၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အမ်ားစုမွာ သတ္မွတ္ ပါတီဝင္ ဦးေရ ျပည့္မီေရး ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ ထားၾကၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ရရွိေရး ကုိသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ၾကဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း မွတ္ပံု တင္ခြင့္ ရရွိ ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ထံမွသိရွိ ရသည္။မွတ္ပုံ တင္ခြင့္ ရရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အမ်ား စုမွာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္ မွပင္ ပါတီ ဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ ပါတီဝင္မ်ား စည္း႐ုံးျခင္း၊ ပါတီဝင္ အဆုိျပဳလႊာ မ်ား ေပးအပ္ ထားျခင္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ရရွိေရး ကုိသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ေရြးေကာက္ ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားက ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း ပါတီဝင္ ဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး စည္း႐ုံးေရးမွဴး အင္အား တစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ယင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသုေဝက ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း အသီးသီး ယင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေ လာင္း ပံ့ပုိးမည့္ အုပ္စုတုိ႔ ရရွိေရးကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ေမလ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္မွ မွတ္ပုံ တင္ခြင့္ ရရွိ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ ပါတီ အေနျဖင့္ စည္း႐ုံးေရး ဗဟုိေကာ္ မတီ ဖဲြ႕စည္း၍ ပါတီဝင္ စည္း႐ုံးေရး ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ ေန၍ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အား စု၏ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေပၚထြက္ လာေရး တုိ႔ကုိ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ခ်၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ယင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆုိသည္။

ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ မွ မွတ္ပုံတင္ အမွတ္စဥ္ ၂၄ ျဖင့္ မွတ္ပုံ တင္ခြင့္ ရရွိ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ စည္း႐ုံးေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဖဲြ႕စည္း၍ ပါတီဝင္ စည္း႐ုံးေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စည္း႐ုံးေရး စသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ယင္း ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ဆုိသည္။

”ပါတီမဖဲြ႕ခင္ကတည္းက ဘုိကေလးမွာ စည္း႐ုံး ထားတာ။ တကယ္တမ္း ပါတီ ဖဲြ႕ေတာ့ လူ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ ေနပါၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကိစၥကုိ ဦးစားေပး လုပ္မွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အထိ ပါတီ ဝင္မယ့္ သူကုိလည္း ဆက္ၿပီး လက္ခံ သြားမွာပါ” ဟု မတူ ကဲြျပားျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေနမ်ဳိးေဝက ေျပာဆုိေၾကာင္း The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..