သြားမ်ား ခုိင္မာေစမည့္ အေကာင္းဆုံး သဘာ၀ေဆးစြမ္းေကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ဆရာ၀န္မ်ားက ညြန္းဆုိလိုက္သည္ ၊ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ပုံမွန္စားျခင္းျဖင့္ သြားမ်ား ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈကို ၂၂ ရာႏႈံး ပုိမုိအကာအကြယ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း သုေတသန စစ္တန္းတစ္ခုအရသိရသည္။
သုံးႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေန႔စဥ္ျဖစ္ေစ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆုံးေလးႀကိမ္ျဖစ္ေစ ဒိန္ခ်ဥ္တုိက္ေကြ်းၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သို႔မဟုတ္ လုံး၀ဒိန္ခ်ဥ္မတိုက္ေသာ ကေလးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သြားမ်ားခုိင္ခန္႔မႈ သိသာစြာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဖူကို အိုကာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ တိုက်ိဳ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈကို အေျခခံကာ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခု ေတြ႔ရွိခ်က္ကို ဂ်ပန္သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္၊
ပညာရွင္မ်ား အဆုိအရ ဒိန္ခ်ဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ပရိုတင္းဓာတ္ တစ္မ်ိဳးသည္ သြား၏ အေပၚယံ မ်က္နာျပင္ က်စ္လစ္ ခုိင္ခံ့မႈကို အားေပးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္၊ ယခုေလ့လာမႈအတြက္ သုံးႏွစ္အရြယ္ ကေလးႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အား သုေတြသနျပဳခဲ့ရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္ ၊သုိ႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္မွ သြားဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ နီဂယ္ကာတာက အခ်ိဳ႕ေသာ ဒိန္ခ်ဥ္ဗူးမ်ားတြင္ သၾကားပါရွိျခင္းက သြားမ်ားခိုင္ခံ့မႈထက္ ယုိယြင္းမႈသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္ ၊ ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ခဲလြယ္ေသာ သေဘာရွိသျဖင့္ သြားၾကားတြင္ ခဲကပ္ေနပါက ယင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ သၾကားေၾကာင့္ သြားပုိးစားက ယုိယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဒိန္ခ်ဥ္စားၿပီးပါက ခံတြင္းကုိ စနစ္တက် သန္႔ရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ကာတာက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..