ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ကိုးႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ မိတိုးမွာ ေမြးရာပ ါမ်က္ႏွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားကို ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္ရန္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ၊ တိုင္ေပ၏ ခ်န္ကြမ္း အမွတ္တရေဆး ႐ံုတြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

သူမတြင္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္း ကြဲျခင္း၊ အာေခါင္ကြဲျခင္း၊ ႏွာေခါင္းတြင္း အရည္ အိတ္ငယ္ ရွိျခင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္း႐ိုး မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စကားပီပီ သသ မေျပာဆိုႏိုင္ဟု သိရသည္။ သူမ အေျခအေနကို Global Hope Network International (GHNI) က ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ သတိျပဳခဲ့မိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ အဆိုပါ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားေသာအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ မုန္တိုင္းဒဏ္ သင့္ေဒသမွ ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့သည္။

GHNI ၏ အကူအညီျဖင့္ပင္ သူမကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုသေပး ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ဟု သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ သူမကို The World Craniofacial Foundation ႏွင့္ Taiwan’s Noordhoff Craniofacial Foundation မွ ရန္ပံုေငြျဖင့္ အသံုးျပဳ ကုသရန္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ) ရွိ ခ်န္ကြမ္းေဆး႐ံု သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။

သူမအား ခြဲစိတ္ ကုသေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ခြဲစိတ္ကုသ ဆရာဝန္ Lo Lun-jou ႏွင့္ သူနာျပဳ Chou Su-yeh တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး၊ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လူဦးေရ ငါးေသာင္းလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားသြားသည္။ ယင္းသို႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ စကားကို ပီသစြာ ေျပာဆိုလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သူမ၏ အျခား အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးအၾကား ထူးကဲစြာ ဗ်က္က်ယ္ေနၿပီး၊ ယင္းမွာ လူလားေျမာက္ေသာအရြယ္ ေရာက္ေသာအခါမွပင္ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဆရာဝန္က ေျပာၾကားသြားသည္။

REF;;;  ေမာက္ခ online news

About faizal

tharnge tharnge has written 11 post in this Website..

I am a man of normal life