အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ေဟာေျပာခ်က္ PDF
Wednesday, 14 March 2012 23:03

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာတရားမ်ားကို မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာမႈကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္စားၾကည့္ရႈခဲ့သူမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေဟာေျပာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ

ယခုလို ကၽြန္မရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒသေဘာတရားေတြကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ တင္ျပျခင္းဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား သာမက ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေနနဲ႔ မိမိတို႔ကို ကုိယ္စားျပဳလိုၾကတဲ့ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္း ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကို ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမူအရ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမွာျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ထားတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကိုင္စြဲခဲ့တဲ့ မူေတြနဲ႔တြဲၿပီး ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအနက္ ထိပ္တန္းတင္ထားတဲ့ ကိစၥသံုးရပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားစီရင္ေရးကို အစိုးရယႏၱရားေအာက္ သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီး မီဒီယာေတြကို အစိုးရပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းကာ ခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္း၊ တင္းက်ပ္တဲ့ မီဒီယာနဲ႔ ဆင္ဆာဥပေဒေတြ ျပဌာန္းၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေျပာပိုင္ခြင့္၊ ေရးပိုင္ခြင့္၊ ၾကားပိုင္ခြင့္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ရုတ္သိမ္းပစ္ခဲ့ျခင္း စတဲ့ နည္းလမ္းစံုနဲ႔ တရားဥေပဒစိုးမိုးမႈကို ေျခဖ်က္ပစ္ခဲ့တာ ျပည္သူလူထုဘ၀မွာ အေၾကာက္တရားကသာ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူလူထုဘ၀ အေၾကာက္တရားကလြတ္ေျမာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမရေသးတဲ့အထိေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားခိုင္ၿမဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွသာ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒရဲ႕ကာကြယ္မႈကို အမွန္တကယ္ရႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္မႈရဲ႕ အရသာကို အမွန္တကယ္ ခံစားႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေပဒစိုးမိုးေရးရွိျခင္းသည္ သာမန္လူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလံုးတို႔ မိမိတို႔ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ အႀကီးအကဲေတြက တစ္ခ်က္လြတ္အမိန္႔နဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေရးယူ အႏိုင္က်င့္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ဒါမွ ဒီမိုကေရစီလည္း ခိုင္မာထြန္းကားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါမယ္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို မဆိုင္းမတြ ဖ်က္သိမ္းပစ္ၾကရပါမယ္။ ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းေရးဆြဲၾကရပါမယ္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္ေအာင္ထားၿပီး သမာသမတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ရပါမယ္။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးရပါမယ္။ ျပည္သူလူထုကို အကူအညီေပးမယ့္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ယက္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ရပါမယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ ဒီမိုကေရစီသေဘာထားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေစရပါမယ္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕အေပၚမွာ အၿမဲရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမွန္သမွ်ကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရပါမယ္။ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားၿပီး စီရင္ျခင္း မရွိေသးရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အျပစ္ကင္းတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဖြားဘက္ေတာ္အျဖစ္ ပါလာတဲဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔အထိ ေလာင္ၿမိဳက္ေနဆဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ရုတ္တရက္ လုပ္ႀကံခံရၿပီးကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအၾကား သံသယပြားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ မတူသူမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲျပားျခင္း စတာေတြကို စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈ မျပဳႏိုင္ၾကေသးဘဲ လက္နက္အားကိုး အင္အားသံုးေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းဟာ ကေန႔အထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဥေပဒစိုးမိုးမႈမရွိတာကလည္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အရွိန္ျမင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လံုၿခံဳမႈနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုသာ ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ကို အျမန္ဆံုးၿငိမ္းသတ္ၿပီး အျမန္ဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္ အဆင့္သံုးဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

ပထမအဆင့္အေနနဲ႔က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရပါမယ္။

ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပၿပီး ညွိႏိႈ္င္းအေျဖရွာၾကရပါမယ္။

တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားေနတဲ့အတိုင္း ပင္လံုရဲ႕ အေျခခံမူျဖစ္တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ စတာေတြကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံစစ္စစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ဘံုဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းရပါမယ္။

ကၽြန္မတို႔ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြဟာ ခြဲထြက္ေရးကို လံုး၀မလိုလားဘဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုသာ လုိလားတယ္လို႔ ကၽြန္မ တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ထြက္ခဲ့ၿပီးကတည္းက ဒီဥပေဒကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သေဘာမတူတာ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပါတီစြဲ၊ အဖြဲ႔စြဲ၊ လူပုဂၢိဳလ္စြဲေတြမထားဘဲ ႏိုင္င့ံအက်ိဳးကိုသာေရွးရႈတဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ တပ္မေတာ္အင္အားစု အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ညွိညွိႏႈိင္းႏိႈင္း လုပ္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္တပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ စစ္တပ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိက အင္အားစုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အျငင္းပြားဖို႔ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ တပ္မေတာ္ဟာ မပါမျဖစ္ ပါရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္။
ကၽြန္မရဲ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစဥ္အၿမဲ အဆင္သင့္ရွိမယ္လို႔လည္း ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒဆိုတာ ျပည္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အၾကားမွာ ထားရွိတဲ့ ပဋိဥာဏ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း လိုအပ္တဲ့အခါေတြမွာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာတစ္ခုကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ .. ျပည္သူေတြကို ျပည္သူက တင္ေျမာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အုပ္စိုးျခင္းကသာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနတာကို ျပည္သူေတြအသိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ထားျခင္းမဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီမူမ်ားနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒမွာ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ ပုဒ္မမ်ားကို ျပည္သူေတြကို အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ခဲ့ရတာကို ျပည္သူေတြအသိ ျဖစ္ပါတယ္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ သစၥာရွိအဖြဲ႔၀င္ေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရတာ၊ ေရွ႕ေနေတြ လို္င္စင္ရုတ္သိမ္းခံရတာ၊ ဆရာ၀န္ေတြ လိုင္စင္ရုတ္သိမ္းခံရတာ၊ မတရားဖမ္းဆီးခံရၿပီး အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံရေတြေၾကာင့္ မိမိတို႔ လူမႈဘ၀ေတြ ပ်က္စီး၊ မိသားစုစီးပြားေရးေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းမႈကို တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔သာမက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔လည္း မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မိမိႏို္င္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏို္င္ငံတကာရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိႏို္င္ေရးကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ လြတ္လပ္မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈတို႔ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး ဥေပေဒစိုးမိုးမႈကို အေျခခံတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ကို လုပ္ရပါမယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ၿပီး ေဒသလိုက္ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ လူမႈဘ၀ သိကၡာျမင့္မားေစဖုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးစုအားလံုး တန္းတူညီမွ် အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ရဖိုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပသနာ ေျဖရွင္းေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

စီးပြားေရးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ ရေငြ၊ သံုးေငြ လိုေငြျပေနတာကို ေငြစကၠဴအသစ္ ရိုက္ထုတ္ၿပီး ေျဖရွင္းတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းရပါမယ္။ လက္ရွိ ေငြေရး ေၾကးေရး စနစ္၊ ဘဏ္စနစ္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္နဲ႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအားလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ တို႔နဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုိပါတယ္။ NLD က ယခုစၿပီး ဒီလိုပူးေပါင္းမႈမ်ားကို စတင္ လမ္းစေဖာ္ေနပါတယ္။

ပညာေရးပိုင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိဖို႔၊ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ကေလးတိုင္း အခမဲ့သင္ယူခြင့္ရရွိဖို႔၊ အလယ္တန္း အထက္တန္းအဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ျမန္မာဘာသာစကား အခက္အခဲရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြရဲ႕ ကေလးေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ ပညာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမယ္။ ပံုမွန္ေက်ာင္းပညာသင္ယူရန္အခက္အခဲရွိခဲ့တဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကေလးမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအတြက္ အထူး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။

