ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးေ၀မႈကို ဧၿပီ ၂ ရက္မွ စတင္၍ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖဲြ႕မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ကေျပာသည္။

မီးေပးေ၀မႈကို ႏွစ္စဥ္ကဲ့သို႔ A.B.C အုပ္စု (၃)ခုခဲြ၍ မနက္ ၅ နာရီမွ ၁၁ နာရီတစ္ႀကိမ္၊ေန႔လည္ ၁၁ နာရီမွညေန ၅ နာရီတစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၅ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီ အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ည ၁၁ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ အလွည့္က် ေပးေ၀သြားမည္ ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အုပ္စုတစ္စု မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၆ နာရီၾကာမီး ေပးခ်ိန္ႏွစ္ႀကိမ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အုပ္စုခဲြမီးေပးေ၀ရျခင္းမွာ လွ်ပ္စစ္သုံးစဲြမႈပမာဏျမင့္တက္လာ ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာ တုိး၍ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ျမင့္ေနသျဖင့္ အလွည့္က်စနစ္အား လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဦးေမာင္ေမာင္လတ္ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္တြင္ ဇူလုိင္လမွသာ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္ေပးသည့္ စနစ္ကို ျပန္လည္စတင္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္၌ ဇူလုိင္လမတုိင္ခင္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္ေပးသည့္ စနစ္အား ျပန္လည္က်င့္သုံးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္အလွည့္က်မီးေပးေ၀မႈအား H အုပ္စုအျဖစ္ အေရးႀကီး ေသာေနရာမ်ားအား ထုိစနစ္က်င့္သုံးမည္မဟုတ္ဘဲထုိအုပ္စု၀င္မ်ားမွာ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာေနရာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအပါအ၀င္ ဘဏ္အားလုံး၊ ဘူတာႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေလဆိပ္၊ သံ႐ုံး၊ စည္ပင္ေရစက္မ်ား၊ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ CNG ေပးေ၀ရာ ေနရာမ်ား၊ ရဲဌာနမ်ားအား တစ္ ႏွစ္ပတ္လုံး မီးအျပည့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

7Day News Journal

About ႏြယ္ပင္

ႏြယ္ ပင္ has written 243 post in this Website..

   Send article as PDF