ကြ်ႏ္ုပ္သည္ကား ဤရြာႀကီးကုိ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ ရြာေစာင့္နတ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္……. ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရြာအတြင္း ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား….. မသမာမႈျပဳသူမ်ား……..မတရားသည္မ်ားကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမည္မဟုတ္………. အဟီး နည္းနည္းမ်ားသြားပီထင္ပါ့………….. ရြာအတြင္းမွ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားအားလုံး မည္သူ ဘာလုပ္သည္ကုိ အားလုံး သိျမင္ေနသူပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္………… ရြာအတြင္း ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာရွိခဲ့ပါလွ်င္လည္း… ကၽြႏ္ုပ္တည္ရွိရာ ရြာဦးထိပ္ရွိ နတ္ကြန္းတြင္ လာေရာက္ေမးျမန္းႏုိင္ေပသည္တကား……… ဤရြာမွ ရြာသူႀကီး မိန္းမ မီးဖြားစဥ္အခါကလည္း ကၽြႏ္ုပ္ကူညီခဲ့ဘူးေပသည္………… ကဲကဲ ဒီေလာက္ဆုိလွ်င္ အသင္ ရြာသူ/ရြာသားအေပါင္းတုိ႔အား မိတ္ဆက္ျခင္း ၿပီးဆုံးေလၿပီတကား………………………

About ရြာ ေစာင့္နတ္

ရြာ ေစာင့္နတ္ has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF