သံတြဲျမိဳ႕ ဒြါရာ၀တီယာယီေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေစ်းေကာ္မတီမွ မဲႏိႈက္ေနရာခ်ထားသေယာက္ျပဳ၍ လုပ္စားျခင္း
၁။ ယခင္ေစ်းေဟာင္းတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားအမည္ေပါက္ဆိုင္ခန္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယခု ယာယီေစ်းတြင္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ဆိုင္ခန္း (၁)ခန္းသာရရွိပါသည္။
၂။ သို႔ရာတြင္ ေစ်းေကာင္မတီ၀င္(အထက္ဖားေအာက္ဖိမ်ား၊ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏သေဘာဆႏၵျဖင့္ တင္ေျမွာက္ထား ျခင္းမဟုတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊အလုပ္အကိုင္မရွိ၍ ေစ်းလူၾကီးအမည္ခံမ်ား) တို႔သည္သာလွ်င္ ၎တို႕၌မိသားစု၀င္ဆိုင္ခန္း ၃ ခန္းရွိလွ်င္ ၃ ခန္း၊၄ ခန္းရွိလွ်င္ ၄ ခန္းမတရားရယူထားၾကပါသည္။
၃။ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕သံတြဲျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိစဥ္ ယာယီေစ်း အတြက္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့သူမ်ားသည္ ၎တို႕၏အလိုေတာ္ရိေစ်းေကာ္မတီ၀င္ဆိုသည့္လူ ယုတ္မာတစ္စုနွင့္ပူးေပါင္းကာ ေ၀မွ်စားေသာက္ရင္း လုပ္စားေနၾကပါသည္။
၄။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဒြါရာ၀တီေစ်းမီးေလာက္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း အမွန္ကိုေဖာ္ ထုတ္ျခင္းမရွိပါ။ျပည္သူအမ်ားကလည္း ေစ်းေဟာင္းကိုေကာ္မတီဆိုတဲ့လူယုတ္မာေတြနဲ႔ တစ္ျခားလူယုတ္မာ ေတြပူးေပါင္းျပီးမီးရႈိ႕တယ္လို႕လည္းေျပာေနၾကပါျပီ။ဒါေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အမွန္တရားကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တာလားမ သိပါ?။
၅။ ေစ်းေကာ္မတီသည္ မည္သူကမွ်တင္ေျမွာက္ထားျခင္းမရွိပါ၊ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလက အာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႕၏လက္သင့္ရာ လက္ကိုင္ဒုတ္(ခိုင္းေကာင္းသည့္ႏြားမ်ား)ကို ေခြးဆိုးအားက်ားရိုးေသြး၍ တိုက္သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၆။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေစ်းမီးမေလာင္မီကပင္ စစ္အစိုးရမွအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပ်က္ျပယ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ေစ်းမီးေလာင္သြားျခင္းပင္လွ်င္အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ပ်က္ျပယ္သြားသင့္သည္မွာဆိုဖြယ္ ရာမရွိေတာ့ေပ။ (ယခု ယာယီေစ်း/ေစ်းသစ္ တို႕နွင့္လံုး၀သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ)
၇။ အိုေစ်းေကာ္မတီ၀င္ဟု ခံယူထားသူ လူမိုက္အေပါင္းတုိ႕…………………………
ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက လြတ္လပ္စြာမဲေပးျပီးေကာ္မတီအျဖစ္တင္ေျမွာက္မွသာလွ်င္ ေစ်းေကာ္မတီစစ္ စစ္၊ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာေစ်းလူၾကီးအျဖစ္ခံယူႏိုင္ပါမည္။
၈။ မိမိအက်ိဳးအတြက္သာၾကည့္ေသာ၊ငါ့ဖို႔သမားမ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ၊ေလ၀ါေၾကာင္ၾကားေစ်းေကာ္မတီ၀င္ အျဖစ္မိမိကိုယ္ တင္ေျမွာက္ထားေသာလူ႕ငႏြားအေပါင္းတို႕………………
အသင္တို႕ အရွက္တရားရွိၾကလွ်င္(မိမိကိုယ္ကိုလူလို႔ သတ္မွတ္ရင္) (မဟာအရွက္ေတာ္မ်ားမကြဲခင္) ေနရာမွအျမန္ဆံုးဖယ္ေပးၾကပါ။
၉။ အခု ေစ်းသစ္ၾကီးတည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ ေငြေၾကးအင္အားေတာင္တင္းတဲ့ကုမၸဏီၾကီးေတြကကမ္း လွမ္းတာကိုလက္မခံပဲ ကေျမာက္ကေျခာက္ကန္ထရိုက္ကိုလက္သိပ္ထိုးေပးျပီးေ၀စားမွ်စားလုပ္ဖို႕ၾကံေနတာကို လူတိုင္းသိၾကပါတယ္။
၁၀။ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ဆႏၵဆိုျပီးခင္ဗ်ားတို႕လုပ္ခ်င္ရာမလုပ္ပါနဲ႔။ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားဆႏၵဆိုျပီးေတာ့ လည္းပဲခင္ဗ်ားတို႕ထင္သလုိ/ျဖစ္သလိုဆြဲထားတဲ့ေစ်းပံုစံအၾကမ္းနဲ႔ ေစ်းသစ္ေဆာက္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းမယ့္လုပ္ရပ္ကိုရပ္တမ္းကရပ္လိုက္ပါ။ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားတို႕နဲ႕ဘာမွမ သက္ဆိုင္ပါဘူး။ေစ်းသူေစ်းသားေတြရဲ႕သေဘာ ဆႏၵ အမွန္နဲ႕တင္ေျမွာက္ရမယ့္ေကာ္မတီ အသစ္က သာလွ်င္ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာျပီးအာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္တဲ့ေကာ္မတီၾကီးေတြကို တင္ဒါေခၚျပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းပါ။

အို ရခိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္၀န္ၾကီး ဦးလွဟန္ေရ……………..

ကိုယ့္ျမိဳ႕ကိုယ့္ဌာေနကို ဒီအတိုင္လက္ပိုက္ၾကည့္ေနေတာ့မွာလား?။ ေကာ္မတီ၀င္ဆိုတာေတြကို မ်က္ႏွာနာလို႕လား?။ ဒါမွမဟုတ္……………………………………………………

တြတ္ပီ(ျမိဳင္ရာဇာ)

About tut p

tut p has written 1 post in this Website..