ခရစ္သကၠရစ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ လူေတြ ေမးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့

၀ယ္မလား မ၀ယ္ဘူးလား ဆိုတာပါပဲ …။ စားသံုးသူေတြဟာ ယခင့္ ယခင္ေခတ္ေတြထက္

ပို၍ ပို၍ Smart ျဖစ္လာၾကတဲ့ ေခတ္ပါ..။ အကယ္၍မ်ား ကုန္စည္ တံဆိပ္တစ္ခုဟာ Relationship Marketing

နဲ႔ Social Media အေၾကာင္း ေကာင္းမြန္လံုေလာက္စြာ နားလည္မႈ မျပည့္၀ခဲ့ရင္….

အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္လာေသာ စားသံုးသူ ဟာ “NEXT!” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ဟစ္ေၾကြးျပီး

ေက်ာ္ျဖတ္သြားမွာ(၀ါ) ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈ ျပဳမွာ မဟုတ္လို႕ပါပဲ …။ Brand ေတြဟာ Social media

အေၾကာင္း ေျပာရံုသာ ေျပာဖုိ႔ မဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ျပီ

ျဖစ္ပါတယ္။

 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစု အားလံုးတို႔ေတြဟာ ပိုမိုၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕ေသာ စားသံုးသူ Fan အေရအတြက္ကို

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ နဲ႔ အသစ္ ျဖစ္ေသာ Pinterest လို social media ေတြမွာ

တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခ်ဲ႕ထြင္ ရမယ့္ အခ်ိန္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။

(Pinterest အေၾကာင္း သီးျခား ေရးပါဦးမယ္)

 

Brand အမ်ားစုဟာ social media marketing မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ Shotgun Approach ကို သံုးစြဲေနဆဲ ျဖစ္ျပီး

အမွန္တကယ္ ROI တက္ဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္

ဒါဟာ အၾကီးမားဆံုး ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။

(Shotgun Approach: the hasty use of a wide range of techniques that are nonselective and haphazard)

 

တကယ္ေတာ့ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့ စားသံုးသူေတြရဲ႕ online အသံုးျပဳမႈကေနျပီး ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ အျဖစ္

ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ကမာၻတ၀ွမ္း သန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ားကို စိန္ေခၚေနတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္….။

start-up မ်ား အစ ..SMEs မ်ားအလည္ MNCs မ်ား အဆံုးေပါ့..။

 

ဒီအတြက္ သတင္းေကာင္း တစ္ခုရွိပါတယ္။ စာေရးသူ (Mari Smith) နဲ႕ Special Guest (Guy kawasaki) တို႔ရဲ႕

၇၅မိနစ္ၾကာ webinar ရွိေနပါတယ္။

 

FREE 75 Minute Webinar

The 7 HOTTEST Social Media Business Trends

Impacting Your Profits Today

With Mari Smith and special guest Guy Kawasaki

Wednesday, March 28, 2012

11:00 AM Pacific / 1:00 PM Central / 2:00 PM Eastern / 7:00 PM GMT

 

Social Media ဆိုတဲ့ cyberspace ဟာ အေျပာက်ယ္လွေပမယ့္ bottom-line profits ကို အဓိက သက္ေရာက္မႈ

ရွိေနတဲ့ trend ၇ခု ကို ပဲ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Trends ေတြ ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဒီထဲကမွ ထုတ္ႏႈန္ ေဆြးေႏြးရရင္ေတာ့

 

Trend #1

Big Brand Bypass

Social media platform အသစ္ အသစ္ေတြဟာ စားသံုးသူေတြကို နာမည္ေက်ာ္ brand ေတြကေန

ေသြဖီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အေရးအၾကီးဆံုးဟာ စားသံုးသူ ၀ယ္ယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့အခ်ိန္ပါ

အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့အခ်ိန္ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ giants ေတြကို မႈစရာ လိုမယ္ မဟုတ္လို႕ပါပဲ..။

 

Trend #2

Humanize to Monetize

ဒီေန႔ကမာၻဟာ personality = profit ပါ။ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ၊ self-service ျဖစ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမလြယ္ေသာ

Brand မ်ားဟာ ေရရွည္မွာ စားသံုးသူရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး..။ ဒါဆို သက္ရွိလူသား

