ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆုိတာ ဂ်ဳိမဟုတ္လုိ႕ အပ်ိဳတအုပ္နဲ႕ ေနရဒယ္...


ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးဂ်ီး ရာထူးတုိးသည့္အျပင္ သေရစည္သူဘဲြ႕ပါ ထပ္မံခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသျဖင့္ အလြန္ေပ်ာ္ေနသည္။ အဘဂ်ီး၊ အဘေလး တုိ႕ႏွစ္ဦးအား ေက်းဇူးတင္ထုိက္ေၾကာင္း အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ သတင္းပုိ႕ေနဂ်သူ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားၾကားေအာင္ ႏႈတ္မွတဖြဖြ ရြတ္ဆုိေနသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိအေပ်ာ္ ၾကာၾကာမခံလုိက္ရ… သူ၏အထက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးဂ်ီး အသစ္တဦး ခန္႕အပ္လိုက္ေၾကာင္း စစ္ရုံးခ်ဳပ္ထက္ျမင့္သည့္ ညစ္ရုံးဂ်ဳပ္မွ အဘဂ်ီးအမိန္႕ ထြက္လာမွ ရာထူးတက္သလိုႏွင့္ အရာက်သြားေၾကာင္း သိရသည္။ သူ႕အထက္တြင္ ေရာက္လာသူကား မုိးက်ေရႊကိုယ္ ကေၾကာင္ၾကီးျဖစ္၏။ အဘ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးဂ်ီးႏွင့္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးဂ်ီးတုိ႕ကေတာ့ တဆင့္ပိုျမင့္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂ်ဳပ္က်ီးႏွင့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂ်ဳပ္က်ီး ျဖစ္သြားသည္။ နဂို နံပါတ္သုံးအဆင့္မွ ရာထူးတုိးသည္တြင္ နံပါတ္ေလးေနရာသုိ႕ ေရာက္သြားရရွာသည္။ ဂတုံးေပၚထိပ္ကြက္ ခံရျခင္းေပတည္း..။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးဂ်ီး မုိးက်ေရႊကိုယ္ ကေၾကာင္ၾကီးဆုိသူမွာ အသူနည္း။ စစ္တကၠသိုလ္ မည္သည့္အပတ္စဥ္နည္း၊ လူတုိင္းစိတ္ဝင္စားေနဂ်၏။ မ်ားမၾကာခင္ ဗုိလ္ဂ်ဳပ္ကေၾကာင္ၾကီးအား ဗုိလ္ဂ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ ရထားေသာ သေရစည္သူဘြဲ႕ထက္ ပုိသာသည့္ သြားရည္တျမားျမားဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္ရာ “သြားရည္တျမားျမား မုိးက်ေရႊကိုယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးဂ်ီး ကေၾကာင္ၾကီး” ျဖစ္သြားသည္။ စာလုံးေရ ၁၂လုံးရွိ၍ စက္ႏွလုံးဟုလည္း တင္စားေခၚဂ်သည္။ ေက်ာသားရင္သား မခြဲဂ်ား၊ မ်က္ႏွာမလုိက္၊ စည္းကမ္းတိက်သူ စက္ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ အဓိပၸါယ္ ရေလသည္။ မနာလုိသူမ်ားဂမူ “တံေတြးမႏုိင္သူ ငေၾကာင္” ေထာပနာျပဳဂ်သည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္အတြက္ ဦးစီးပဲ႕ကုိင္အသစ္ ေပၚထြန္းလာေဘဗ်ီ…။
