www.ariyathitsa.org တြင္ ရိွေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္၏  “အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္” တရားေဆာင္ပါးျဖစ္ပါသည္။

        ဆင္းရဲဒုကၡမွ ထြက္ရပ္ကို လူတိုင္းပင္ လိုလားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလိုလားမႈ ျပည့္၀ရန္အတြက္ လူတိုင္း ႀကိဳးစားၾက သည္။ အမ်ိဳးမ်ဳိး႐ုန္းကန္အားထုတ္ၾကသည္၊ ထိုသို႔ ႐ုန္းကန္အားထုတ္ၾကပါေသာ္လည္း ထြက္ရပ္ေပါက္သူကား မရိွသေလာက္ ရွားပါးလွ၏။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ထြက္ရပ္အမွန္ကို မသိဘဲ ထြက္ရပ္အမွားကို အမွန္ဟုသိေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

            ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္၊ လူမႈေရးအျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္၊ စီးပြားေရးအျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္စသည္ျဖင့္ သံုးစြဲၾက သည္မ်ားရိွသည္။ စာေပေ၀ဖန္ေရးနယ္၌ပင္ ေ၀ဖန္ေရးအျမင္မွားဟူေသာ အသံုးကိုေတြ႕ရဖူးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အလြန္တရာ က်ယ္ေသာစကားလံုးႏွစ္လံုးျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔အရာက်ယ္သည့္အတြက္လည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေလ့လာသိရိွထားရန္ လိုအပ္ရ
ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

            အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

             ဤေမးခြန္းကို ပညာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေခတ္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပး၍ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ယင္း အေျဖမ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ညိွ၍ မရခဲ့။ မိမိလက္မခံသည္ကို အျမင္မွား၊ မိမိလက္ခံသည္ကို အျမင္မွန္ စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာေရးနယ္၌သာမက အျခားနယ္မ်ား၌ပင္ ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္ကို အနက္ေဖာ္ၾကရာ၌ ဘာသာေရးမဟုတ္ေသာ နယ္တို႔တြင္ ေရရွည္ကြဲလြဲသည္ဟု မရိွ တတ္ၾက။ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ ကြဲလြဲေသာ္လည္း တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တူညီသြားၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

              ကမၻာကို ေနကပတ္သည္ဟူေသာ အျမင္မွားကို ကမၻာက ေနကိုပတ္သည္ဟူေသာ အျမင္မွန္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အႏုျမဴကို ခြဲစိတ္မရဟူေသာ အျမင္မွားကို ခြဲ စိတ္ရသည္ဟု အျမင္မွန္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘာသာေရးနယ္ပယ္၌ကား ထိုသို႔ျပင္ဆင္ဖို႔ မလြယ္ကူေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျမင္မွန္ႏွင့္ အျမင္မွားကို အနက္ေကာက္ရာ၌ ဘာသာေရးနယ္ပယ္တြင္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆိုရန္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘာသာတရားတို႔က ေကာက္ယူ
ေသာ အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္၏အနက္သည္ လူ႔အသိတရားျဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္ကို ေက်ာ္လြန္ေနသည္ခ်ည္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။
ဤသို႔ျဖင့္ မွားယြင္းေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသကို ဘယ္ေတာ့မွမရႏိုင္သည့္ အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနရေပသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး၊ မူဆလင္ဘာသာေရး စေသာတရားဓမၼတို႔၌ ထာ၀ရဘုရားသခင္မ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ “ေယဟုိး ၀ါး”ႏွင့္ “အလႅာဟု” တို႔က လူကိုဖန္ဆင္းသည္ဟူေသာ အယူမွာ အမွန္၊ မဖန္ဆင္းဟူေသာ အယူမွာ အမွား၊ စသည္ျဖင့္ အျမင္မွန္ႏွင့္ အျမင္မွားတို႔၏ အနက္ကိုေကာက္သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာတရားဓမၼမ်ား၏ အေကာက္အယူ၌လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ျဖစ္၏။ သတၱ၀ါတစ္စု (ဥပမာ..လူတစ္ဦး) ျဖစ္လာေအာင္ အတိတ္ကံက ျပစ္ခ်သည္ဟု ခံယူမွ အျမင္မွန္။ ထိုသို႔ မခံယူ လွ်င္အျမင္မွား။ ဤသို႔ အျမင္မွန္ႏွင့္ အျမင္မွားအနက္ကို ေကာက္ယူၾကသည္။

ကမၻာေပၚ၌ ထင္ရွားေသာဘာသာႀကီးေလးခု၏ တရားဓမၼမ်ားမွ အထက္ပါအျမင္မွန္ႏွင့္ အျမင္မွားအရ (အဓိပၸါယ္) ေကာက္ မ်ားသည္ကား လူတို႔သိျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သက္ေသျပ၍မရသည့္ အခ်က္ေပၚ၌ အေျခခံတည္ေနေသာေၾကာင့္ မွန္၏ မမွန္၏ကို မေျပာႏိုင္ေသာ အရေကာက္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ဤဘာသာတရားႀကီးမ်ားက ညႊန္ျပေသာအရာမ်ားသည္ကား လူမျမင္ႏိုင္ေသာ အရာ မ်ားသာျဖစ္ေနၾကေပသည္။ မျမင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားအေပၚတြင္သာအေျခခံ၍ ဤကားအမွား ဤကားအမွန္။ သို႔မဟုတ္ဤကား အျမင္မွန္ ဤကားအျမင္မွားဟု ေဟာညႊန္ျပသေနရာ မျမင္ရေသာအရာကို အျမင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္၍ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျမင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေန သည္မွာ အဆန္း ေတာ့မဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္ ထိုသို႔ မျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျမင္ခိုင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံုလိမ့္ မည္ မဟုတ္ေခ်။ ျမင္ခိုင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ကား လူသားတို႔ တရားဓမၼႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေနထုိင္ေစေရးပင္ျဖစ္၏။

ဘာသာတရားမ်ားသည္ အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္ကို ညႊန္ျပရာ၌ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မဲ့မဟုတ္။ အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္ကို ခံယူခ်က္မွားျဖင့္ လူသားတုိ႔၏ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး ေကာင္းမႈမ်ားကို အရအမိ တည္ေဆာက္ေစေရးျဖစ္၏။ အတိုက်ဥ္း၍ ဆုိရေသာ္ လူေကာင္း လူမြန္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္လာေစေရးျဖစ္၏။ အျမင္မွား၊ အျမင္မွန္ ခံယူခ်က္သည္ အသိ သို႔မဟုတ္ ဒႆန ျဖစ္ ၿပီး ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး ေကာင္းက်င့္ ေကာင္းႀကံသည္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ဘာ၀နာ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာတရားတို႔က အျမင္မွန္၊ အျမင္မွား အရေကာက္ျပခ်က္မ်ားသည္ အက်င့္အၾကံ ဘာ၀နာအတြက္ ဒႆ နကို ျပညႊန္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဘာ၀နာဟူသည္ လူၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ အနီးဆံုးအေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအရေကာက္ျပ ခ်က္မ်ားသည္ လူၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ျပသခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရေကာင္းမွန္း သိသူမ်ားသည္ အျမင္မွား အျမင္မွန္ အရေကာက္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္ (၆)ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေကာက္ယူလိမ့္မည္ ျဖစ္သ

၁။ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ျခင္း၊
၂။ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ခြင့္ရျခင္း၊
၃။ သူတစ္ပါးကို ျပ၍ရျခင္း၊
၄။ ကာလ အတိုက္စား မခံရျခင္း၊
၅။ အေဆာင္ခံျခင္း၊
၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ လက္ေတြ႔ခံစားရျခင္း…တို႔ျဖစ္၏။

             လူသား၏ အဆံုးစြန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းလြတ္ေျမာက္မႈသည္ လူ႔အက်င့္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္တို႔ျဖင့္သာ ရယူႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ အက်င့္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဤေမးခြန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရေကာင္းမွန္း သိသူ တို႔က ဤသို႔ေျဖဆိုေပလိမ့္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရေကာင္းမွန္း သိသူတို႔သည္ လူ၌ အစိတ္၊ အစု၊ အမႈဟူ၍ အရာသံုးခု ရွိသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ႐ုပ္ဓာတ္၊ နာမ္ဓာတ္မ်ားသည္ အစိတ္္။အ႐ိုး၊ အသား၊ အေၾကာ၊ ေျခ၊ လက္၊ ေခါင္း၊ ကိုယ္ဟု ဆုိရေသာ လူကိုယ္ႀကီးသည္ အစု။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အမႈ၊ စသည္ျဖင့္ သံုးခုျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရေကာင္းမွန္းသိသူတို႔သည္ အထက္ပါ အရာသံုးခု၌ အစိတ္ႏွင့္ အစုက လူ႔ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးျပစ္ ကို မဖန္တီးႏုိင္။ အမႈကသာ လူ႔ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးျပစ္ကို ဖန္တီးႏုိင္သည္ဟု သိျမင္ၾကသည္။ လူ႔အက်င့္ေကာင္း၊ အက်င့္ျမတ္သည္ ႐ုပ္ဓာတ္၊ နာမ္ဓာတ္မဟုတ္ေပ။ အေသြးအသား၊ လူကိုယ္ေကာင္ႀကီး မဟုတ္။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး အမႈမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးေကာင္းလွ်င္ လူေကာင္း ျဖစ္၏။ ၿငိမ္းခ်မ္း၏။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးမေကာင္းလွ်င္ လူဆိုးျဖစ္၏။ ဒုကၡျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးေကာင္းျခင္းသည္ လူ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ရပ္ လမ္းမ ျဖစ္သည္ဟု သိျမင္ၾက၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပြားမ်ားအားထုတ္ရမည့္ ဘာ၀နာဟူသည္မွာ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး အမႈမ်ားမွတစ္ပါး တျခားမရွိေပ။ ဤသိုိ႔ျဖင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရ ေကာင္းမွန္း သိသူတို႔သည္ ဘာ၀နာကို ထိုသို႔ပင္ သိျမင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ ၏ အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္ အနက္ဖြင့္သည္လည္း ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ႏွင့္ မစပ္ေသာ အျမင္မွား အျမင္မွန္တို႔၏ အရေကာက္မ်ားကို အက်ဳိးမဲ့ ဒႆနအျမင္မ်ားဟု မွတ္ယူၾကေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားႏွစ္သက္ရေကာင္းမွန္း သိသူတို႔သည္အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္၏အနက္ကို ဤသို႔ေဖၚၾက သည္။ လူကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ လူကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေသာ အျမင္မ်ားသည္ အျမင္မွားမ်ားျဖစ္သည္။ လူကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အျမင္မွား ႏွစ္ပါးရွိသည္။                                  လူမေမြးမီႏွင့္ ေသၿပီး၌ ျဖစ္မႈအျမင္ႏွင့္ မျဖစ္မႈ အျမင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ျဖစ္မႈအျမင္ကို သႆတ အျမင္မွား ဟုဆို၍ မျဖစ္မႈအျမင္ကို ဥေစၧဒအျမင္မွား ဟု ဆုိေလသည္။

