အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ႏုိ္င္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ား ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ဟိန္းေဆးဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးကို အမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) တြင္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးဟုဆိုရာတြင္ ေဆးစြဲမႈ ျဖစ္ေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ား (ဥပမာ- ဒိုင္ယာဇီပင္) ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ပါဝင္ၿပီး ေဆးဆုိင္မ်ားတြင္လည္း ေရာင္းခ်ခြင့္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း ေဆးဆုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ဆုိသည္။ ရန္ကုန္တုိင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ မအူကုန္းရပ္ကြက္၊ မအူကုန္း လမ္းက်ယ္၊ အမွတ္ ၁၉/၂၁တြင္ ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ဟိန္းေဆးဆိုင္တြင္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ႏုိ္င္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါးမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံးက အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၀ ျဖင့္ အမည္မည္းစာရင္း ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..