စက္ႏွလုံး ဗုိလ္ဂ်ဳပ္ကေၾကာင္ၾကီးသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝက္စ္ပြိဳင့္စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ဝက္ေမြးျမဴေရး အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ႕သည္။ သူႏွင့္ အပတ္စဥ္တူ ေက်ာင္းေနဖက္ကား ဝက္သားဟင္းခ်က္နည္း အထူးျပဳဘာသာရပ္ ယူထားသူ အေမရိကန္ေလတပ္ ဗုိလ္ဂ်ဳပ္သဂ်ီးစ္ (အဂၤလိပ္အသံထြက္ျဖင့္ဖတ္) ျဖစ္သည္။ သဂ်ီးစ္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအစစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္တြင္ၾကီးျပင္း၍ အေမရိကန္ဆိတ္ လုံးလုံးဝင္ကာ ေအာ္လ်င္ပင္ ပဲ..ဟဲ..ဟဲ မျမည္ဘဲ ဘဲ..ဟဲစ္…ဟဲစ္ ဟုအသံထြက္သည္။ ေၾကာင္ၾကီးအေပၚကား လြန္စြာ ေကာင္းေပသည္။ ပုိက္ဆံလုိလ်င္ေခ်း၏၊ သြားဂ်င္သည့္ေနရာမ်ားအား လုိက္ပုိ႕၏။ တုိက္ခန္းအတူငွားေနဂ်၏။ ညီရင္းအကုိပမာတည္း။ မသိလ်င္ ကေၾကာင္ၾကီးအား အနီးကပ္ေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္းယူေနသည္ဟုပင္ ထင္ရ၏။ ကေၾကာင္ၾကီးကလည္း လြန္စြာအားကုိး၏။ သူ႕ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ ခံဇားဂ်က္မ်ားကို မခၽြင္း မခ်န္ သဂ်ီးစ္အား ေျပာျပ၏။ အခ်ိန္တန္ သင္တန္းျပီးဆုံး၍ ကိုယ့္ေနရပ္ ကိုယ္ျပန္ဂ်သည့္အခါ ေၾကာင္ၾကီးအား အဘဂ်ီးမွ ကိုယ္ေပ်ာက္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးက်ီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္၍ မျမင္ကြယ္ရာမွ စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားကို စီမံေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကေၾကာင္ၾကီးအား ထိပ္ဆုံးအဘႏွစ္ဦးမွလြဲ၍ မည္သူမွ မသိေခ်။ အမွန္ေတာ့ အဘဂ်ီးဂိုး တရုတ္ သိုင္းကား စိတ္ေအးလက္ေအး ညစဥ္ၾကည့္ အပန္းေျဖႏုိင္ရန္၊ အဘေလးမူး ဘီလူးေလဘယ္လ္ေသာက္ ဇက္ရက္မင္းစည္းစိမ္ ခံစားႏုိင္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ အသက္စြန္႕ အမႈထမ္းရြက္ေပးသူကား ကမာၻ႕ထိပ္တန္း အေမရိကန္စစ္တကၠသုိလ္ထြက္ ကေၾကာင္ၾကီးျဖစ္သည္။
ကေၾကာင္ၾကီး၏ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈအျပင္ အဂၤလိပ္စကားကုိ ခရားေရလႊတ္ ေျပာႏုိင္မႈအား အဘဂ်ီး၊ေလးတုိ႕မွ လြန္စြာ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ၾကသည္။ ကေၾကာင္ၾကီး သူတုိ႕ေရွ႕တြင္ သတိစစ္ပုံစံ အျပည့္ဆြဲ၍ ေျပာဆုိေသာ ဘလက္ဒီဖူးလ္၊ ဂိုးတူဟဲလ္၊ ဖက္ခ္ယူ၊ အက္စ္ဟုိးလ္ ဆုိေသာ သိုးေဆာင္းစကားမ်ားကို ၾကားသည့္အခါ ဗဲဒီးဂြတ္ ဗဲဒီးဂြတ္ႏွင့္ တျပဳံးျပဳံးျဖစ္ၾက၏။ ကေၾကာင္ၾကီးမွ ရံဖန္ရံခါ လက္ခလယ္ေထာင္ျပေသာအခါ ၎တုိ႕မွ အမိန္႕သံအျပည့္ျဖင့္ ဆက္လုပ္ဟု ေျပာဂ်၏။ ေအာက္စဖုိ႕စ္တကၠသုိလ္ဆင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စကား ဖက္ျပိဳင္ေျပာႏုိင္သူတေယာက္ ငါတုိ႕ရထားျပီဟု ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ကုန္ဂ်၏။ ဤသည္ကား ထိပ္ပုိင္းစစ္ဗုိလ္ဂ်ဳပ္သုံးဦးတုိ႕၏ အတြင္းစည္း ဆက္ဆံေရးေပတည္း။
