အိပ္ေရးမဝလုိ႕ပါ..။


ဒီေန႕ဧျပီ၂၃ရက္ေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ျပန္စေနျပီ။ ငါးရက္ပဲ ၾကာမယ္ေျပာတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါေသးဘူး။ ရခုိင္တုိးတက္ေရးပါတီက က်မ္းက်ိန္တဲ႕ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္း ျပင္ေပးဖုိ႕ အဆုိတင္မယ္ေျပာတယ္။ ၾကံ႕ဖြတ္နဲ႕စစ္ဗုိလ္ အမ်ားစု ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ႕ လႊတ္ေတာ္က ဘယ္လုိတုံ႕ျပန္မွာလည္း ၾကည့္ရမယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္တက္မတက္ အခုအခ်ိန္အထိ ျပသနာ မရွိေသးပါ။ အစည္းအေဝးဖိတ္စာရေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထား အံ့ဩမိေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖူးလုိ႕ စစ္တပိုင္း အစုိးမရဘက္က ေသြးတုိးစမ္းလုိက္တာ ျဖစ္ဖုိ႕မ်ားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာၾက အသုံးအႏႈန္းကုိ ျပင္ေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ျပင္မေပးႏိုင္စရာ မရွိပါ။ အခုအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ဖက္စလုံး မိမိတုိ႕လုိလားခ်က္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းထားတဲ႕ အဆင့္ျဖစ္ေနတယ္။
ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ သိပ္မျပဘူး။ တကယ္လည္း ႏုိင္ငံေရး ကစားေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ သိပ္ေတာ့လႈပ္ရဲမယ္မထင္၊ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြက ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္ေျပာျပီး မယ္မယ္ရရ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိ၊ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ ညွိႏႈိင္းဖုိ႕ အေနအထား မျပႏိုင္ရင္ ရထားသမွ်ေလးေတြ ျပန္အန္ထုတ္ရလိမ့္မယ္။ စစ္ဗုိလ္ဂ်ီးေတြနဲ႕ သူတုိ႕ အေပါင္းအပါေတြက အခုမွစားဖုိ႕ ပါးစပ္တျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနတုန္းရွိေသးတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ဘာညာနဲ႕ ေဝဖန္ၾကမည့္ စစ္တပ္ေအာက္ဆြဲမ်ားလည္း အေျခအေန တကယ္တင္းမာလာရင္ ေလသံေလွ်ာ့သြားလိမ့္မယ္။ သူတုိ႕ ရထားတဲ႕ ေနရာေလးေတြ အေပ်ာက္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ နည္းနည္း သက္သာလာတာပဲရွိတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားမ်ားစားစား ရသြားရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ ဒီေတာ့ စြန္႕ေပ်ာ္တယ္၊ စြန္႕ႏုိင္ဖုိ႕ အေျခအေနလည္း ေပးတယ္။
စစ္တပိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဘူးခံေနရင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆုိတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိပါ။ ေဒၚစုနဲ႕ ဦးသိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးပြဲ ဘယ္ကုိဦးတည္ေနသလဲ ျပန္ဆန္းစစ္ရမယ္။ ေဒၚစုကိုယ္တုိင္ တာဝန္ခံထားတာမို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိင္းျပည္ကုိ တင္ျပရမယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၾကံ႕ဖြတ္အတြက္ ပကတိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကို ျမင္ရတဲ႕ အာဏာရပ္တည္မႈကို မထိခုိက္တဲ႕ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ခဲ႕သလုိ အခုအေရးသည္ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ စစ္တပုိင္းလႊတ္ေတာ္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိႏုိင္တဲ႕ အခါေကာင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကားမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေလ႕လာႏုိင္တယ္။ အခုပဲ အန္အယ္လ္ဒီမ်က္ႏွာနဲ႕ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေခ်ာင္အႏိုင္ရ အန္အယ္လ္ဒီပဲ႕ထြက္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ ေဝဖန္ေနၾကျပီ။ ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြနဲ႕ ေရွ႕ခရီးဆက္တဲ႕အခါ မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံရမွာ..။
က်ေနာ္ကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီ မတက္ဘဲ က်မ္းက်ိန္တဲ႕ ကိစၥကုိ စစ္တပုိင္းလႊတ္ေတာ္ကုိ လႊဲေပးလုိက္တာ သေဘာက်တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅%က သေဘာတူေပးလုိက္ရင္ ျပီးျပီ။ အန္အယ္လ္ဒီ ဝင္လူမုိက္ လုပ္စရာမလုိဘူး။ အဲလုိျဖစ္ေအာင္ စစ္တပိုင္းအစုိးမရက လုပ္လုိက္တယ္ထင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒၚစုအေနဲ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ သိပ္ကပ္လြန္းတယ္၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႕လည္း နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံဖုိ႕လုိတယ္ ေဝဖန္တယ္။ လုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါ.. သုိ႕ေပမည့္ လူတုိင္းကုိ ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႕ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ လက္ေတြ႕မၾကဘူး။ လႊတ္ေတာ္ငွက္ကထေတြကို သြားျဖဲျပျပီးေတာ႕ေရာ လုံေလာက္ျပီလား။ မထင္နဲ႕ ကာခ်ဳပ္၊ အေျခခံဥပေဒခုံရုံး၊ မတရားသူဂ်ီးခ်ဳပ္ စတဲ႕ လူမုိက္ေပါင္းစုံ က်န္ေသးတယ္။ သူတုိ႕က မလုိအပ္ေသးလုိ႕ ဝပ္ေနဂ်တာ။ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ အားျပိဳင္တယ္လား ရြာလူဂ်ီး ဦးမုိးညဳိ ေျပာသလုိ bipartisanship လားဆုိတာ မ်က္ေျခမျပတ္ဖုိ႕လုိတယ္။ သူတုိ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ top down အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္လုိ႕ ထိပ္ဆုံးလူအေပၚမွာပဲ အဆုံးအျဖတ္တည္တယ္။ ေအာက္ေျခလူဂ်ီးမ်ား စကားမ်ားတာ အရက္ဝုိင္း၊ ဖဲဝုိင္းမွာ ရန္ျဖစ္တာထက္မပုိပါ။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး