က်ဳပ္ငယ္ငယ္က အဘုိးအဘြားေတြနဲ႔ ေနခဲ့ရတယ္။ အဘြားရဲ႔အေဖ၊ ဘုိးၾကီး အဘုိးရဲ့အေမ ဘြားၾကီးတုိ႔နဲ႔ ေတာင္ေနခဲ့ဖူးသဗ်။

အဲဒီ အဘုိး- အဘြား ဘိုးၾကီး ဘြားၾကီးေတြက ေရွးလူၾကီးေတြမဟုတ္လား၊ ေရွးရုိးဆန္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔နား၀င္ဆုိးတဲ့ စကားမ်ိဳး ၾကားလုိက္ရရင္ သူတုိ႔လက္သံုးစကားနဲ႔ပဲ တြင္တြင္ၾကီးတု႔ံျပန္ေတာ့တာေပါ့။ သူတုိ႔ လက္သုံးစကားက ´ၾကားရ- ၾကားရ နား၀မခ်မ္းသာလုိက္ေလကြယ္´တဲ့။

အခု က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္လည္း ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အဘုိးၾကီးျဖစ္လာေတာ့ နားခါးတဲ့စကားသံေတြ၊ ေျပာသံ-ဆုိသံေတြ ၾကားလာရရင္ အဘုိးၾကီးနည္းနဲ႔ တုံ႔ျပန္မိလာတယ္ဗ်ာ၊ ၾကားရ- ၾကားရ နား၀မခ်မ္းသာလုိက္တာေလသကြယ္။

က်ဳပ္နားခါးေနတဲ့ စကားက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြေတြအေၾကာင္းဗ်။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အားလုံးလည္း အဲဒါေတြၾကားေနၾကရမွာ ေပါ့ ။ၾကားတုိင္းလည္း နားခါးေနၾကမွာေပါ့ ။ ျပည္သူေတြအားလုံးလည္း နားခါးေနၾကမွာေပါ့ ။ ဒီခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ေတြ အားလုံးလည္း နားခါးၾကမွာ ေပါ့။ မ်က္စိက်ယ္ နားၾကီးတဲ့ကမၻာနုိင္ငံေတြ၊ ကမၻာ့လူထုေတြကလည္း နားခါးၾကမွာ မုခ်ေပါ့။

သိၾကတဲ့အတိုိင္းပဲ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၾကိဳသတင္းေတြက ဆုိးလွသဗ်ာ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုိဧရာမပုဂၢိဳလ္ၾကီးရဲ့ ခရီးစဥ္ေတြၾကည့္ ။ ေျဖာင့္ျဖဴးတယ္ရယ္လုိ႔ မရွိဘူး။ ဟန္႔တာ- တားတာ လွည့္တာ- ပတ္တာ- ညစ္တာ- ထစ္တာ၊ လွီးတာ-လဲြတာ အုိ….နည္းမ်ိဳးကုိ စုံတကာ ေစ့ေရာ။ ကေလာ္ကလန္႔ လုပ္လုိက္ၾကတာ အားလုံးအၾကားပဲ။ အားလုံးအသိပဲ။

ကေလးစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေျခကလိမ္ထုိးတာ လက္ကုန္ပါပဲ ဗ်ာေပါ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီိလုိၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေရာ၊ ဒီထက္ပုိၾကီးတဲ့ေရြးေကာက္ပဲြကုိေရာ၊ ဒီထက္ ဒီထက္ပုိၾကီး- ပုိက်ယ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြကုိေရာ ယုံတယ္၊ အားထားတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိယုံရင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ယုံရမယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ခံရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဒီေတာ့ လာခ်င္တာလာစမ္း၊ ေရြးပဲြဆုိရင္ ၀င္မွာပဲ။ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိတယ္။

ဒီမုိကေရစီ အက်ိဳးအတြက္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပဲြေတြေတာ့ ျဖစ္ရမယ္ေပါ့ ။ ဒါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ေရြးေကာက္ပဲြ စံႏႈန္းဗ် ။

ခက္တာက ဒီလုိ။ ဒီၾကားျျဖတ္ဆုိိတာေလးက ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးအတြက္လုပ္တာပါတဲ့ ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရထိပ္သီးေတြ၊ ၾကံ့ဖြ႔ံလႊတ္ေတာ္ထိပ္ဖူးေတြက ဟုိလုိေျပာ ဒီလုိေျပာေပါ့ေလ။ ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာက တစ္မ်ိဳးၾကီးဗ်။

