လမ္း ေတြေရရွည္ ခံႏိုင္ပါ.မလား။ မိုးေရထဲမွာ ကတၱရာေဖ်ာ္ ေထာ္လာဂ်ီနဲ႔ တင္ ေကာ္ျပားနဲ႔ လမ္းခင္း။ ျမန္မာ စည္ပင္သာယာ တိုးတက္လာမႈမရွိတဲ့ အတြက္ ေငြေၾကး ျဖဳန္းတီးမႈေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းရေၾကာင္းပါ။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..