ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနနဲ႔ “ဒုကၡသည္” (Refugee) အဓိပၸါယ္ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာမဟာ မင္းၾကီးရုံး (UNHCR) ႏွင့္ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေန မႈမ်ား အပါအဝင္ အျခား ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ကဗ်ာမ်ား၊ အဆိုအမိန္႔မ်ား ႏွင့္ အျခား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေၾကာင္း မ်ားကို ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္ က ဘာသာျပန္ ရွာေဖြျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အစည္း အရံုး (ဘီအာအို) မွ မၾကာခင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီမည္ျဖစ္သည္။
“ အခုလုိ ညီငယ္အလင္းဆက္ကေနျပီး ဒုကၡသည္ဆုိတာ ဘယ္လုိအခြင့္အေရးေတြရွိတယ္၊ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေတြကုိ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဘယ္လုိကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ ဆုိတာကုိ ေရးျပလုိက္ေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕့ အခြင့္အေရးကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပည့္ျပည္႔၀၀ သိရွိနုိင္ပါတယ္။ ေလ့လာခ်င္သူေတြအေနနဲ႕လည္း အ လြယ္တကူေလ့လာ ဖတ္ရွုလုိ႔ရသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ညီငယ္အလင္းဆက္ ေရးလုိက္တဲ့စာအုပ္ဟာ တကယ့္ကုိ လုိအပ္ေနတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ေရးလုိက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြက္လပ္တစ္ခုကုိ ျဖည့္စြက္လုိက္ျခင္းပဲလုိ႔ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ”

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..