ေအာက္လူေတြက ခ်ိဳးၾက၊ ေဖာက္ၾက၊ လိမ္ၾက၊ ေကြးၾက၊ ဖဲ့ၾက၊ ရြဲၾက လုပ္ေနၾကတာ။ ဒီိေတာ့ ´ဒီမုိကေရစီအက်ိဳး´ေရြးေကာက္ပဲြမျဖစ္တဲ့ ပုံဆုိးပန္းဆုိးျဖစ္စျပဳလာေနတာေပါ့။ ဒီလုိေျပာေတာပါ့မလား မသိဘူး။ မေတာ္ကာမွ ေနေရာ။ က်ိဳးတာ- ပဲ့တာကိုေတာ့ မေျပာ၀ံ့၀ံ့။ ေျပာ၀ံ့၀ံ့ ေျပာရေတာ့မွာပဲ ထင္ရဲ့ဗ်ာ။

´ဒီိိမုိကေရစီိ ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳး´ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ နုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ နုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ အဟန္႔အတားေတြလုပ္ေနတာက ျပေနတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြခဗ်ာ ၾကံ့ဖံ႔ြေတြ၊ ၾကံ့ဖံြ႔လက္ေ၀ခံေတြ၊ ၾကံ့ဖြံ႔သစၥာခံ၀န္ထမ္းေတြ၊ၾကံ့ဖြ႔ံတစ္ပူရုိင္း၊ ရပ္လူၾကီး-ရြာလူၾကီးေတြရဲ့ ျခိမ္းလား ေျခာက္လားေတြ လုပ္ေနတာက ျပေနတယ္။

အမ်ိဳမ်ိဳးပဲ ၾကံဳေလဘုံေတြ ျဖစ္ေနေတာ့တာဗ်။

ရွိေသးတယ္။ မဲစာရင္းမွာ ပါသင့္သူေတြမပါ။ မပါသင့္သူေတြပါ။ ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနတာက တမ်ိဳး. အုိး.. သဗၺနာမ္ေပါင္းကုိ စုံတကာ့ ေစ့ေနတာေပါ့ဗ်ာ။

အဲ ၾကိဳတင္မဲလုိလုိ ဘာလုိလုိ လုပ္ေနတာကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဘာေကာင္ေမြးျပီး ဘာေမြးေပါက္လာမယ္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေလ။ လူဦးေရစာရင္းေကာက္တယ္၊ ၀န္ထမ္းစာရင္းေကာက္တယ္ဆုိတာေတြကလည္း ရွိေသး။

ထားပါေတာ့ ။ က်ဳပ္အထင္ကေတာ့ ၾကားျဖတ္ၾကီးက အုိနာက်ိဳးကန္းစခန္းဆုိက္ေတာ့မေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနျပီိေတာင္မသိပါဘူးဗ်ာ။ ျပည္သူလူထုေတြက စိတ္တထင့္ထင့္၊ ရင္တမမနဲ႔ ေရြေကာက္ပဲြေဇာေခၽြးျပန္ေနၾကတာ အမွန္ဗ်။

က်ဳပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ဗ်ာ ဒီၾကားျဖတ္ကေလးကုိ နုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ လူစဥ္မီ၊ သူစဥ္မီ၊ ဒီမိုကေရစီစဥ္မီ၊ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ သိကၡာရွိရွိ၊ က်င့္၀တ္ျပည့္ျပည့္ သမာဓိေရြးေကာက္ပဲြမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။

အဲဒီေလာက္ ေဒါင္ေဒါင္မျမည္ေတာင္ ၂၀၁၀ ေရြးပဲြရဲ့ ေႏွာင္းေမြး အျမႊာကေလးဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္တာ အမွန္ေပါ့။

ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေအာင္ ၀ုိင္းျပင္ၾကပါဦး။ ဒီမုိကေရစီ ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳး ေရြးေကာက္ပဲြမျဖစ္ လူၾကီးေတြကုိယ္တုိင္ကလည္း တစ္ဆိတ္ေလာက္ေတာ့ ၾကည့္ေျပာ၊ ၾကည့္ျပင္၊ ၾကည့္ေျပာင္းၾကပါဦးဗ်ာလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္လွပါသဗ်ာ။

ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳး ေရြးေကာက္ပဲြဆုိလုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ေထာင္ထဲတုန္းက သုံးခဲ့ၾကတဲ့စကားလုံးကုိ သတိရမိတယ္ဗ်ာ။

