ကမာၻတစ္ပတ္ ရြက္ေလွျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့သူ အေမရိကန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အား မိုးသက္မုန္တုိင္းၾကားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီဟု ယူဆထားရာမွ ယမန္ေန႔က ၄င္းအား သူမ၏ ပ်က္စီးေနေသာ ေလွအတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ လႈိင္းေလအနည္းငယ္ ၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ အနိမ့္ ပ်ံသန္း၍ ရွာေဖြၾကရာ သူမ၏ေလွအား ေရေပၚ ေပၚလ်က္ အေနအထားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ သူမသည္ ေလွငယ္အတြင္းတြင္ က်န္းမာစြာရွိ၍ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ား ႏွစ္ပတ္စာခန္႔ က်န္ရွိေသးသည္ဟု သိရွိရသည္။ (ဆင္ဟြာ)

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..