ဒီကေန႕ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန႕လည္ပုိင္းေလာက္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဆူမာတယား ကၽြန္းစုရဲ႕ ကမ္းရိုးတန္းေဒသကို အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလွ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ခတ္မွဳ႕ဟာ အႏၵိယသမုဒၶရာအနီးတဝိႈက္အတြက္ေတာ့ ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီငလွ်င္ဟာ ၈.၆ မဂနီက်ဳ႕ရွိခဲ့ျပီး၊ အင္ဒိုနီရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဘန္ဒါအက္ရွ္ ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ပိုင္း ၂၇၀ မိုင္ခန္႕ကို လႈပ္ခတ္မွဳ႕ ရွိခဲ့ပါတယ္လို႕ အေမရိကန္ ပထဝီေျမျပင္တိုင္းတာေရး မွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္.. ထို ငလွ်င္ကို အကြာအေဝး ၁၄ မိုင္မွ တိုင္းတာ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္…

ဒုတိယ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မွဳမွာ ၈.၂ မဂနီက်ဴ႕ ထိ ရွိျပီး ပထမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျပီး ၂ နာရီခန္႕မွာ ဆူမာတားကၽြန္း အေနာက္ဘက္မွာ ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႕ ထိုအဖြဲ႕မွ ထပ္မံ တိုင္းတာ ရရွိခဲ့ပါတယ္…

ၾသစေၾတးလွ် ႏိုင္ငံ မဲလ္ဘုန္းျမိဳ႕မွ Seismology Research Center (SRC) မွ Mr. Gary Gibson က ဒုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ေပၚေသာ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မွဳ႕ဟာ ဆူနာမီတစ္ခု ျဖစ္ေပၚနိုင္မွဳ႕ကို ေလွ်ာ့က်သြားေစတယ္လို႕ ေျပာဆို ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္..

ဒါေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ အပ်က္အစီးသတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ေသဆုံးမွဳ႕မ်ား ဗုဒၶဟူးေန႕မွာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာၾကားထားပါတယ္…

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘန္း ကေတာ့ အက္ရွ္မွာေတာ့ အပ်က္အစီး ေပ်ာက္ဆုံးမွဳ႕သတင္းမ်ား မရွိပါဘူးဟု ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမွ ေျပာၾကားအသိေပးသြားပါတယ္…

ပစိဖိတ္ဆူနာမီသတိေပးေရးစင္တာမွာ အႏၵိယသမုဒၶယာတစ္ခုလုံးအတြက္ ဆူနာမီျဖစ္ေပၚမွဳ႕အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီရွားမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါတယ္…

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရေတာ့ ဆူနာမီ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတိေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကမ္းရိုးတမ္းအခ်ဳိ႕တစ္ေလွ်ာက္မွာဘဲ ဆူနာမီျဖစ္ေပၚမွဳ႕ဟာ ပ်က္ျပယ္သြားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္..

ထိုအဖြဲမ်ားမွ အနည္းဆုံးႏွစ္နာရီအတြင္း ဖ်က္အားျပင္းလိွဳင္းလုံးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိ႕ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ထိုလိွဳင္းလုံးမ်ား ခန္႕မွန္းအခ်ိန္ျပီး ႏွစ္နာရီအထိ အဓိက်ေသာ လိွဳင္းလုံးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိ႕တဲ့ အခါမွသာ အေျခအေနကို အတည္ျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္…

ပထမအၾကိမ္ လႈပ္ခတ္မွဳ႕မွာ ၂း၃၉ နာရီ မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္…

တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကမ္းေျခေနသူမ်ားအား အနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားမွာ ကုန္းေျမျမင့္မ်ားသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ထားပါရန္ အသိေပးထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဘန္ဒါအက္ရွ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးျခင္းကိုလည္း ရပ္နားထားျပီး ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ကုန္းေျမျမင့္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာယူေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္လို႕ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသားေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမွဳေအဂ်င္ဆီ ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ ဆူတိုပိုပါဝို မွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္..

ဆူနာမီလွဳိင္းျဖစ္ေပၚပါက ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ဧရိယာအမ်ားစုမွာ အာေခ်း၏ ကမ္းရိုးတန္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီျမဴလူး ကၽြန္းစု အနည္းငယ္၊ ပရစ္ဟဟာဂ်ာဒီ တို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ဘူမိသိပၸံ ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ မက္ထရိုတီဗြီ သို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္..

ငလွ်င္လွဳပ္ရွားမွဳမွာ ေထာင္လိုက္ေရႊ႕လွ်ားမွဳ႕ (vertical movement) ထက္ အလ်ားလိုက္ ေရႊ႕လွ်ားမွဳ႕ (horizontal movement) ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ဆူနာမီေပၚေပါက္ႏိုင္မွဳ႕ နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း ဂစ္ပ္ဆင္ မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္..

ဒီလွိဳင္းျဖစ္ေပၚတည္ေဆာက္မွဳမွာ ကမ္းရိုးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ ဖ်က္ဆီးႏိုင္မွဳ႕ကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဌင္းမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္..

၂၀၀၄ခုႏွစ္က ၉.၁ မက္ဂနီက်ဴ႕ ရွိ႕ ဆူမာတယား ေရေအာက္ ငလွ်င္လုပ္ခတ္မွဳတြင္ ဆူနာမီ ရိုက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ႏိုင္ငံတြင္ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းထက္မနည္း ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့သည္။ ေသဆုံးမွဳ႕အမ်ားဆုံးမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္င္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အခုငလွ်င္မွာ ၁၅၅ မိုင္ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ ဘန္ဒါအက္ရွ္ ၁၉မိုင္ အကြာတြင္ဗဟိုျပဳခဲ့သည္။

ဒီငလွ်င္လွဳပ္ရွားမွဳ႕မွာ ဆူနာမီ၏ ဝါးမ်ဳိဖ်က္ဆီးမွဳကို ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္း၏ ၉.ဝ မက္ဂနီက်ဴ႕ ျပင္းအား လွဳပ္ခတ္မွဳ႕အျပီး ေပၚေပါက္မွဳ႕ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးဆုံးရူံးမွဳမွ ေသဆုံးသူဦးေရ ၁၅၈၅၀ ဦး ခန္႕ ရွိ႕ခဲ့သည္။

ref site : <a herf= “http://edition.cnn.com/2012/04/11/world/asia/indonesia-earthquake/index.html?hpt=hp_t1”> မူရင္းအဂၤလိပ္လို</a>

မွတ္ခ်က္။   ။  ဘာသာမျပန္တတ္ျပန္တတ္ျဖင့္ သိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုးေသာေၾကာင့္သာ ေရးသားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ ရြာသားမ်ား ေဝဖန္ေပးၾကပါအုံးခင္ဗ်ာ

About သခင္သူရိန္

သခင္ သူရိန္ has written 7 post in this Website..

မီးအခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္လာေသာ၊ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္အလြန္ေႏွးေသာ၊ အင္မတန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခန္း၊ မလႊတ္လပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ မြန္းက်ပ္စြာေနရင္း ၾကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ ကၽြန္ေတာ္ သူရိန္သည္ အမ်ားအျမင္ကပ္ေလာက္ေသာ "သခင္" ဆိုသည့္ စကားစုကို ယူသုံးမိပါသည္။ "သခင္" ဆိုသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမင့္ျမတ္စြာ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းျပေပးေနသည္ဟု ခံယူလွ်က္…."သခင္မ်ဳိးေဟ့.... ဒို႕ဗမာ"