ေထာင္ထဲမွာ ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳးအက်ဥ္းသားေတြအမ်ားၾကီးေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ အမ်ားက အလုပ္စခန္းေတြမွာ ေက်ာက္ပိလုိ႔၊ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚက လိမ့္က်လုိ႔ေျခက်ိဳး၊ ေပါင္က်ိဳးျဖစ္ခဲ့ၾကရသူေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ က်ဳပ္တုိ႔က ေထာက္လွမ္းေရးေတြလုိ႔ ေခၚတယ္။ ေျခက်ိဳးေပါင္ျပတ္ေတြဆုိေတာ့ သူတုိ႔ခမ်ာ ေထာ့နင္းေထာ့နင္းနဲ႔ ေထာက္လွမ္းၾကရရွာတာေပါ့ ။ ဒါကုိ က်ဳပ္တုိ႔က မစာမနာ မညွာမတာ နာမည္ေျပာင္းေပးခဲ့တာ။

အခုေရြးေကာက္ပဲြဟာ ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳးေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္မယ္ဆုိပါေတာ့ ။ က်ဳပ္အက်င့္ပါပါ ဘယ္လုိမ်ားနာမည္ေျပာင္ေပးမိမလဲ။ က်ဳပ္ကုိက်ဳပ္ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ေနမိသဗ်ာ။

နာမည္ေျပာင္ေတြကိစၥထားလုိက္ပါေတာ့ ။ က်ဳပ္စိတ္ထဲ တကြိကြိနဲ႔ ယားက်ိယားက်ိ ေပၚလာတဲ့ ေပါက္ကရစိတ္ကူးေလးေတာ့ ေျပာခ်င္ေသးတယ္။

ဒီေန႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္နုိင္ငံေရး စည္းရုံးေရးခရီးေတြ လွည့္ေနတယ္။ ရြာ ရုိးကုိေပါက္ခရီးလုိ႔ေခၚရမလား။ ျပည္ရုိးကုိးဆယ္ေပါက္ခရီးလုိ႔ ေခၚရမလားမသိနုိင္ေအာင္ပါပဲ။ ကုိးဆယ္ေရြးေကာက္ပဲြရဲ့ ပဲ့တင္သံက ၾကားရတုန္းဆုိေတာ့ ျပည္ရုိးကုိးဆယ္ေပါက္လုိ႔ ေျပာမိတာေပါ့ ။တစ္ျပည္လုံက အုန္းအုန္းထ၊၀ုန္း၀ုန္းၾကြေနတာ ဟုိ.. စၾကာ၀ဠာကေတာင္ လွမ္းျမင္၊လွမ္းၾကား၊ လွမ္းသိေနေလာက္ျပီဗိ်ဳ႔၊ ဟုတ္ရဲ့လား။

ဒီလုိျဖစ္ေနတာေတြကုိၾကည့္ရင္ မဆီမဆုိင္လား၊ ဆီဆီဆုိင္ဆုိင္လားမသိ၊ ကာတြန္းပုံတစ္ပုံကုိ သတိရမိတယ္။ စစ္ၾကိဳေခတ္က ကမၻာေက်ာ္ ျဗိတိသွ်ကာတြန္းေက်ာ္ ေဒးဗစ္လုိးရဲ့လက္ရာဗ်။

အဲဒီအခ်ိန္က နာဇီ ဂ်ာမနီေတြက ျဗိတိသွ်ကၽြန္းကေလးကုိ ဗုံးေကာေဇာခင္းေနတယ္ေလ။ အဂၤလိပ္ေတြလည္း ေျပးစရာေျမမရွိေျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့ ။ ကာတြန္းဆရာက လန္ဒန္တုိင္းမ္စ္ သတင္းစာၾကီးမွာ ကာတြန္းေရးတယ္။ ကာတြန္းထဲမွာ ျဗိတိသွ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခ်ာခ်ီၾကီးက ရင္ေကာ့ေကာ့ ေခါင္းေမာ့ေမာ့နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ ဧရာမ လူထုၾကီး၊ ရင္ေကာ့ ေခါင္းေမာ့ေလွ်ာက္လုိက္ေနၾကတယ္။ ေခြးေတြ၊ ကေလးေတြ၊ သူေဌးေတြ၊ စာေရးေတြ၊ ဇရာေထာင္းေတြ၊ မသာေလာင္းေတြလည္းပါလုိက္ေသး။

ကာတြန္းေအာက္မွာ ပုံစာက ´ ခင္ဗ်ားေနာက္မွာ အားလုံးရွိတယ္ ခ်ာခ်ီၾကီးေရ´…တဲ့။

ဒီကာတြန္းကုိ က်ဳပ္ငယ္ငယ္ သတင္းေထာက္ဘ၀ကတည္းက စဲြခဲ့တာ။ က်ဳပ္သာကာတြန္းဆဲြတတ္ရင္ ဒီိေန႔ ေဒၚစုနဲ႔ လူထု ကာတြန္းပုံဆဲြခ်င္တယ္။ ေဒၚစုက ရင္ေကာ့၊ ေခါင္းေမာ့ရုံမက ပုသိမ္ထီးပုစြန္ေရာင္တ၀ဲ၀ဲ၊တကားကားနဲ႔၊ ထဘီၾကီးစြန္ေတာင္ဆဲြဆဲြျပီး တဟားဟားရယ္ေနတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။

