၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပဲြကို ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္၊မႏၱေလး ၊ေငြေဆာင္တို႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္နွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ က်န္ေတာ့သည္။ အားကစားကြင္းမ်ားေဆာက္ရမည္ ။ အားကစား ရြာမ်ားေဆာက္ရမည္။ ဖြင့္ပဲြ ပိတ္ပဲြေတြကို အင္ဒုိနီးရွားထက္ သာ ေအာင္ လုပ္ျပမည္ဟုလည္း ေလက်ယ္လာခဲ႔ ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ထက္သာလြန္ေအာင္ လုပ္ရေတာ့မည္ ။ အားကစား သမားမ်ား ကိုလည္း ရွာေဖြ ေလ့က်င္႔ေမြးထုတ္ေပးရဦးမည္။ လုပ္ရမွာေတြ အပံု အပင္။ ဘတ္ဂ်တ္ေတြ လည္း အျဖတ္ခံရေသာ္လည္း ဘယ္ေလာက္ေတာင္ သံုးစဲြ ဦးမည္မသိ။ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာန မွ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန မနားမေန အလုပ္လုပ္မွျဖစ္ေပမည္။

ျမန္မာ နုိင္ငံသည္ CNN ၏ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ အေကာငး္ဆံုး ကမၻာအဆင့္ ၁၀ အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္မႈ မွစတင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ကမၻာမွ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ မထင္မွတ္ေသာ ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား ၊ အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး လာေရာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ထြန္းေတာက္ေနေပသည္။ သို့ေသာ္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စံုမႈ မရွိ ။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တည္းခို၇န္ေနရာ လံုေလာက္ေအာင္ မရွိ ။ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားမရွိ ။ တစ္နွစ္ငါးသိန္းေတာင္ မ၀င္ေသး ။ ဟုိတယ္မ်ား ေလာက္ငမႈ မရွိျဖစ္္ရသည္။ ထုိသည္ကိုသိလၽက္ ဟုိတယ္ ၀န္ၾကီး မွ ခရီးသည္ ၁.၅ သန္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ား ဘယ္မွာ သြားေနမည္နည္း ။ အိမ္မ်ားတြင္လည္း ဥပေဒ အရ ဆိုလွ်င္ ေနခြင့္မရွိ။ ေလာေလာဆယ္ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ အိမ္မ်ားတြင္ ေနခြင့္ ေပးရမည္ ။ ထုိအခါ ဥပေဒျပင္ဖို႔လိုလာျပီ။ ဟိုတယ္မ်ား အျမန္ေဆာက္ရမည္ ။ ထုိံေၾကာင့္ ဟုိတယ္ ဇုန္မ်ား အျမန္ေဖာ္ရမည္။ကားမ်ား အျမန္သြင္းရမည္။ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားထုတ္ နိုင္ေအာင္ အဆိုျပဳရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားၾကြမ္းက်င္မႈ႔ ရွိရန္ေမြးထုတ္ ေလ႔က်င့္ေပးရမည္။ ဟိုတယ္ ၀န္ၾကီးဌာန လည္းမနားမေန အလုပ္လုပ္မွျဖစ္ေပမည္။

ထိုသို့လွ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ၀န္ၾကီးဌာန နွစ္ခုလံုးကို ကိုင္ထားသူသည္ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္ ။ထိုသူတစ္ဦး က ၀န္ၾကီးဌာန နွစ္ခုကို ဦးေဆာင္ ပဲ့ကိုင္ေနသည္ ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းရွိပါ႔မလားဆိုသည့္ သံသယ ျဖစ္ေနမိသည္။

ထို၀န္ၾကီး ဌာန နွစ္ခုလံုးသည္ ယခု အခါ ေရပန္းစားေနသည့္ ေနရာျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္ ။

ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္တန္႔ သြားေၾကာင္းၾကားသိရေသာ္လည္း အားကစား ကြင္းမ်ားက အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ေဆာက္ေနရသည္။

ေျမယာ သိမ္းပိုက္မႈမ်ား ရပ္တန့္ ရခ်ိန္တြင္ ဟုိတယ္ဇုန္ အမည္ခံကာ အမ်ားပိုင္ ေျမအား မျဖစ္မေန ပုဂၢလိကေျမျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ တြန္းအားေပးေနၾကသည္။ ထုိ နွစ္ခုလံုး၏ အၾကီးအကဲ ကား တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနသည္ ။

အလဲြသံုးစားလုပ္မူမ်ား မျဖစ္ေပၚဟု မေျပာနုိင္ ။ ယခုပင္လွ်င္ ဟုိတယ္ ခရီးအတြက္ ခ်ေပးမည္႔ ကားအရည္အတြက္ ခုနွစ္ရာ စာရင္းမေတြ႔ေသးေၾကာင္းေျပာေနၾကျပီ ။ အစီးတစ္ေထာင္ခြင့္ျပဳထားမႈတြင္ စီးေရ သံုးရာခန့္သာ ဟုိတယ္ ခရီး၀န္ၾကီးဌာနမွ ခ်ေပးခဲ့သည္ ဟုသိရွိရသည္။ က်န္ ခုနွစ္ရာခန့္ ဘယ္ေရာက္မလဲမည္သူမွ မသိ။ ဟိုတယ္ဇုန္အတြက္ ေျမမ်ားခ်ေပးခဲ့လွ်င္လညး္ ဘာေတြျဖစ္ၾကဦးမည္ မသိ။ အားကစား ရံုတည္ေဆာက္မႈတြင္ မည္သူကန္ထရိုက္ ယူေနလည္း ဆန္းစစ္သင့္သည္။

ဘာမွ အလဲြသံုးစားေတြ မလုပ္ဘူးထား။ အလြန္ အလုပ္မ်ားေနရမည့္ ၀န္ၾကီးဌာန နွစ္ခု အားတစ္ဦးထဲမွ မကို္င္ထားသင့္။ တတ္ၾကြမ္ နားလည္မည့္သူ နွစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ သင့္သည္ဟု ကိုယ့္အေတြးနဲ့ ကိုယ္ေတြးေနမိပါသည္။

About ကထူးဆန္း

has written 107 post in this Website..