Brand ေတြကေရာ …ဒါမွမဟုတ္ Brand personalities ကေရာ…ဟုတ္ပါတယ္ …ဒါေတြကလည္း business

ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနရတာပါပဲ…. တစ္ကုိယ္ရည္ အရည္အေသြးပိုင္း ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ျဖစ္မႈ အပိုင္းနဲ႕

market attention ကို ဘယ္လို ခြဲျခား ထုတ္ရမလဲ ဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္.. အလြန္အကၽြံေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး

ကလည္း တဖက္မွာ too much information ဆိုတဲ့ risk ကို ၾကီးထြားလာေစပါတယ္။

 

Trend #3

Cause-Based Consumers

business” နဲ႕ “conscience” ကို စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းထဲမွာ သံုးၾကည့္ပါ အဲ..shortterm profits နဲ႔ long-term view

ပါ အပါအ၀င္ေပါ့ …။  စားသံုးသူေတြဟာ သံုးစြဲလာတာနဲ႕အမွ် အသစ္ ဆိုတာကို ေတာင့္တလာပါတယ္ …တခ်ိန္တည္းမွာပဲ

သဘာ၀ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီေတြကလည္း Brand ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္အေပၚထိေအာင္ ထိုးတက္

ေနခဲ့ပါျပီ…။ ဆိုလိုသည္မွာ စားသံုးသူေတြရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ထားရွိမႈ ကို

ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ၊ (၀ါ) ..က်င့္၀တ္ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၊ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ မရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းဟာ

ျပိဳလဲမွာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Trend #4

Super Social Status

လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အရေျပာရရင္ status ဆိုတဲ့ စကားလံုး ကေန စျပီး ေျပာင္းလဲေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

status ဆိုတာ ယေန႔မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္သေဘာထား ျမင့္ျမတ္မႈ၊ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္မႈနဲ႕

ပရဟိတ စိတ္ထားရွိမႈ ၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ျဖစ္လာပါျပီ။ Social media ေပၚမွာ

သင့္ရဲ႕ status ကို သင္ကိုယ္တိုင္ Badges ေတြ တိုးယူသြားတဲ့ ပံုစံပါပဲ..။ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္

က်ယ္၀န္း နက္ရွိဳင္းျခင္း ဆိုတာဟာ အရင္ေခတ္က အေလးေပးခဲ့တဲ့ ရုပ္၀တၳဳပိုင္း ၾကြယ္၀ျပည့္စံုမႈ status

ထက္ ပိုျမင့္တဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ status လို႔ ဆိုလိုခ်င္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ business အရ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ

တိုးပြားေအာင္ နဲ႕ Social status ျမင့္မားေအာင္  က်ေနာ္တို႕ဟာ ရုပ္၀ါဒီ မသံုးဘဲ ..

(သံုးစားလို႔လည္း လံုေလာက္မႈမရွိေတာ့တဲ့ ေခတ္မွာ) ဘယ္လို ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္လိမ့္မလဲ ဆိုတာပါ…။

 

 

Trend #5

Awesome vs. “Flawesome”

 

စားသံုးသူေတြဟာ လံုး၀ဥႆံု ျပီးျပည့္စံုျခင္း perfect ကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္  product/ service တခုခုဟာ

စင္းလံုးေခ်ာ မေကာင္းဘူးဆိုတာကို နားလည္ လက္ခံေပးတတ္ၾကပါတယ္။ Brand တခုဟာ မိမိရဲ႕ မျပည့္စံုျခင္း

တစံုတရာ အတြက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ၀န္ခံထားတာ ဟာ ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ

ယံုၾကည္မႈတိုးပြားေစျပီး brand အေပၚႏွစ္သက္သမႈ ကို တိုးပြားေစလို႕ပါပဲ။ ယေန႔ေခတ္ consumers ေတြဟာ

ပြင့္လင္းစြာ တင္ၾကိဳ ၀န္ခံသမႈျပဳထားတဲ့ brand ေတြရဲ႕ limitation ကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တာ မုခ်ပါပဲ..။

Brand ဘက္ကသာ လူသားဆန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးနဲ႕ ရိုးသားစြာ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေပါ့..။

 

Trend #6

Mad for Mobile

ယေန႔ေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာ အလံုးေရ ထက္ mobile device အေရအတြက္ဟာ ၅ဆ တိတိမ်ားေနပါတယ္..