ပုံစာကုိလည္း ´ေဒၚစု ခင္ဗ်ားေနာက္မွာ အားလုံးရွိတယ္။ ရွိတယ္။ ကုေဋကုဋာ၊ အေသအခ်ာ မေသြမကြာလုိက္မယ္၊ လုိက္မယ္´လုိ႔ေရးမယ္။

အဲဒီိလုိမ်ိဳးပဲ ေရးရမွာပဗ်ာ။ မေရးဘဲ ဘယ္ေနနုိင္ပါ့မလဲ။ ေဒၚစုရဲ့ မဲဆြယ္နုိင္ငံေရးခရီးေတြကုိၾကည့္၊ ေဒၚစုနုိင္ေနျပီဗ်။ ေဒၚစုပါတီ ဒီခ်ဳပ္နုိင္ေနျပီဗ်။ ေဒၚစုကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနုိင္ေနျပီဗ်။

ဘယ္လုိနုိင္တာလဲ။ ေျခေထာက္နဲ႔ မဲထည့္ျပီးနုိင္တာေပါ့ဗ်ာ။

ဟုတ္တယ္ေလ။ ျပည္သူလူထုၾကိးတစ္ရပ္လုံးက ရြာလုံးကၽြတ္၊ ရပ္ကြက္လုံးကၽြတ္၊ ျမိဳ႔လုံးကၽြတ္ ၊ နယ္လုံးကၽြတ္၊တုိင္းလုံးကၽြတ္၊ ျပည္လုံးကၽြတ္၊ ေဒၚစုရဲ့ မဲဆြယ္နုိင္ငံေရးပဲြေတြဆုိ ေျခေထာက္နဲ႔လွမ္းျပီး ခ်ီတက္လာၾကတာေလ။

ေအးဗ်ာ၊ က်ဳပ္ဆက္မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။

ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဆုိတာေလး ၂၀၁၀ သူငယ္နာနန္႔ေၾကာဆဲြမွာလား။ က်ဳပ္စုိးရိမ္တယ္။ အေပၚမွာ ေရးခဲ့ျပီပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဲေပါ့ေလ။

ဧျပီ ၁ရက္ေန႔ မဲပုံးနဲ႔ မဲျပား မေရွာင္သာတဲ့ အေျမာွင္ၾကား ညားၾကျပီဆုိပါေတာ့။

လက္နဲ႔ ထည့္မယ့္ မဲေတြေကာ၊ ေဒၚစုနဲ႔ ျပည္သူနုိင္မွာလား။ က်ဳပ္ေဗဒင္ဆရာမဟုတ္လုိ႔ ဒက္ထိေတာ့ မေျပာတတ္ေပါင္ဗ်ာ။

ေျခနဲ႔ထည့္တဲ့မဲေတြ ေဒၚစုနဲ႔ ျပည္သူနုိင္ခဲ့သလုိ လက္နဲ႔ထည့္တဲ့မဲေတြ နုိင္ပါေစၾကာင္း ဆုေတာင္းပတၱနာ ျပဳရုံမွတစ္ပါး ။(ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္စကားလုံးယူသုံးရရင္) က်ဳပ္က ဘာမ်ားေကာ တတ္နုိင္ဦးမွာတဲ့တုံးဗ်ာ။

စကားၾကြင္းကေလးဆက္ေျပာလုိက္ဦးမယ္။ ျပည္သူရဲ့ေျခေထာက္မဲေတြဟာ…. ေဒၚစုကုိ အယုံအၾကည္ရွိေၾကာင္းျပသလုိက္တဲ့ အျဖဴေရာင္မဲေတြျဖစ္သလုိ….. အာဏာ ဥမၼတၱေကာေတြကုိ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း ျပသလုိက္တဲ့ အနက္ေရာင္မဲေတြလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟစ္ေမာင္းခတ္လုိက္ရပါသဗ်ား။ ။

ေရးသားသူ
ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ။ဒီလႈိင္း စာေစာင္ . ၁၉မတ္လ ၂၀၁၂

About အာဂ

အာ ဂ has written 177 post in this Website..

ဘ၀ ကို အခုမွ စျပီး ခ်ေရးေနတာ ။ ဗလာစာရြက္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ၾကမ္းတယ္။ CJ # 8112011