တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္အသံုးျပဳေနၾကသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ႐ွိေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက ယင္းႀကီးမားေသာေစ်းကြက္ကို မ်က္စိက်ၾက သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခတက် အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်င္ စီးပြားျဖစ္မည္ကို လာဘ္ျမင္ေသာ ကမ ၻာေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဂူဂဲလ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ယခု ဂူဂဲလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာတက္ေနၾကသည္။တ႐ုတ္အစိုးရ အြန္လိုင္း လံုျခံဳေရးတာ၀န္႐ွိသူမ်ားက ဂူဂဲလ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အသိမေပးဘဲ မိမိတို႔သေဘာျဖင့္ ဂူဂဲလ္-တ႐ုတ္အြန္လိုင္း ပိုင္ နက္ထဲသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔က်ဴးေက်ာ္ခံရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရာက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ ထဲတြင္ပါ၀င္သည္ဆိုေသာ ဂူဂဲလ္ဖက္က မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပၤီး ျပသနာလုပ္ေနသည္ စေသာ သတင္းမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား တစ္မ်ဳိး ၿပီးတစ္မ်ဳိးေပၚထြက္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္- ဂူဂဲလ္သပြတ္အူဇာတ္႐ႈပ္ႀကီးသည္ ဂ်ာေအးသူ႔အေမ႐ိုက္ကာ တ၀ဲလည္ လည္ျဖစ္ေနေလသည္။ယင္းဇာတ္႐ႈပ္ႀကီးထဲမွ စိတ္၀င္စားစရာ လွည့္ကြက္မ်ား၊အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ားကို စုစည္း ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ဂူဂဲလ္အတြင္းလူမ်ား ေနာက္ကြယ္ကပါၾကသလား

ေကာလာဟလမ်ားက ဤေမးခြန္းကိုအစေဖာ္ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ဂူဂဲလ္ပိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကုမၸဏီ ႐ံုးခြဲမွ အတြင္း လူမ်ား ကြန္ရက္တိုက္ခိုက္မႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖြယ္ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ အစေလးတစ္စကို ဆြဲထုတ္ျပခဲ့သည့္ သတင္း ဌာနမွာ ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ဂူဂဲလ္-တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂူဂဲလ္အတြင္းပိုင္းကြန္ရက္အၾကား အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားသည္ဟု သိလိုက္ရၿပီး ေနာက္ ဂူဂဲလ္အြန္လိုင္းလံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားက အေျခအေန ကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ရသည္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေကာင္းစားေရးအတြက္ ဆိုပါလား

တ႐ုတ္အစိုးရဖက္က ေစာဒကတက္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေကာင္းစားေရးအတြက္ လူထု အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုး၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို ေလသံပစ္သည္။တယ္ဆိုတဲ့စာပါလားဟု ခ်ီးက်ဴးရမည့္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ဂူဂဲလ္၏ အက်ဳိးစီးပြား ပ်က္ရာပ်က္ေၾကာင္း လုပ္ျခင္းမဟုတ္။ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ လံုျခံဳေရးကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသင့္သည္ဟုလည္း တုံ႔ျပန္ေခ်ပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကို ဆြေပးလိုက္တာလား

ယင္းလွည့္ကြက္သည္ သေရာ္ေတာ္ေတာ္ လွည့္ကြက္ပင္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္သည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို သိသာထင္ ရွားစြာပင္ ဦးစားေပးခဲ့ေသာကာလမွာ ရွည္ၾကာခဲ့သည့္တိုင္ အေမရိကန္တို႔က ကုန္သြယ္ေရး အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွားသံသရာ၀ယ္ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနသည္ဟုပင္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ဆိုျပန္ေသးသည္။ဂူဂဲလ္၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမိခင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ ရပ္ျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရွ႕ေရးကို တိုး တက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္ဟုလည္း ျမြက္ဟ ေျပာၾကားေၾကာင္း ဘလြန္းဘာ့ဂ္သတင္းအရ သိရသည္။

ဗ်ဳိ႕ဒီမယ္ က်ဳပ္တို႔က ခံဖက္ကခ်ည့္ပါ ဆိုပဲ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏တရား၀င္သတင္းဌာနျဖစ္သည့္ ဆင္ဟြာက တ႐ုတ္တို႔သည္သာ ခံဖက္ကျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ သည္မွာ မွတ္သားစရာေကာင္းသည္တမံု႔။တျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ကြန္ရက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခါးစီးခံခဲ့ရသည္။ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄၈ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ဂူဂဲလ္သည္ အျခားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရာက္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ မ်ားနည္းတူ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရး တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂူဂဲလ္အတြက္ ျခြင္းခ်က္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ေရးသား ခဲ့သည္။

အာဖရိကလိုပါပဲ

အာဖရိကတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရသည္နည္းႏွင္ႏွင္ပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဂူဂဲလ္အေနျဖင့္ အခက္ၾကံဳရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔က ဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားဖက္က တံု႔ျပန္မႈ

ဂူဂဲလ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ားက အဆိုပါျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ တံု႔ျပန္ၾကရာတြင္ အေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးေနခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕က အက်ဳိးအျမတ္ပမာဏနည္းသြားႏိုင္သည့္တိုင္ ေထာက္ခံၾကသည္။ဥပမာ သြန္းဘာ့ဂ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြ႕ဲမွ အဲလက္စ္မိုတိုလာဆိုသူက“ခင္ဗ်ားတို႔ အေနနဲ႔ အစု၀င္ထားတဲ့ လူေတြကို ေျဖလိုက္ေလ။သူတို႔ေျပာတာေတြ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ဒါမွမဟုတ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဒီလိုကိုင္တြယ္ ပစ္လိုက္ၿပီ စသည္ျဖင့္ေျပာလိုက္ေလ။အဲဒီလို သူတို႔ ဖက္ကပါၿပီး လိုက္လုပ္ၾကမွာတဲ့လား´´ဟု ေစာဒက တက္ခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ဳိးအေကြ႕

တ႐ုတ္ဖက္က တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကို အံတုယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ဂူဂဲလ္ဖက္က ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ အြန္လိုင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကိုင္တြယ္တံု႔ျပန္မည္ဆိုလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆို္င္ရာဂငယ္ေကြ႕ အခ်ဳိးအေကြ႕ကို ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ၿပိဳင္ ဖက္ျဖစ္ေသာ ယာဟူးက တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ကို ေကာက္စားလုပ္မည္သာ ျဖစ္ သည္ဟု ေထာက္ျပသူမ်ားလည္းရွိသည္။

အန္ဒရြိဳက္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရး

တ႐ုတ္နဲ႔ ဂူဂဲလ္အားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ အန္ဒရြိဳက္အေျချပဳ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ ကိစၥကို သတ္မွတ္ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရသည္။ယင္းဖုန္းမ်ား၏ေရွ႕ေရးအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾက မည္နည္း။

မဟာမီးတံတိုင္ႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း

တ႐ုတ္တို႔၏ျပည္တြင္း ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈသည္ အလံုးစံုကိုခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။အမ်ားစုကို ကန္႔ သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္တိုင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူတိုင္းကို တားဆီးျခင္းမဟုတ္သည္ကို ဂူဂဲလ္ ဖက္ကသေဘာေပါက္သင့္ သည္ဟုလည္း တခ်ဳိ႕ကေထာက္ျပၾကသည္။

နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္က ဘယ္လိုေရးသလဲ

တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္၂ေဒၚလာေပး၍ ပေရာက္ဇီမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အစိုးရက ျပည္တြင္းမွအင္တာနက္သံုးသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈေဖာက္ဖ်က္ၾက သည္မ်ားကို ဟန္႔တား လိုသျဖင့္သာ ဂူဂဲလ္၏အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ရာ တခ်ဳိ႕က ဂူဂဲလ္တ႐ုတ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို မသံုးဘဲ ဂူဂဲလ္အဂၤလိပ္၀က္ဆိုက္ကို ေရြးခ်ယ္ သံုးႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဆိုးသည္ဆိုေသာ္လည္း

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဆိုးသည္ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ အင္တာနက္သံုးသူ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕မွ အင္တာနက္သံုးသူမ်ားကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္အားလံုးကို လိုအပ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဂူဂဲလ္အတြက္ တိုက္ ႐ိုက္ထိခိုက္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္အၾကံျပဳသူမ်ားလည္းရွိၾကသည္။

ဘယ္သူခံရမွာလဲ

ယာဟူးကလည္း တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ အင္အားရွိသည့္ အလီဘာဘာႏွင့္အၿပိဳင္ ေတာင့္ခံသြားဖြယ္သာ ရွိသည့္ အရိပ္အေရာင္ျပေနသျဖင့္ မည္သူခံရမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ အေျဖမွာ ထင္ထင္ ရွားရွားႀကီး ေပၚ ထြက္လာေပလိမ့္မည္။

အိႏၵိယက ဘယ္လိုတဲ့လဲ

အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ားကမူ ျပည္တြင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္ကို လိုသလို ကစား တတ္မည့္ သေဘာရွိႏိုင္ရာ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္သြားဖြယ္သာရွိသည္ဟု အမ်ားက တြက္ ခ်က္ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂူဂဲလ္အားၿပိဳင္မႈ သပြတ္အူဇာတ္ပူဇာတ္႐ႈတ္ႀကီး မည္သို႔ၿပီးျပတ္သြားမလဲဟု ပရိသတ္မ်ား အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သြားၾက႐ံုမွတစ္ပါး အျခားမရွိပါေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..

   Send article as PDF