ဒါဟာ နမိတ္ပံု တခုခု ေလာက္သာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ..။ mobile အားျဖင့္ အရာရာ ေဆာင္ရြက္လာၾကတဲ့

ယေန႔ေခတ္ၾကီးထဲမွာ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို mobile အားျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

စီးဆင္းသြားၾကျပီ ျဖစ္လို႕ပါပဲ။ mobile ကို ေနာက္တနည္း ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ အင္အား စိုက္ထုတ္ရမႈနည္းေသာ

သံုးစြဲရလြယ္ကူေသာ အရာ တခုအျဖစ္ ရႈျမင္ရတဲ့ေခတ္ ပါ။ သည္ေတာ့ mobile ေပၚမွ social media နည္းလမ္း

မ်ားနဲ႕ ဘယ္လို အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ ေဆာင္မလဲ ဆိုတာ အေရးၾကီးတယ္လို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

 

Trend #7

Privacy Paranoia

၂၀၁၂ မွာ personal privacy အရ ပို၍ ပို၍ ေနရာက်ံဳ႕လာသေယာင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ “open & misused information” ေခတ္ ကိုမ်ား သြားေတာ့မလား မဆိုႏိုင္။ privacy ရဲ႕ နယ္နမိတ္ကို Facebook နဲ႔ Google

တို႔ကေပးထားတဲ့ services ေတြဟာ ပိုျပီး က်ဥ္းေျမာင္းလာေအာင္ တြန္းပို႔ေနၾကပါတယ္…။

(ပို၍ ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိေသာ ေခတ္ ကိုေရာက္ဦးမွာပါ)သည္ေတာ့ privacy အရ ေျပာပါဆိုရင္

“enough is enough” ျဖစ္လာဦးမွာပါ …။

 

————————————————————————————————————–

 

ဟီးဟီး …. ဖတ္လို႕ ေကာင္းလား …ေကာင္း၀ူးေနာ….

လက္ယားလို႕သာ သူ႔အတိုင္း ဘာသာျပန္ထည့္လိုက္တာ ….ခစ္ခစ္..

ဟုတ္ပါဘီ …အတည္ေရးပါ့မယ္… (အဲ့..) အတည္ ဆိုတာ ထံုးစံအတိုင္း ေမာင္ဂီ ေရးတဲ့ အတည္ကိုေျပာတာ….

ေအာ္… က်ဳပ္အတည္က စတန္းဒတ္ရဲ႕ အေစာင္းၾကီး ျဖစ္ေတာ့ သကိုး ….

 

ဂလိုဗ် …. social networking services (SNS) ေတြ ေခါင္းေထာင္လာတာ အေတာ္ေတာင္ၾကာေပါ့ဗ်ာ….

အဲ့ဒီအေပၚမယ္ ဘယ္လို လုပ္စား ၾကမလဲေပါ့ …. ဒါကိုေရးျဖစ္တာ …ေအာက္က အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါဗ်…

 

၁။ က်ဳပ္ေလးစားတဲ့ မာကတၱာ ရဲ႕ ဆင္မီနာမို႕လို႕

၂။ ဟိုတေလာေလးက ေအကိုက္တဲ့လူ လက္ျပတ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိဳရည္ ကိစၥ

၃။ ပရုပ္လံုးေလးေတြ …ခ်ဥ္ပါေစ …အဲ့ေလ… ရွင္ပါေစ ..ဆိုတဲ့ အန္ကယ္လ္ ဒံု ေရးတာနဲ႕ ဆက္စပ္ျပီး

၄။ ကထူးဆန္းနဲ႕ ဘဂ်ီးေဖာ တို႕ နဲ႕ စကားလက္ဆံုေလးျဖစ္သြားရတဲ့ ၂က်ပ္တန္ကို ၁ေထာင္နဲ႕ေရာင္းတဲ့ကိစၥ..

၅။ နိဗၼာန္ကုန္ ေရာင္းတဲ့ ဟို အစ္မၾကီး အပါအ၀င္ FB ေပၚ တိုင္ပတ္ေနလို႕ ကယ္ဂ်ဘာဦး ေအာ္တဲ့ ညီေလး ကိစၥ…

၆။ ဟုမ္းေပ့ခ်္ မရွိတဲ့ ေဟာ္တယ္ေတြကိစၥ …. (ဗစ္ဇစ္ဘိရုမာ ရီးယား ဆို…..)

 

ဒါေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ျပီး ေရးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္…

(အလကား ေလ်ာက္ေျပာေန… ေရးခ်င္လုိ႕ ေရးတယ္ ဆို ပီးတာပဲကို…)

 

အေပၚက Trend-7 ခုကို ဟိုအစ္ကိုဂ်ီး ေျပာသလို ေဂၚလီ အထွာ နဲ႔ ျပန္ရွင္းပါ့မယ္ဂ်ာ …အာ ဟိ..

 

 

Trend #1

Big Brand Bypass

 

SNS မွာ လိမၼာရင္ လိမၼာသလို မားကတ္လီဒါေသာဘာေသာနားထား …သမလို႕ရတယ္ လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာ ….

အားမငယ္ပါနဲ႕ ကိုကိုဆူး….အာဂ်ား အာဂ်ား ဖိုက္တင္း …..။

ပရုပ္လံုးေလးေဒြလည္း အက္စ္အန္အက္စ္ ကို ပစ္မထားၾကပါနဲ႕ ကြယ္တို႔..

ေဟာ္တယ္ၾဆာေတြလည္း SNS ေတြ အလကား ရတာပါဗ်ိဳ႕….fan page ေလးေလာက္ေတာ့ ကြန္ဖစ္ဂါးၾကပါ..

 

Trend #2

Humanize to Monetize

 

SNS မယ္ လန္ခရူဇာပံုတင္ လို႔ ဆိုက္ဂနက္ ပံုတင္လို႔ ဘယ္သူမွ အထင္မၾကီးေတာ့ဘူးဗ်…။ မကူးေကာင္းတဲ့ ကုန္ေတြကူးျပီးလည္း

ခ်မ္းသာလာႏိုင္တာပဲ မဟုတ္လား …။ အဲ့ .. တတ္စြမ္းသေလာက္ကေလး လူသား အက်ိဳးျပဳ တခုခု လုပ္ရင္ေတာ့

မတ္တပ္ရပ္ လက္ခုပ္က်ယ္က်ယ္တီးၾကမွာ ပဲ မဟုတ္လားဗ်ာ…။ ကန္ပနီအေပါင္းတို႔ေရ ..အလွဴေလးဘာေလးလုပ္…

ေရႊခ်ဖို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး …လူသားခ်င္းခ်င္း ေထာက္ထားညွာတာမႈ အလွဴမ်ိဳး …. လူဟာ လူျဖစ္ေတာ့ လူကို ပဲ လူက ခ်စ္တာ

ဗ်….။ သည္ေတာ့ လူလူခ်င္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးတာ ဆိုရင္ လူတိုင္း ခ်စ္တယ္ ၾကည္ညိဳတယ္..အဲ့ ..လူစိတ္ရွိတဲ့လူတိုင္းေပါ့..

 

Trend #3

Cause-Based Consumers

 

creative destruction အရ ခနေန ..အသစ္ေပၚတိုင္း ဘယ္သူမွ၀ယ္မသံုးတဲ့ေခတ္…ေရာင္းခ်င္တယ္ေနာ္…

အေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ့ ရွိရမယ္… innovation ေနတိုင္း မျပီးဘူးဗ်… marketing လုိက္ကိုလုိက္ရမယ္…..

ရိုးရိုးေလးရယ္ပါ … why should i buy from u? ေလ…

အဲ့သည္မွာ story making, story telling ကအေတာ္ အေရးပါလာျပီး

လိုက္စားလို႕ မကုန္ႏိုင္တဲ့ အလွဴ အဲ့ေလ… ပညာရပ္ တခုျဖစ္ပါေၾကာင္း..

 

Trend #5

Awesome vs. “Flawesome”

 

ခ်စ္လွစြာေသာ ပန္းသီးနဲ႕ ပဲ ဥပမာေပးေတာ့မယ္ဗ်ာ ….

