အကူအညီေပးႏိုင္သူမ်ား ကူညီေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ အႏႈးအညြတ္ ေတာင္းခံပါသည္။

by Lumin Thaungtun on Sunday, March 11, 2012 at 11:51am ·

သို႔

နုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ကူညီမႈေပးနုိင္ေသာ လူၾကီးမ်ားထံေပးစာ

ကၽြန္ေတာ္၏အမည္မွာ ေအာင္ေက်ာ္သူျဖစ္ ျပီး ကုိယ္ပုိင္အမွတ္-36303/တပ္ၾကပ္ အဆင္႔ျဖင္႔တပ္မေတာ္ေရတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရင္း လူမႈဒုကၡေရာက္ေနပါသျဖင္႔

အကူအညီေပးနုိင္ပါရန္ေလးစားစြာျဖင္႔တင္ျပအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ျဖစ္စဥ္မွာ-

ကၽြန္ေတာ္သည္ 2002 ခုနွစ္တြင္ 10တန္းေအာင္ျမင္ျပီး 5ႏွစ္သက္တမ္းအာမခံစာခ်ဳပ္ျဖင္႔

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္ေရမွလာေရာက္ေခၚေဆာင္သျဖင္႔စတင္အမႈထမ္း

ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း တာ၀န္က်ရာေရပုိင္နက္ပင္လယ္

မ်ားတြင္ သက္စြန္႔ဆန္ဖ်ားျဖင္႔သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ နာဂစ္မႈန္တုိင္း

တြင္လည္း ကေလးငယ္ျဖင္႔ အိမ္ျပိဳသြားေသာဇနီးသည္အား ျပန္လည္မကဴညီနုိင္ပဲ တိမ္းေမွာက္သြားေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ စစ္ေရယာဥ္415အား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ တစ္လ နွင္႔ တစ္ရက္ၾကာေအာင္သစၥာရွိစြာျဖင္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။

ယခု ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမိတ္ျမိဳ႔နယ္ အစြန္ဘက္ ပင္လယ္ထဲရိွ ေရနံစင္ အားလံုျခံုေရး တာ၀န္အျဖစ္ (9လ)မွ်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တပ္လုိင္းခန္းတြင္က်န္ခဲ႔ေသာ  ကၽြန္ေတာ္၏ဇနီးအား ရဲေဘာ္ျဖစ္သူမွသစၥာမဲ႔စြာျဖင္႔ ခိုးယူေပါင္းသင္းရန္ တစ္ဘက္နုိင္ငံသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ႔တြင္ 2 နွစ္ နွင္႔ 6နွစ္ ကေလးငယ္ နွစ္ဦးျဖင္႔က်န္ခဲ႔ျပီး တပ္လုိ္င္းခန္းမွ (3)ရက္အတြင္း ဆင္းေပးရန္တပ္မွ ႏွင္ခ်ခံခဲ႔ပါသည္။

-သုိ႔ျဖစ္ပါသျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္မွာ ပင္လယ္ထဲတြင္ စစ္သေဘာၤအား စက္ျပင္တာ ၀န္ ျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း သေဘၤာတစ္စီးထဲတြင္ အျခားသူမ်ား၏ အထင္အျမင္

ေသးျခင္း ခံရျခင္းေၾကာင္႔တစ္ေၾကာင္း အခက္အခဲမ်ားရွိပါသျဖင္႔ ရြာတြင္က်န္ခဲ့ေသာ

76 ႏွစ္အရြယ္ အေမအုိအား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းအား ျပန္လည္လုပ္

ကုိနုိင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ႏွတ္ထြက္ခြင္႔ျပဳေပးဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

၄င္းတင္ျပမႈအားလက္မခံပဲ စစ္ေရယာဥ္ 558မွ ဗုိလ္မႈးသန္းေဇာ္ထုိက္သည္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအား ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံအပ္ႏွံျပီး တပ္မေတာ္တြင္ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ရန္

တြန္းအားေပး လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားေၾကာင္႔ ဆက္လက္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္းတင္ျပေသာအခါ ကၽြန္ေတာ႔အား 12.2.2012 ေန/႔

မွ 16.2.2012 ထိ တပ္အခ်ဳပ္ထဲ တြင္ ထည္႔ထားခဲ႔ပါသည္။ အျပင္တြင္က်န္ခဲ႔ေသာ ခေလး

မ်ားမွာ က်မ္းမာေရးခ်ဳိ႔တဲ႔သျဖင္႔ ဒုကၡေရာက္ေနေသာေၾကာင္႔ တာ၀န္ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ေတာင္ပန္ေသာေၾကာင္႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ပါ

သည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ယခုတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးျဖင္႔ ေစလႊတ္ေသာေနရာ

တြင္ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစာင္႔ဆုိင္းရင္း ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနပါသျဖင္႔

အကူအညီေပးနုိင္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင္႔တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

 

တပ္ၾကပ္/41 ေအာင္ေက်ာ္သူ

http://www.facebook.com/notes/lumin-thaungtun

About နတ္ဆိုးေလး

နတ္ဆုိး ေလး has written 16 post in this Website..