ငယ္စဥ္အခါက ေက်ာင္းဖတ္စာ တစ္ခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ မုိက္မဲေသာ လူတစ္ဦး အေၾကာင္း ျဖစ္ပါ၏။ ညအခ်ိန္တြင္ အေမွာင္ထဲတြင္ ထုိသူပုိင္ဆိုင္ေသာ ေရႊလက္စြပ္ က်ေပ်ာက္သြား ပါ၏။ သူ၏ လက္စြပ္သည္ တန္ဖုိး ရိွေသာ အရာ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိလက္စြပ္အား သူ အဆံုးအရံႈး မခံႏိုင္ေပ။ သူျပန္ရွာ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူရွာေသာ ေနရာသည္ သူ႔လက္စြပ္ ေပ်ာက္ဆံုးရာ ေနရာ မဟုတ္။ လမ္းမီးတုိင္ ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေလ၏။ သူရွာ၏။ သူ၏ ယူဆခ်က္မွာ အေမွာင္ထဲ၌ ရွာလွ်င္ ေတြ႔ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ အလင္းေရာင္ ရိွေသာ ေနရာတြင္သာ ရွာမွ ေတြ႔မည္ဟု ထင္ေလ၏။

ဤအေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္မိပါသည္။ ထုိသူ႔အားလည္း ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္ မေျပာလုိပါ။ လူမုိက္သည္ ရုိးစင္းစြာ မုိက္မဲခြင့္ ရိွပါ၏။ တရားခံသည္ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအလင္းေရာင္ သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အဖုိးတန္ေသာ လက္စြပ္ ရိွရာတြင္ မေနပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူသူ ကင္းမဲ့ေသာ ကတၱရာ လမ္းမအား လင္းေစေနပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနထိုင္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ အဖုိးတန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလင္းေရာင္သည္… ။

About zoxnet

zox net has written 63 post in this Website..

I am WordPresser.