အေမရိကန္ ပါေမာကၡ ေရာဘတ္လိုင္ဘာမင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားျဖစ္သည့္ They call it Myanmar:Lifting the Curtain ကို အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားေသာရံု မ်ားတြင္ စတင္ ျပသလ်က္ ရိွေနသည္ ဟု ေအပီ သတင္း တစ္ရပ္အရ သိရသည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ကို ပါေမာကၡ ေရာဘတ္လိုင္ဘာမင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပည္တြင္းမွ ရုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အားေလ့က်င့္ေပးရန္ သြား ေရာက္ရာ တြင္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အျဖစ္ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုဇာတ္ကားက သတိမူမိေစရန္ ျပုထား သည္မွာ မျကာေသးမီက ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စြန့္စားမႈနွင့္ မကင္းေသာျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ရာတြင္ အက်ဉ္းသားမ်ား လွြတ္ေပးျခင္း၊ ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးျခင္းမ်ားကိုျမင္ ေတြ့ရ ေသာ္လည္း ျပႆနာအခို့် ဆက္လက္က်န္ရိွ ေနနိုင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ပါေမာကၡ ေရာဘတ္ လိုင္ဘာမင္ (၇၁) နွစ္သည္ ေကာ္နယ္တကၠသိုလ္တြင္ ပံုမွန္အလုပ္ျဖစ္ေသာ ရူပေဗဒ သင္ျကားျခင္း ကို ရပ္နား၍ ျမန္မာနိုင္ငံ သို့ နွစ္နွစ္ အတြင္း အျကိမ္အခို့် လာေရာက္ျခင္းျပုခဲ့သည္။

အစပထမတြင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ Fulbright ပရိုဂရမ္ အစီအစဉ္အတြက္ လာေရာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာသတိ ျပုဖြယ္ ရာမ်ား ရိုက္ကူးမႈတြင္ အကူ အညီေပး ခဲ့ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျမို့ရိွ အဓိက တကၠသိုလ္ျကီးတစ္ခုတြင္ ရုပ္ရွင္ဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ျကားျပသေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုကဲ့သို့ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္လာေရာက္ေနစဉ္ အတြင္း နာရီ ၁၂ဝ တာမွ် သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္း ပိုင္းမ်ားကို ရိုက္ကူး စုေဆာင္းမိလာ ခဲ့သည္။

ထိုမွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ကား၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသနွင့္ ခရီးသြား မွတ္တမ္း၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းတင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နွစ္လိုဖြယ္ ဆဲြေဆာင္ မႈမ်ား၊ သိလိုစိတ္ျပင္းျပေသာ နႈတ္ပိတ္ေနသည့္ စကားသံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း မ်ားကိုထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ၄င္းက သူ၏ အျမင္မ်ားနွင့္ အမည္မေဖာ္ျပဘဲ ပါဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ၏ဇာတ္ ေျကာင္း ျပန္ေျပာျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ ထား သည္။ လိုင္ဘာမင္က ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ နိုင္ငံျခား ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ား ဝင္ေရာက္ ခြင့္ျပုျပီး သတင္းေရးသားခြင့္ျပု ေနသည့္အျပင္ လူ့အ ခြင့္အေရး၊ လူမို်းစုပဋိပကၡကဲ့သို့ ေသာျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အျကားတြင္ အေခ်အတင္ ေဆြးေနြးခြင့္ ရရိွေနျပီျဖစ္သည္ ဟု ေျပာျကား ခဲ့သည္။

Yangon Media Group

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..

   Send article as PDF