၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းမ်ား

တြက္ခ်က္ပံု ဥပမာ

၂၀၁၂ ခႏွစ္၊ ဧျပီလ မွ စတင္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မွ စတင္ကာ အခြန္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ အမႈထမ္းအဆင့္မ်ားကေတာ့ ေပးေဆာင္ဖို႔မလိုပါဘူး..။

အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်သင့္တဲ့ပမာဏေတြ ေျပာင္းသြားပါျပီ။

ဒီေန႔ ရုံးမွာ အသိေပးတဲ့အေနနဲ႔ ေ၀ငွတဲ့ စာေလးကို ေဂဇက္ရြာသားမ်ားကို အသိေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ား..။

ရြာစားေက်ာ္

About ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ

ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ has written 71 post in this Website..

နတၳိေတြ အစာသြပ္ထားတဲ့ ရင္ဘတ္ထဲ ၀မ္းစာကလည္း ရွားပါးလို႔ ပစၥဳပၸန္မွာ ငူေငါင္ေငါင္ရပ္ရင္း လွမ္းေမွ်ာ္ျပီးၾကည့္ေတာ့ အနာဂတ္ဟာ မႈန္၀ါးလို႔ေနရဲ႕.. မထူးဇာတ္ခင္းကာ အတိတ္က အိပ္မက္ေတြကို ျပန္တူးၾကည့္ေတာ့ ပုပ္သင္ဥေတြပဲ ထြက္လာတယ္.... CJ # 7202011