                     လူကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေသာ အျမင္မွား သံုးပါးရွိသည္။ လူျပဳေသာကံကို လက္မခံ ေသာအျမင္ လူျပဳေသာကံ၏ အက်ဳိးကို လက္မခံေသာအျမင္၊ လူျပဳေသာကံ၏ အေၾကာင္းကို လက္မခံေသာအျမင္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကံသည္ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္
ျခင္းျဖစ္၏။ ျပဳလုပ္ျခင္းဟူသည္ ျပဳသူကတၱားျဖစ္ေသာ လူရွိမွျဖစ္ေပမည္။ လူတည္းဟူေသာ ကတၱားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ျပဳ လုပ္ျခင္းဟူေသာ ကိရိယာကို လက္မခံျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ျပဳလုပ္ျခင္းကိရိယာကို လက္မခံျခင္းသည္ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္ အ
ေၾကာင္း ႏွစ္ပါးလံုးကို လက္မခံျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ဤကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရေကာင္းမွန္း သိသူတို႔၏ အျမင္မွားအနက္ ေဖာ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ သူတို႔သည္ အျမင္မွန္ ကိုကား ေအာက္ပါအတိုင္း အနက္ေဖာ္ၾကသည္။

၁။ မေကာင္းညစ္ဆိုး ျပစ္မ်ဳိးရွိေသာအရာကို မေကာင္းညစ္ဆိုး ျပစ္မ်ဳိးရွိေသာအရာဟု လည္းေကာင္း၊
၂။ ထိုအရာ၌ သာယာစြဲၿငိမႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲေၾကာင္းျဖစ္သည္ကို ဆင္းရဲ ေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊
၃။ သာယာစြဲၿငိမႈမ်ား ၿငိမ္းျခင္းကို ဆင္းရဲၿငိမ္းျခင္းဟု လည္းေကာင္း၊
၄။ အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းေသာအက်င့္အႀကံမ်ားသည္ ဆင္းရဲၿငိမ္းေၾကာင္း ေကာင္းေသာအက်င့္အႀကံမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ သိျမင္ေသာ အသိအျမင္မ်ားသည္ အျမင္မွန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဖြင့္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရေကာင္းမွန္း သိသူတို႔၏ အျမင္မွားႏွင့္ အျမင္မွန္ ဤအနက္ဖြင့္မ်ားသည္ လူသားတိုင္း လိုလားအပ္ေသာ ဂုဏ္ရည္ေျခာက္ခ်က္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေပသည္။

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ကဲ့ရဲ႕စရာမရွိျခင္း၊
ကိုယ္တိုင္သိျမင္ခြင့္ရွိျခင္း၊
ကာလအတိုက္အစားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း၊
မည္သူမဆိုအား ျပသ၍ရျခင္း၊
မည္သူမဆို ေဆာင္၍ရျခင္း၊
လက္ငင္းအက်ဳိးရျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေနေပသည္။

လူလုပ္၍ရေသာ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အခ်ဳိ႕အလုပ္သည္ ဘ၀ႏွင့္အမွ်ရွိသည္အထိ ေလးနက္လွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ ၏ လမ္းညႊန္ ျဖစ္ေသာ အျမင္မွား၊ အျမင္ မွန္တို႔၌ ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လွေပသတည္း။

 

                                                                                                                                                                        ဉာဏ (ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္)

About ariyathitsa

has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF