ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားအား နကၡတ္ၿဂိဳဟ္ အျမင္မ်ားၾကည့္၍ သံုးသပ္ႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ နကၡတ္သိပၸံ သင္တန္းေက်ာင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ လဆန္းပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ နကၡတ္ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္အျမင္ရွိမႈမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္ပူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္ရပ္တည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ နကၡတ္ ပညာရွင္အဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာကိုက ေျပာသည္။ “ဒီေက်ာင္းကိုဖြင့္ဖို႕ စီစဥ္တာၾကာပါၿပီ။ ဒီေက်ာင္းကို နကၡတ္သိပၸံ အဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီးတာနဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမွာပါ။ နကၡတ္သိပၸံအဖြဲ႕ ဇြန္လကုန္ေလာက္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတာနဲ႕ လသာမွာ ဒီေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမွာပါ။ အခုဆိုရင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕တုိင္းျပည္ တည္ေထာင္တဲ့ ကာရိုက္တာေတြ၊ Dataေတြ စုစည္းၿပီးပါၿပီ။ ဖြင့္ခြင့္ရတာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈပိုင္းေတြ လုပ္ထားပါတယ္” ဟုယင္းက ဆိုသည္။ အဆုိပါသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘြဲ႕ရအလႊာအသီးသီးႏွင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ နကၡတ္သိပၸံမွသာ ေခၚယူသင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

source ; yangon times news journal

About faizal

tharnge tharnge has written 11 post in this Website..

I am a man of normal life