(၀ိုင္းဆဲၾကေတာ့မယ္ထင့္ …)

 

NVIDIA ရဲ႕ Tegra 3 ထက္ new ipad ရဲ႕ A5x က ၄ဆ ျမန္တယ္ ဆို ေၾကာ္ျငာတဲ့ကိစၥ ေပါ့..

NVIDIA ဘက္ကေန  ေဒတာထုတ္ျပဖို႔ ေတာင္းတယ္ ..သူတို႔ဘက္ကလည္း benchmark ျပန္လုပ္တယ္…

အင့္ အင့္….

http://tablet-news.com/2012/03/18/apple-a5x-cpu-versus-nvidia-tegra-3-more-than-marketing-video/

အၾကမ္းဖ်င္းျခံဳေျပာရရင္ …ဟုတ္ပါတယ္. ..၄ဆျမန္တာ …သို႔ေသာ္ test တခုမွာပဲ…ျမန္တာပါ က်န္တဲ့ test ေတြမွာ ရွံဳးပါတယ္။

ေျပာ၇ရင္ဟိုေကာင္ ျမန္မာစာ ေအာင္မွတ္ေလာက္ရခ်ိန္မွာ ငါ ဂုဏ္ထူးထြက္တယ္ကြ ဆိုျပီး marketing လုပ္သြားတာ..

(တကယ္က အဂၤလိပ္စာေရာ သခ်ၤာမွာပါ ..ငါက သူ႕ထက္ အမွတ္အေတာ္နည္းတယ္ဆိုတာကို ထုတ္မေျပာပဲ…..)

ပန္းသီးမွ ပန္းသီး ဆိုသူေတြကေတာ့ သံုးဦးမွာပါ … က်ဳပ္ကေတာ့ ပန္းသီးခ်ဥ္လက္စနဲ႕မို႔ မထူး ….

အဲ့သည့္ သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္မိမယ့္ ၾကားေန ပိတ္သတ္ ကေတာ့ …..

Awesome vs. “Flawesome”ေနာ…

 

Trend #6

Mad for Mobile

 

လိုကယ္လ္မွာလည္း အရွိန္ တျဖည္းျဖည္း ျမွင့္လာေတာ့မွာမို႔ …မိုဘိုင္လ္းတက္ခ္ ေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ပါေၾကာင္း…

ဒပၸေလာ္ဘာ ညေလးတို႔ေရ …ဒီပံုျပင္ေလး မွတ္ပါကြယ္…

 

ေအာ္…ရယ္… မငိုပါနဲ႕ေတာ့ သမီးေလးရယ္…

J2ME ေလး ဟာ ေသရွာဘာဘီကြယ္….ေျမသာ ျမွဳပ္လိုက္ပါေတာ့…

ျပတင္းေပါက္-၈ ၊ စက္ရုပ္-၄၊ ငါအိုအက္စ္-၅ တခုခု တတ္ရင္ဘဲ

ေဖေဖေမေမတို႔ ၀မ္းသာလို႔မဆံုးပါဘူး….

:D

 

 

Trend #7

Privacy Paranoia

 

ပိုျပီး အမွားမခံေတာ့မယ့္ ေခတ္ဗ်ိဳ႕ ….

မဟုတ္တာ လုပ္လို႔ကေတာ့ …သဂ်ီးမင္းေျပာေျပာေနတဲ့ စီေဂ်ေတြ အက္ဖ္ေဂ်ေတြ

ေဖ့စဘုတ္ အေျခစိုက္ဂ်ာနယ္လစ္စ္ေတြ ဖြ လို႔ ပြ လိမ့္မွာအမွန္ပဲ…

ပရိုက္ေဗစီ နဲ႕ ခရက္ဒစ္ဘစ္လတီ ကို ထရိတ္လုပ္ေနတယ္ လို႕ပဲ ျမင္တယ္…။

ေခတ္ေျပာင္းစမို႕ပါပဲ … ေျပလည္သြားမွာပါ…

 

 

 

 

ေအာ္…ရယ္… SNS

 

 

၀က္ဘီနာ တက္ခ်င္သူမ်ား

http://marismith.com/7smtrends/

ေဟာဒီမွာ ဖရီး ရက္ဂ်စ္စထြာ လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း

လက္တို႕လိုက္ရပါတယ္။

 

ေတာ္ေသးဘီ

ေမာဘီ..

 

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011