ကေၾကာင္ၾကီး သတင္းၾကားသည့္အခါ ေလတပ္တြင္ ေလယာဥ္ေမာင္းခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ ေလသူရဲမ်ားအား ဝက္သားခ်က္နည္းသင္တန္း ပုိ႕ခ်ေနရသူ သဂ်ီးစ္လက္ခေမာင္း ခတ္ေလသည္။ သူ႕အား အေမရိကန္အစုိးရမွ လုိျပီမဟုတ္ပါေလာ။ မွန္၏..ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ စီအုိင္ေအေထာက္လွမ္းေရးမွ Brown Sharp Fry ဆုိသူ စြဲမက္ဖြယ္ ေကာ့ေကးရွန္းအႏြယ္ဝင္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ဆက္သြယ္လာသည္။ သဂ်ီးမွ သူ႕အား ညဳိထက္ေက်ာ္ဟု ျမန္မာမႈျပဳသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ေရႊေရာင္ဆံပင္၊ မ်က္လုံးျပာ၊ အရပ္ေျခာက္ေပ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တရာ့ႏွစ္ဆယ္၊ အတုိင္းအထြာ ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္တမွ်။ ) သဂ်ီးစ္အဖုိ႕ စုတ္ေရာလာဘ္ပါ ဝင္ေလဗ်ီ။ ယူမည့္သူမဲ႕ လဗ်ိဳက်ီး ဘဝမွ ေန႕စဥ္ ညိဳေလးႏွင့္ နဖူးတုိက္ဒူးတုိက္ ေဆြးေႏြးရေလသည္။ အစီအစဥ္အရ သဂ်ီးစ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စစ္သံမွဴးခန္႕ျပီး ဗိုလ္ဂ်ဳပ္ကေၾကာင္ၾကီးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေဖာက္ရန္ ျဖစ္သည္။
သဂ်ီးစ္ ေမွ်ာ့တြယ္သလို မခြာတမ္း ကပ္ေနသည္ကို ရိပ္စားမိေသာ ေဒၚညိဳထက္ေက်ာ္တေယာက္ အျမန္ခြာရန္ ဆုိင္းျပင္းေသာ္လည္းမရ ေနာက္က်သြားေလ၏။ အခြင့္ေရးသမား သဂ်ီးစ္မွ ျမန္မာျပည္သို႕ တေယာက္ထဲ မသြားရဲေဂ်ာင္း၊ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိသူ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တဦး လုိအပ္ေဂ်ာင္း၊ ေဒၚစုႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေဂ်ာင္း၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ မရလ်င္ မလုပ္ႏုိင္ေဂ်ာင္း အၾကပ္ကိုင္ေလရာ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီတြင္ ျမန္မာ့အေရးသည္ မျဖစ္မေန ဦးစားေပး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား၊ သမၼတကေတာ္ မီရွဲလ္အုိဘားမားတုိ႕၏ အသနားခံ ေတာင္းပန္မႈျဖင့္ ေဒၚညိဳထက္ေက်ာ္မွ သူခ်စ္ေသာ အမိအေမရိကန္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အနစ္နာခံရန္ သေဘာတူ ရေလေတာ့သည္။
အေမရိကန္ယန္းကီးမ်ား၏ အၾကံအစည္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မည္ေလာ၊ သဂ်ီးစ္ႏွင့္ ကေၾကာင္ၾကီးတုိ႕၏ ကစားပြဲ အေျဖမည္သုိ႕ထြက္မည္နည္း..… ဇာတ္သိမ္းပိုင္း…. ေမွ်ာ္…။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး