မတ္လ၂၃ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အမႈေဆာင္သစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ ဥကၠဌသစ္ ဦးဇင္၀ိုင္းအား လက္ရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အျပင္ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠဌလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခင္ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း၏လူရင္း ဦးျမင့္သိန္းေဖမွာ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္မခံရသည့္အတြက္ ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတစ္ေယာက္ အလြန္အမင္း မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအမႈေဆာင္ေကာ္မတီသစ္ကိုလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ေနသည္ဟုဆိုသည့္ တည္ဆဲအစိုးရထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဤအမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲငယ္တစ္ခု၏ရလာဒ္အတြက္ ဤကဲ့သို႕ သေဘာထားေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းစြာ တုန႔္႕ျပန္သည္ကိုေတြ႔ရွိရေသာအခါ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ပါ၀င္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္မွာ သံသယရွိဖြယ္ေကာင္းေနျပီး အဆိုပါ၀န္ၾကီး၏လုပ္ရပ္သည္ က်င္းပခဲ့ျပီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားစြာက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ပိုမိုထင္ရွားေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစျပီးလွ်င္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလးေၾကာင္းကို ၎၏မျပည့္၀ေသာ သေဘာထားမ်ားက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္ကို စိတ္ပ်က္စြာေတြ႔ျမင္ေနရသည္။
http://www.thithtoolwin.com/2012/03/blog-post_7432.html

About က္ိုကိုအိုဗာ

has written 7 post in this Website..

က်ေနာ္တို.အိုဗာေတာ့မလုပ္မိေစဇို.လိုတယ္ဗ်.. အိုဗာဆိုတာ...ဘယ္ေနရာမွမေကာင္းပါဘူး