ဒိန္ခ်ဥ္ကို ပံုမုန္ ေသာက္သံုးေပး ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚသည့္ သြားပိုးစားမႈ ကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳမႈ အသစ္တစ္ခုက ဆိုသည္။ ဒိန္ခ်ဥ္ကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္တြင္ ေလးႀကိမ္ ေသာက္သံုးေပး သူမ်ားသည္ တစ္ပတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ပင္ မေသာက္သည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သံုးႏွစ္အရြယ္ကေလး မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ သြားပိုးစားျခင္းကို ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာ စာေစာင္တြင္ ယင္းေတြ႔ရွိ ခ်က္ကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အေစာပုိင္း ကလည္း ႏို႔ထြက္ စားစရာ မ်ားသည္ သြားအတြက္္ ေကာင္းမြန္ေစ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ခ်ိစ္ ႏွင့္ ေထာပတ္၊ ႏို႔တို႔သည္ ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ ယွဥ္ပါက သြားအတြက္ သိသိသာသာ ေကာင္းက်ိဳး မေတြ႔ရဘဲ ဒိန္ခ်ဥ္ ကသာ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ သြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပး ေၾကာင္း ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုက်ိဳရွိ ဖုခုအိုဒါ တကၠသိုလ္ မွ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ပညာရွင္မ်ားကို ယင္း သုေတတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ သံုးႏွစ္ ဝန္းက်င္ရွိ ကေလးမ်ာ၏ သြားျပႆနာ မွာႀကွီးမား လွသည့္။ ဒိန္ခ်ဥ္ ကိုေသာက္ သံုးျခင္းျဖင့္ သြားမ်ား အေပၚတြင္ အလႊာ တစ္ထပ္ ဖံုးေစကာ ပိုၿပီး ခုိင္မာေစသည္။ သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသန ျပဳမႈရလဒ္မ်ား သည္ ဆက္တုိက္ ဆိုသလိုထြက္ေပၚ လာေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က လည္း လူႀကီးမ်ားတြင္ သြားကို တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္ မတိုက္ သူမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ား ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ ေဆးပညာရွင္ မ်ားက သတိေပးၿပီးျဖစ္သည္ ။ ယင္း သတိေပးခ်က္၏ အေၾကာင္းရင္မွာ ပိုးမ်ား ရွိျခင္းသည္ ေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုျမင့္မား ေစေသာ ေၾကာင့္ဟု ယူဆရသည္။ ( Popular News)

About guestkty

Thu Ya has written 55 post in this Website..