အာဆီယံႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္း တစ္ႏုိင္ငံမႇ တစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၏ အခြန္အား သုညရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလ်ာ့ခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတို႔အနက္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ စေသာ အာဆီယံျပင္ပႏုိင္ငံမ်ားမႇ တင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ICT ပစၥည္းမ်ား ကုိ သြင္းကုန္ခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အစီအစဥ္မႇာ E-Asean Framework Agreement အရ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏႇစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ လက္မႇတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအလြတ္ သေဘာအစည္းအေ၀းမႇ ဆင္းသက္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္အရ သတင္း ျပန္ၾကားေရးႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (ICT Products) အေပၚ စည္းၾကပ္သည့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းကုိမူ မူလ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ႏုိင္ငံက ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္မ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္သစ္ ေလးႏုိင္ငံက ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ခုႏႇစ္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း အဆင့္ သံုးဆင့္ခြဲ၍ ဖယ္ရႇားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ”အခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံစလံုးက သတင္းျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚမႇာ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းကုိ သုညရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီးပါၿပီ။ HS 2007 Version အရဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သတင္းျပန္ၾကားေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား (ICT Products) အေရအတြက္မႇာ အမ်ဳိးေပါင္း ၃၀၅ မ်ဳိးေလာက္ရႇိပါတယ္။ AFTA (Asean Free Trade Area) အစီအစဥ္အရ ဆိုရင္ ပထမေျခာက္ ႏုိင္ငံက၂၀၁၀ျပည့္ႏႇစ္မႇာ ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ စည္းၾကပ္တဲ့အေကာက္ခြန္ ကုိ သုညရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ရမႇာပါ။ ဒါေပမယ့္ E-Asean မူေဘာင္ စာခ်ဳပ္အရ အခု ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ ICT ပစၥည္းေတြကုိ ၂၀၁၀ အထိ မေစာင့္ဘဲ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ သံုးႀကိမ္ခြဲၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တယ္။ အခု က်န္တဲ့ ေလးႏုိင္ငံကလည္း ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အထိ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ E-Asean မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ မႇာ သံုးႀကိမ္ ခဲြၿပီး ေလွ်ာ့ေပးတာပါ”ဟု အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ယင္းကဲ့သုိ႔ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရႇိသည့္ ပစၥည္းမ်ားမႇာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ မူရင္း ထုတ္ကုန္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သတ္မႇတ္ထားေသာ ပင္ရင္းေဒသ စည္းမ်ဥ္းမ်ား Rules of Origin (ROO) ႏႇင့္ ညီညြတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

အလားတူပင္ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း အေကာက္ခြန္သက္သာ ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းေဒသ ေထာက္ခံခ်က္လက္မႇတ္ ထုတ္ေပးမႈမႇာ စုစုေပါင္းေစာင္ေရ ၂၃၅ ေစာင္ ႏႇင့္ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၅၁၂၁၈ ဒသမ ၈၅ ေဒၚလာ ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

eleven ကပါ။

About Shwemannmay

Shwe mann may has written 58 post in this Website..

သာမန္သူလိုကိုယ္လို မိန္းမတစ္ေယာက္ပါပဲ