ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား၊ ႏို္င္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတည္ရွိရာ ေနျပည္ေတာ္ေဒသတြင္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္၊ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတိုက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဗဟုိုစာၾကည့္တိုက္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းအမ်ဳိးသားျပတိုက္၊ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတိုက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ယခုအခါ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာမ်ား စတင္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းအေဆာက္အအံုမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ အင္ၾကင္းပန္းအဝိုင္းႏွင့္ ရာဇသဂၤဟအဝိုင္းၾကား ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန အနီး ရာဇသဂၤဟ လမ္းမႀကီး အေနာက္ဘက္ေဘး၌ အစဥ္လိုက္တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေျမေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

REF::  mtalk.net

About faizal

tharnge tharnge has written 11 post in this Website..

I am a man of normal life