ႏုိင္ငံေတာ္က ျပည္သူလူထု ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တရားမ၀င္တင္သြင္းလာသည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္မွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္အထိ အခြန္အခမ်ားေပးေခ်၍ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေရးကုိ အခ်ိန္ကာလတိုးျမႇင့္ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ရက္မွစတင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္မဲ့ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံပိုင္သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းဆည္းထားေသာ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ပုိင္ရွင္ျဖစ္သူက ျပန္ရယူလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ ဆိုင္ကယ္၏တန္ဖိုးႏွင့္ က်သင့္သည့္အခြန္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ေပးမည္ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..