လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ခန္႔က အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္အၾကား ေရြ႕လ်ားေနေသာ ၿဂိဳဟ္သိမ္တစ္ခုကို အနီးကပ္ ေလ့လာ၍ ၄င္းၿဂိဳဟ္သိမ္မွ ေျမနမူနာယူရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လႊတ္တင္ခဲ့ေသာ ဟာယာဘူဆာ အမည္ရွိ အာကာသယာဥ္သည္ ယခုအခါ ကမာၻ ေလထုအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္၍ တနဂၤေႏြေန႔ညတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ေတာအုပ္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ က်ဆင္းလာ ခ်ိန္တြင္ ထိပ္ဖူးႏွင့္ ကိုယ္ထည္ကြဲကြာ၍ မီးေလာင္ကၽြမ္းမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ၿဂိဳဟ္သိမ္တစ္ခုႏွင့္ ထိေတြ႕၍ ေျမနမူနာယူႏုိင္ေသာ အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာမႈတြင္ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ (ဆင္ဟြာ)

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..