အစိုးရမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္း လာသည့္ ဆုိင္ကယ္ မ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ အထိ အခြန္ အခမ်ား ေပးေခ်၍ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ ေရးကုိ အခ်ိန္ကာလ တိုးျမႇင့္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး မွတ္ပံု တင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္ မ်ားကို တရား ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံပိုင္ သိမ္းဆည္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းဆည္း ထားေသာ ဆုိင္ကယ္ မ်ားကို ပုိင္ရွင္ ျဖစ္သူက ျပန္ရယူ လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား လာလွ်င္ ဆိုင္ကယ္၏ တန္ဖိုး ႏွင့္ က်သင့္သည့္ အခြန္ ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ မွတ္ပံု တင္ေပး မည္ဟု ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..