ယေန႔.. ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ …နည္းပညာႏွင္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား.. တိုးတက္လာသကဲ႔သို႔.. စီးပြားေရး အခြင္႔အလမ္းမ်ား ပြင္႔လင္းလာသည္ႏွင္႔အမွ်..ႏိုင္ငံတကာမွ..စီးပြားေရး..ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား..ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား…

၀င္ေရာက္လာမႈတိုးတက္မ်ားၿပားလာပါသည္၊ ထိုကဲ႔သို႔..ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔..ဆက္ဆံေနရသည္႔..ဟိုတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား..၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနၿဖင္႔..မိမိတို႔၏အသင္းအဖြဲ႔မ်ား..ႏိုင္ငံၿခားသားတို႔ႏွင္႔ဆက္သြယ္ရာတြင္..ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို..မွန္ကန္ဆီေလ်ာ္တိက်စြာ..ေၿပာဆို ေရးသားႏိုင္ရန္..ႏိုင္ငံတကာသို႔လွည္႔လည္ၿပီး..လူတစ္မ်ိဳးစီ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔စ႐ိုက္ကိုသိနားလည္ကာ…မတူညီေသာလူမ်ိဳးမ်ားၾကား မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေၿပာဆိုရမည္ကို သိရွိေသာ native speaker ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားႏိုင္မည္႔ အခြင္႔အလမ္းတစ္ခု ရွိေနပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက…ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔..ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Dr. Myint Shwe Zin

Communication School.

Mobile: 09-5012519

Hot Line: 01-651833

About Myanmar Delight

Myanmar Delight has written 2 post in this Website..

We are one of travel agent, in Yangon. We provide domestic flight ticketing,hotel reservation, car rental service,Language guide service,package tour service for the convenience and satisfaction of any visitors to Myanmar while they are staying in. Our contact detail is - Dr. Myint Shwe Zin - mobile :+95-9-5012519, hot line: +95-1-651833. Office address:No.899, kyaung lane 10 mile, Yangon.