ေဆးနည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ပစၥည္းအမယ္မ်ား မရခဲ့လွ်င္ လည္း မိမိတို႔ေဒသထြက္ရွိသည့္ နီးစပ္ရာ အမယ္မ်ားကို ဥာဏ္ရွိသလို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကို အခ်ဥ္ေဖာက္ရာတြင္ ရာသီဥတုေပၚမူတည္၍ ပူလွ်င္ ၁ပတ္၊ ေအးလွ်င္ ၂ပတ္ခန္႔ ၾကာႏုိင္သည္။ အခ်ဥ္ေဖာက္မည့္ အိုးမ်ားကို ထားရာတြင္ ေအး၍ စိုစြတ္ေသာ၊ အရိပ္ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရမည္။ စဥ့္အိုးမ်ားကို ဖံုးအုပ္ရာတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိသမွ်ွ်ထဲတြင္ ပိတ္စ အပါးသာ အဆင္ေျပျပီး မိုးရာသီျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အေပၚမွ အမိုးမိုးေပးရန္ လိုသည္။

ေဆးရည္မ်ားကို တစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး ေရာစပ္ျဖန္းရာတြင္ ေစတနာပို၍ လုိအပ္သည္ထက္ အဆ ပိုမထည့္ပါႏွင့္။ တန္လွ်င္ ေဆး၊ မတန္လွ်င္ ေဘး ဆိုသကဲ့သို႔ အပင္မ်ား ဒုကၡျဖစ္ တတ္သည္ကို သတိထားသင့္သည္။

သီးမပြင့္မီ အခ်ိန္တြင္ မီးစုန္းဓါတ္လိုအပ္သည္။ စေတာ္ဘယ္ရီသီး အခ်ဥ္ေဖာက္ရည္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္း၊ ေလျပင္း၊ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ မက်န္းမာေသာအပင္မ်ား၊ အရြက္မ်ားကို သစ္ရြက္ အခ်ဥ္ေဖာက္ရည္ ျဖန္းေပးရသည္။

ေရတြင္ ထံုးဓါတ္မ်ားေသာ (pH level) ျမင့္ေသာ မိတၱီလာကဲ့သို႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ အရြက္ ထိပ္ဖ်ားမ်ားေလာင္သည့္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ pH level ညိွေပးရန္ LAB ဘက္တီး ရီးယား အခ်ဥ္ေဖာက္ရည္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ အပင္ကို ေရာဂါ ခံႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္လုပ္ေပးသည့္အျပင္ အဟာရဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းကိုပါ ကုစားေပးသည္။

ငါးအမိုင္ႏိုအက္စစ္သည္ အနံ႔ျပင္းသည့္အတြက္ ရန္သူပိုးမႊားမ်ား မလာေစရန္ကူညီေပး သည္။ သစ္ရြက္ေဆြးျပဳလုပ္ရာတြင္၎၊ ေျမေဆြးျပဳလုပ္ရာတြင္၎၊ ထိုငါးအမိုင္ႏိုအက္စစ္ ထဲ့ျဖန္းေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။

About Wai Aung Chan Myo

Wai Aung Chan Myo has written 53 post in this Website..

Now, I plant agarwood in Thanlyin and also Meiktilar. There are more than hundred thousands of agarwood (saplings). But grow nearly 2000 plant in Thanlyin and Meiktilar.