ကတ်ဖုန်းများဝယ်ယူရာတွင် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူဖြင့်ဝယ်ယူရမည်ဆိုသော အံ့ဩဖွယ်ရာ

guestktyJune 12, 20101min50

ရန်ကုန်မြို့နယ်များတွင် ကတ်ဖုန်းရောင်းသောဆိုင်များတွင် ကတ်ထားသောစာတန်းကြောင့် အံ့ဩမိပါတယ်။
ကတ်ဖုန်းသုံးရာတွင် မိမိဘယ်သူကိုဆက်ဆက်၊ ဘာတွေပဲပြောပြော၊ ကိုယ်ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လူအခွင့်အရေးများရှိသင့်သည်ဟုယူဆသည်။ ဒါကြောင့် မှတ်ပုံတင်ဖြင့်ဝယ်ယူသော ကိစ္စသည်အံ့ဩစွာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဘာအတွက်လဲ