အသက္ ၇၀ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ သာသနာေရး၀န္ႀကီး သူရျမင့္ေမာင္သည္
၀န္ႀကီးအဆင့္အတန္းမ်ားထဲတြင္ဆင္းရဲသူျဖစ္သည္။ ေနာက္မိန္းမယူထားၿပီး
အိမ္ေထာင္စုႏွစ္စုျပႆနာႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသူျဖစ္သည္။
ယင္းသို့ေနာက္မိန္းမယူရျခင္းမွာ
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးမွေပးစားသျဖင့္ မၿငင္းသာ၍ယူရသည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္း၏တပည့္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားထံမွသိရွိရသည္။
ေနာက္မိန္းမႏွင့္ေနထုိင္ရန္အတြက္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ သိန္းေထာင္ခ်ီတန္အိမ္သစ္ႀကီးတစ္လံုးေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ
အိမ္သစ္အတြက္ေငြေၾကးမ်ားကုိ ၄င္း၏ကုိယ္ပုိင္ေငြမွကုန္က်ခံျခင္းမရွိဘဲ
ဘာသာျခား(ကုလားမ်ား)ထံမွအလွဴခံကာေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၀၄-၀၅ခုႏွစ္တြင္
အစုိးရဌာနမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ
ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး
ယင္းရန္ပံုေငြမ်ားအား
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏သီးျခားရန္ပံုေငြဟုေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေျပာင္းကာ
ေမာင္ပုိင္စီး၍ ၄င္း၏ကုိယ္က်ိဳးအတြက္
သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ယေန့အခ်ိန္အထိ
ဘ႑/အခြန္၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ့လည္းေကာင္း
ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိဘဲေသးပါ။ ယင္းသုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားအား
ကုိယ္က်ိဳးသံုးစြဲေနျခင္းကုိ ၄င္း၏ညီအကုိ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိးေမာင္ ႏွင့္
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသိရွိရန္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။

About student

has written 21 post in this Website..