ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကုိ မႈန္မွိဳင္းေနေလာက္ေအာင္ ဖုန္ေတြ ထူေနသည္။ ေလထုထဲတြင္ ဖုန္မႈန္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္မွာ နီက်င္က်င္ ေရာင္ပင္ ေပါက္ေနေတာ့သည္။ ၾကည့္ေလရာရာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးသည္ ေခတ္၏ ျပယုဂ္ေလလား။ ေကြ႕ေကာက္စြာစီးဆင္းေနေသာ ဥရုေခ်ာင္းေရျပင္သည္ ဟုိနား ေရက်ဲက်ဲ သည္နား ေရက်ဲက်ဲ။ ေနာက္က်ိေနေသာ ေရျပင္ေတြ အမႈိက္သရုိက္မ်ားႏွင့္ ေရာျပြန္းေနသည္။ ဥရုေရသည္ ေသာက္သုံးရန္ မသင့္ဟု သိရေတာ့ ၀မ္းနည္းခ်င္ခ်င္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူအမ်ားျဖတ္ကူး၍ရေလာက္ေအာင္ ဒူးေခါင္သာသာ သာလွ်င္ အနက္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားေတြေတာ့ ေျမသယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ဥဒဟုိ ျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္ေနၿပီ။

ဥရုေခ်ာင္းတစ္ေနရာအား အေပၚစီးမွၾကည့္လွ်င္ ေခ်ာင္းႏွင့္ပင္မတူေတာ့ပဲ ေျမာင္းတစ္ခုပမာ ျမင္ေနရသည္။ ဥရုေခ်ာင္း ၀ဲယာတြင္ေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ ေျမသယ္ယာဥ္မ်ားက လူးလားေခါက္ျပန္ ေျမစာသြန္ေနၾကသည္။ ထုိ ေျမစာသယ္ယာဥ္တန္းႀကီးကုိၾကည့္ရသည္မွာ ပုရြက္ဆိတ္ကေလးမ်ား စီတန္း သြားလာေနသကဲ့သို႕ပင္ ထင္ျမင္မိရသည္။ အမွတ္တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုမၸဏီထုတ္ေျမစာသယ္ကားႀကီးမ်ားသည္ သူ႕ထက္ငါ အလွခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ခ်င္း ၿပဳိင္ေနၾကသည္ပမာႏွယ္ ရွိေခ်သည္။

ထုိ လမ္းမႀကီးမ်ား ေဘးက ရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ ေျမစာသယ္ပုိ႕ေနၾကပုံေတြ၊ ရုတ္တရက္ မေတာ္တဆတုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ၾကပုံေတြက မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကုိ ျပသေနသလုိပင္။

ေႏြဦးရာသီ အစတြင္ပင္ ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းရင္ခြင္တြင္ နီက်င္က်င္ဖုန္လုံးမ်ားေၾကာင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းေနေလၿပီ။ ဥရုေခ်ာင္းေရျပင္ကလည္း မရွိမျဖစ္၍သာ ေသာက္သုံး၊ ေနၾကရေသာ္လည္း မသတီခ်င္စရာေကာင္းေနေသးေတာ့သည္။ ကမ္းနဖုူးထက္တြင္ေတာ့ ေရတုံကင္ေလးမ်ား အစီအရီ။ ေခ်ာင္းေရရွိပါလွ်က္ႏွင့္ ကမ္းနဖူးေပၚက အ၀ီစိေရတုံကင္ကုိ အားထားေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားကုိေတာ့ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ပင္ သနားေနမိရေသးသည္။ ေရတစ္စည္ရရန္အတြက္၊ ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ ပ်ိဳပ်ိဳ ၊ အုိအုိ၊ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူလတ္မေရြး ရြာျပင္ထြက္ကာ ေနာက္က်ိေနေသာ ဥရုေရျပင္ကုိ ေနစဥ္မွီခုိေနရဆဲ။

လူပင္လွ်င္ ေသဆုံး ရသည္။  သဘာအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျမစ္မ်ားေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရအုိင္မ်ား ေကာ လာၾကရသည္ကုိေတာ့ တရားႏွင့္မေျဖႏုိင္ေပ။ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ လူမ်ားကပင္ ျပဳလုပ္ေနၾက၍ ယေန႕တြင္ ခပ္ျမန္ျမန္ႀကီး ပ်က္စီးယုိယြင္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥရုေခ်ာင္းဆုိလွ်င္ပင္ ယခင္က ၾကည္လင္ေအးျမေသာ ေရျပင္အျဖစ္မွ ယခုတြင္မူ ေနာက္က်ိ၍ ေသာက္သုံး၍မရေအာင္ပင္ ေရမွာ တိမ္၍ ေကာလာရန္အေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပသေနေပၿပီ။ ယခုမွ ဥရုေခ်ာင္း ဆည္ယူေရးကုိ အပူတျပင္းႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ေခ်ာင္းရုိးတစ္ေခ်ာက္ ေျမေကာ္စက္မ်ားျဖင့္ ၀ဲမွယာ ဆည္ယူလွ်က္ လုပ္အားေပးေနၾကရသည္။ အဓိက တရားခံသည္ပင္ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားက ေခ်ာင္းကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ကယ္ဆယ္ရသည္မွာ သဘာ၀က်ေကာင္းက်ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အေကာင္းပကတိျဖစ္လာရန္မွာ ၅၀ရာခုိင္ႏွဳန္းပင္မရွိေတာ့သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။

မုိးရာသီ၌ ဖားကန္႕ၿမိဳ႕၊ လုံးခင္း၊ ဆုိင္းေတာင္ စသည္ၿမိဳ႕မ်ား ေရႀကီးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကုိရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ဥရုေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္မွာမွ သယ္ယူလာေသာ ေျမစာမ်ားကုိ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ ေရႊေျမာမ်ား တုိက္ခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ထင္းထင္းႀကီးေတြ႕ႏုိင္သည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမူသည္ေနာက္မွာက်န္ခဲ့သည္။ မုိးရာသီတြင္ တိမ္ေကာေနေသာ ဥရုေခ်ာင္းေရျပင္သည္ ေတာင္က်ေရမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စြန္႕ပစ္ေျမစာပုံမ်ားမွ ေျမႏွင့္အတူေရာ၍ စီးဆင္းလာေသာ ေနာက္က်ိေရမ်ားေၾကာင္လည္းေကာင္း ေခ်ာင္းေရျပင္ျမင့္တက္လာခါ ေရႀကီးရေတာ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရစီးေရလာမေကာင္းျခင္းပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအဖုိ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္မွာ မုိးရာသီတြင္ ပုိပါသည္။ ေရႀကီးသျဖင့္ ေမာ္တာ္စီးႏွင္းခမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီခမ်ား ပုိမုိျမင့္တက္ရသည္။ ေရွ႕တြင္ ျမင္ေနရပါေသာ လုိရာခရီးကုိပင္ တေကြ႕တပတ္ျဖင့္  ေကြ႕ခါ ၀ုိက္ခါ သြားလာရသည္မွာ ကသီလင္တ မ်ားလွသည္။ ထုိသည္က တစ္ဒုကၡ။

ယခုတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းဒဏ္ကုိခံေနၾကရျပန္ပါၿပီ။ ေျမစာသယ္ယာဥ္မ်ား၏ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေမာင္းႏွင္းမႈေအာက္တြင္ ဖုန္လုံးမ်ားက တလိပ္လိပ္ထေနသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကားလမ္းကုိ ေရဖ်န္းၾကပါသည္။ ေရဖ်န္းသည္ ဆုိေသာ္ျငားလည္း အဆက္မျပတ္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ကားႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အလွ်င္မမီႏိုင္ေပ။

ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ သြားသြား၊ ကားျဖင့္လာလာ ႏွာေခါင္းစြပ္မပါလွ်င္ ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ မြန္ထူေနေတာ့သည္။ မ်က္စိထဲတြင္ သဲမ်ား ဖုန္မ်ားေၾကာင့္ က်ိန္းစပ္စပ္ ယားက်ိကိ်။ အထူးသျဖင့္ ညေန ၅နာရီ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေလထုထဲတြင္ နီက်င္က်င္ျဖစ္ေနေသာ ဖုန္ထုႀကီးကုိ ျမင္ႏုိင္သည္။ လူမ်ားေၾကာင့္ လူပင္ ဒုကၡေရာက္ရသည္ဆုိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ကယ္ဆယ္ေရးသည္လည္း လုူမ်ား၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မရေသာ္ အမ်ားႏွင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေလသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ကမာၻက ေအာ္ေနၾကသည္။ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းျပႆနာ၊ ငလ်င္ျပႆနာ၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္းျပႆနာ၊ အာတိတ္ေဒသမွ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း ျပႆနာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေဆြးေႏြးလာၾကၿပီ။ သဘာ၀ ေရေျမ ေတာေတာင္ မ်ား ေပါၾကႊယ္လွပါသည္ဆုိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ထုိအခ်က္မ်ားက ယခုမွ  သတိျပဳမိဆဲကာလဟု ထင္ျမင္မိသည္။

သစ္ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးေအာင္မည္သုိ႕လုပ္ေဆာင္ၾကပါမည္လဲ။ ေတာင္ကတုံးမ်ားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ ေက်ာက္စိ္မ္းလြင္ျပင္ကုိေတာ့ ၾကည့္ရငး္ ရင္ေမာရသည္။ ေနပူပူေအာင္တြင္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္မ်ားမရွိေသာ ေတာင္ကတုံးမ်ားႏွင့္ ေျမစာပုံမ်ားက မ်က္စိတဆုံး။ စြန္႕ပစ္ၿပီးေျမစာပုံမ်ားတြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီကမွ အႀကီးျမန္သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္ကုိမေတြ႕ရ။ သည္ေနရာၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ေနရာသုိ႕ေျပာင္းရန္ ေနာက္ျပန္လွည့္မၾကည့္ေၾကး ျပဳမူေနၾကသည္။

ပူျပင္းမႈဒဏ္ကုိ ခံစားရသည္မွာ သစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းတီးသြားၾကေသာေၾကာင့္လည္းပါသည္။ ေတာင္တျခမ္းပဲ့ႏွင့္ ေတာင္ကတုံးမ်ား ျပည့္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းရင္ျပင္တြင္ အပူသံလွ်ပ္မ်ား တရိပ္ရိပ္ထေနၾကသည္။

ေနာက္က်ိေသာ ဥရုေရျပင္တြင္ အမႈိက္မ်ားႏွင့္ ေရာျပြန္းလွ်က္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္သည္ လက္ေတြ႕က်က် အသုံးခ်တတ္လွ်င္ တန္ဘုိးမျပတ္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကုိ ရရွိေစေသာေၾကာင့္ လူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ လူမ်ားကပင္ ျပန္လည္ေဖးမ ကယ္ဆယ္ပါမူ ျပန္လွန္ နလံထူလာႏုိင္မည္။ကမ္းလင့္မည့္လက္မ်ားသာ မ်ားမ်ား ကမ္းလင့္ရန္ လုိသည္ မဟုတ္ပါလား။

ေသာ္ဇင္(လြိဳင္ေကာ္)

Date-15th-March-2012

Time- 8:01Pm

 

 

About ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္)

ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္) has written 192 post in this Website..

ရင္ဘတ္နဲ႕ခံစားၿပီးေရးတဲ့ စာေတြ တင္ျပပါရေစခင္ဗ်ား