ကၽြန္မတို႔ ပညာေရးအဆင့္အတန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို လိုက္မီေစဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွ အခုေျပာေနၾကတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အစစ္အမွန္ေတြ ေပၚထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ဆရာမေတြ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ဖို႔ဟာလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္သလို သူတို႔အရည္အခ်င္းနဲ႔ တိုက္တန္တဲ့ လစာေငြေၾကးရရွိဖို႔ကိုလည္း စဥ္းစားေပးရပါမယ္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာလည္း လက္ရွိပညာေရးစနစ္မွာ ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရတဲ့ အတားအဆီး အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအပိုင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အရည္အေသြးျပည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ရွိရပါမယ္။ အမ်ားျပည္သူ အထူးသျဖင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရဖို႔ က်န္းမာေရး အာမခံစီမံကိန္းေတြကို သီးသန္႔အားျဖင့္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္။

ေဆးပညာ သင္ၾကားေရးစနစ္၊ ေဆးပညာရပ္၊ ေဆးကုထံုးနည္း၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးနည္းေတြကို ေခတ္မီတိုးတက္လာေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လယ္ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရဖို႔ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါးအပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳး၊ ႀကိတ္ခြဲ ၊ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရဖို႔နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားရဖို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္။ ကမာၻတ၀ွမ္း လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းမ်ား တက္ေနျခင္းကို သတိျပဳၿပီး အနာဂတ္ကို ေရွးရႈတဲ့ လက္ယာထြက္ကုန္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ရပိုုင္ခြင့္မ်ား ျပသနာ အေရးကိစၥရပ္မ်ာကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညီညြတ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေပးသြားရပါမယ္။

အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေရးအတြက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ အကာအကြယ္ရရွိႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္။ အလုပ္သမားတိုင္း တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိမႈ၊ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္အေျခအေန၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြရရွိခြင့္၊ လုပ္ခလစာရရွိခြင့္၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ရရွိခြင့္ ရေစရပါမယ္။ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO ရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ညီညြတ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားရပါမယ္။
လူငယ္ေတြဟာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဖိုးအတန္ဆံုး အင္အားစုေတြျဖစ္လို႔ လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္ေစဖို႔၊ ပြင့္လင္း လြယ္ကူေစဖို႔နဲ႔ ပညာအဆင့္အတန္းနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစဖို႔ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးရင္းနဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့ျပသနာကို ေျဖရွႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏို္င္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ခိုင္မာတဲ့စြမ္းအားစုအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားပါမယ္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳသြားရပါမယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမကျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို တိုးခ်ဲ႕ေရး တို႔ကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ကၽြန္မတင္ျပသြားခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒသေဘာတရား အမ်ားအျပားကို ကၽြန္မရဲ႕ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္မွာ ေျပာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ နားေထာင္လို႔ေတာ့ ေကာင္းပါရဲ႕ .. တကယ္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ ျပည္သူမ်ားက ေတြးေနၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးထူေထာင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဆႏၵ၊ ၀ိရိယ၊ စိတ္ဓာတ္၊ ပညာဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရား ေလးပါးကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားၾကရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တာ၀န္ေတြကို ဇြဲ လံု႔လနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အတြက္ ေနာက္တစ္ဆင့္တိုးၿပီး ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ တာ၀န္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တံဆပ္ကေတာ့ အနီေရာင္ ေအာက္ခံေပၚမွာ ေရႊေရာင္ခြပ္ေဒါင္းနဲ႔ ၀ဲဘက္ထိပ္စြန္းနားမွာ ေထာင့္ငါးေထာင့္ရွိတဲ့ ၾကယ္ျဖဴႀကီးပါပဲ။ အမ်ိိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာတန္းလည္း ပါပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူေတြ မဲေပးၾကပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

မွတ္ခ်က္။  ။ Eleven Media Group Website မွကူးယူပါသည္။

http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12808:2012-03-14-17-13-28&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

kai

About kai

Kai has written 992 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF