ေဒသခံ အႏုဇီ၀ေမြးျမဴျခင္း

  • ပထမဦးစြာ သစ္သားထမင္းဘူး ျပဳလုပ္ပါ။ ၈”x၁၀” အျမင့္ ၄” ရွိေသာ တစ္ဖက္ဖြင့္ ထမင္း ဘူး ၃၊ ၄ဘူးျပဳလုပ္ပါ။ လုပ္ရလက္၀င္လွ်င္ အလြယ္နည္းမွာ အခ်င္း ၅” ၊ ၆”ခန္႔ရွိေသာ ၀ါးလံုးမ်ားကို ထက္ျခမ္းခြဲကာ ေဘးႏွစ္ဖက္ ၀ါးဆစ္ပိတ္မ်ားအထိ လႊျဖင့္ဖ်က္လွ်င္လည္း ရသည္။
  • ထိုကဲ့သို႔ ထမင္းဘူးမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ဇကဲြ (သို႔မဟုတ္) ဆန္ၾကမ္းညိဳတစ္ျပည္ခန္႔ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ (ေရခမ္း)ခ်က္ပါ။ (မွတ္ခ်က္ ဆန္ကို မခ်က္ခင္ ေရမေဆးရပါ။) ထို႔ေနာက္ ထမင္းဘူးမ်ား ထဲသို႔ ထမင္းမ်ားကို ၃လက္မထက္မထူေစဘဲ အညီ သိပ္ထည့္ပါ။ ပိတ္စအပါး၊ (သို႔) ဇာပိတ္စ (သို႔) ဇကာပါေသာ ပလက္စတစ္ပိတ္မ်ားျဖင့္ ထိုထမင္းေပ်ာ့ ထည့္ထားေသာ ထမင္းဘူးမ်ားကို ပတ္ျပီး ၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။
  • ထို႔ေနာက္ ထမင္းဘူးမ်ားကို မတူေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ တစ္ေနရာ တစ္ခုစီထားရမည္။ မတူေသာေနရာဆိုသည္မွာ အရိပ္ရွိ၍ေအးျမေသာေနရာ၊ ေကာက္ရိတ္ျပီးေသာ လယ္ ကြင္းထဲ၊ က်ေန မခံရေသာ မနက္ေန ပူေသာေနရာ၊ ေခ်ာင္းစပ္ ေျမာင္းစပ္ ေရကန္ေဘး၊ သစ္ပင္ ေတာအုပ္ထူထပ္ေသာ ေနရာ၊ အစိုဓာတ္မ်ားေသာေနရာတို႔ကို ဆိုလိုသည္။
  • ထိုကဲသို႔ ထားရာ တြင္ ပိတ္စပတ္ခ်ည္ထားေသာထမင္းဘူးမ်ားေပၚတြင္ ထိုေနရာ ပတ္၀န္းက်င္မွ သစ္ရြက္မ်ားကို ခူး၍ေသာ္၎၊ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားကို၎ ယူ၍ ထမင္းဘူးမ်ားေပၚတြင္ စုပံု၍ ၂ပတ္ခန္႔ ထားပါ။
  • ၾကြက္ေပါေသာ ေနရာတြင္ သံဇကာအစိတ္ကို အေပၚမွ ထပ္အုပ္ထားပါ။
  • ၂ပတ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ေနရာမ်ဳိးစံုတို႔မွ ထမင္းဘူးမ်ားကို လိုက္လံသိမ္း ဆည္း၍ ပိတ္စမ်ားဖယ္၍ ထမင္းမ်ားကို စဥ့္အိုးအလတ္(၁ေပခြဲအျမင့္)ထဲသို႔ ထည့္ပါ။ ထိုသို႔ လိုက္လံယူရာတြင္ ထမင္းမ်ားအေပၚသို႔ မိႈမ်ား၊ ပိုးေကာင္းမ်ားရွိေနလိမ့္မည္။ မဖယ္ပစ္ရပါ။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေနရာေပါင္းစံုမွ ထမင္းမ်ားကို စဥ္႔အိုးထဲသို႔ ေရာ၍ ထည့္ပါ။
  • ထုိ႔ေနာက္ သၾကားညိဳ ၁ပိႆာကို ေရ ၂ဆေရာ၍ ေမႊထားေသာ သၾကားရည္ကို စဥ္႔အိုး ထဲထည့္၍ ထမင္းမ်ားႏွင့္ သမေအာင္ေမႊေပးပါ။
  • ျပီးလွ်င္ စဥ့္အိုးကို ပိတ္စအပါးႏွင့္ လံုေအာင္ အုပ္၍ ၾကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ထားကာ အရိပ္ရေသာ ေနရာေအာက္တြင္ ၂ပတ္ခန္႔ထားပါ။ ၂ပတ္ခန္႔ၾကာလွ်င္ ေမႊးအီေသာ အခ်ဥ္ေဖာက္ထား သည့္ အနံ႔ထြက္လာျပီး အပင္မ်ားသို႔ ဖ်န္းရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။
  • ထိုထမင္းအခ်ဥ္ေဖာက္ရည္ကို တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖန္းလွ်င္ ေရ အဆ ၅၀၀ ေရာ၍ အျခား အခ်ဥ္ေဖာက္ေရမ်ားႏွင့္ ေရာျဖန္းလွ်င္ ေရ အဆ ၁၀၀၀ ေရာကာ ျဖန္းရမည္။ ထို အခ်ဥ္ ေဖာက္ေရကို ယူရာတြင္ အေပၚယံ အရည္ကို ခပ္ယူ၍ ၄ ဂါလံ ေဆးျဖန္းပံုး ၁ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ ၃၀-၄၀ စီစီ(ေရအဆ ၅၀၀ႏႈန္း) (သို႔မဟုတ္) အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ေရာျဖန္းလွ်င္ ေဆးရည္ ၁၅-၂၀ စီစီ(ေရအဆ ၁၀၀၀ႏႈန္း) ျဖင့္ ေရာစပ္ျဖန္းရမည္။ အပင္မ်ားကို ျဖန္းရာတြင္ အပင္ေျခပတ္ပတ္လည္မွ ရြက္ဖ်ားအထိ ႏွံ႔ေအာင္ ျဖန္းရမည္။

ဆက္ရန္ရွိသည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.