မုန္တုိင္းကာလအတြင္း မုန္တုိင္းေရွာင္ေသာပုဂၢလိက ေရယာဥ္မ်ားအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းဌာနပိုင္ေရယာဥ္မ်ားကို မုန္တုိင္းေရွာင္ရန္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းအားသတ္မွတ္ဇုန္မွ ဖယ္ထုတ္လိုက္သည္ဟုသိရသည္။ “မုန္ုတိုင္းကာလမွာနီးရာပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းမွာကေရယာဥ္ေတြစုပံုေနမွာ အဝင္အထြက္က်ပ္တည္းႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ဌာနကေရယာဥ္ေတြကို အျခားေနရာေတြမွာပဲ မုန္တိုင္းေရွာင္ဖို႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္တယ္” ဟုျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။ မုန္တိုင္းေရွာင္ရန္သတ္မွတ္ဇုန္ကို ယခင္ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း၊ ကရင္ေခ်ာင္း( စာျဖဴစု- တြံေတးတူးေျမာင္းအနီး) ၊ဝါးတစ္ရာေခ်ာင္း(ထန္းတစ္ပင္) တို႕အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးထုိမွ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းကိုပယ္ဖ်က္၍ က်န္ႏွစ္ေနရာတြင္သာ ဌာနမွ ေရယာဥ္မ်ားကို မုန္တုိင္းေရွာင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာေဒသမ်ားသို႕ မုန္တုိင္းေရွာင္ရန္သြားေရာက္ရမည့္ ေရယာဥ္မ်ားတြင္ လိုအပ္မည့္ ေလာင္စာဆီမ်ားအတြက္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အပိုဆီအျဖစ္ေရယာဥ္တုိင္းတြင္တင္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..