အေနကဇာတိ သံသာရံ၊ သႏၱာ၀ိႆံ အနိဗၺိႆံ။

ဂဟကာရံ ဂေ၀သေႏၱာ၊ ဒုကၡဇာတိ ပုနပၸဳႏၷံ။

ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊ ပုနေဂဟံ နကာဟသိ။

သဗၺာေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊ ဂဟကူဋံ ၀ိသခၤတံ။

၀ိသခၤါရ ကတံ စိတၱံ၊ တဏွာနံ ခယ မဇၥ်ဂါ။

ဂဟကာရံ-ဒုုကၡအိမ္ေဆာက္သမားကို၊ ဂေ၀သေႏၱာ-ရွာေဖြစဥ္၊ ဒုကၡဇာတိ ပုနပၸဳႏၷံ- ဒုကၡအျဖစ္ အထပ္ထပ္ျဖစ္ေနေသာ၊ အေနကဇာတိ သံသာရံ- မ်ားျပားလွေသာ ဒုကၡဇာတိ သံသရာသည္၊ သႏၱာ၀ိႆံ အနိဗၺိႆံ – တကယ္မရပ္မနား ေျပးသြားခဲ့ၿပီ။ ဂဟကာရက- ဒုကၡအိမ္ေဆာက္သမား၊ ဒိေ႒ာသိ- သင့္ကိုေတြ႕ၿပီ။ ပုနေဂဟံ နကာဟသိ- ေနာက္ထပ္ အိမ္မေဆာက္ရၿပီ။ သဗၺာေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ- သင့္အိမ္ အခ်င္အနယ္အားလံုး အခ်ိဳးဖ်က္ခံရၿပီ၊ ဂဟကူဋံ ၀ိသခၤတံ- အိမ္ေခါင္ မတင္ႏိုင္ေတာ့။ ၀ိသခၤါရ ကတံ စိတၱံ- ဒုကၡအိမ္ မေဆာက္ရေသာ စိတ္သည္၊ တဏွာနံ ခယ မဇၥ်ဂါ- တဏွာကုန္ရာ(နိဗၺာန္) ေရာက္ျခင္းပင္တည္း။

About uzin

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF