Multimedia Developer အေၾကာင္း…

Multimedia Developer

ဒီအလုပ္ဟာ Web Developer လိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းက မ႐ွိေသးဘူးဗ်။ Multimedia

ေခတ္ေတြထြန္းကားလာၿပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ဒီအလုပ္ဟာ Macro Media Flash ကို အဓိကထား ေလ့လာရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ဟာ Animator အလုပ္နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္

တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆိုရင္ သပ္သပ္စီလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ Animator က ႐ုပ္႐ွင္ကားႀကီးေတြ

ထိတာသြားႏိုင္တယ္။ အခုေျပာတဲ့ အလုပ္ကေတာ့ Multimedia ပိုင္းဆိုင္ရာ က႑ေတြမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔တယ္။

လုပ္ရတဲ့ အလုုပ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းအရ ေသးေသးေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အႀကီးႀကီးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ကာတြန္းကား ေသးေသးေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီပညာဟာ ဘြဲ႔ေတြ၊ ဒီပလိုမာေတြအထိလည္း

ရယူႏိုင္တယ္။ ဗမာျပည္မွာေကာ ႏိုင္ငံတကာမွာ အလုပ္ရႏိုင္တယ္။ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ Hardware ပိုင္း၊ Network ပိုင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ Programming ပိုင္း၊

အဲ့ဒါမွမဟုတ္ရင္ Graphic Design ပိုင္းေလာက္ပဲ အသိမ်ားၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္ေတြကို လႈပ္႐ွားတဲ့ Multimedia ပိုင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ တစ္စတစ္စနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ

ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေနၿပီမို႔ လူငယ္ေတြဟာ ၀ါသနာသာပါခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုင္းဟာ သင္တုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပေစမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ သူကလည္း ကြန္ပ်ဴတာေ႐ွ႕မွာ တကုတ္ကုတ္ထုိင္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၀ါသနာႏွင့္

ရင္းရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Hardware ပိုင္းတုိ႔၊ Network ပိုင္းတို႔က ၀ါသနာမပါဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရလည္း

ျပႆနာမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီ Multimedia အလုပ္က ၀ါသနာကို အေျခခံၿပီးလုပ္မွ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ သူဟာ

စိတ္ကူးစိတ္သန္းလည္း ေကာင္းရမယ္။ ဥာဏအားလည္း အသင့္အတင့္ စိုက္ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး

၎အလုပ္ဟာ Animator လိုပဲ တုိင္မင္ေတြကို နားလည္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ Character ေတြရဲ႕

စ႐ိုက္ကိုလည္း နားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ဟာ ၀ါသနာနဲ႔လုပ္ရတဲ့အလုပ္မို႔ သိပ္ပင္ပန္းလွတယ္လို႔ေတာ့

မထင္ရဘူးေပါ့။ ယေန႔ကမၻာမွာ Multimedia လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Flash ကိုပဲ

ေျပးျမင္တာေၾကာင့္ သင္ဟာ ဒီအလုပ္ကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ Flash ကို ေကာင္းစြာကၽြမ္းက်င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Interactive Learning CD Rom ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ Flash နဲ႔

ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ Flash ႏွင့္အတူေနာက္ထပ္ ေလ့လာထားေစခ်င္တာကေတာ့ Macromedia Director ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာမႈ၊ အခ်ိန္ေပးမႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ လစာတို႔ဟာ

Web Developer ႏွင့္ တန္းတူေလာက္ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လစာဟာ Web ပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြႏွင့္

အနည္းအမ်ားမကြာလွေသာ္လည္း ဒီ Multimedia Developer အလုပ္ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ပင္ပန္းပါတယ္။

အလုပ္သေဘာအရ Project Size ေပၚမူတည္ၿပီး လူအမ်ားႏွင့္ အပိုင္းလိုက္ခြဲထုတ္ၿပီး လုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ Animator တို႔၊ Web Developer တို႔၊ Programmer တုိ႔ႏွင့္အတူ အခုေျပာေနတဲ့ Multimedia

Developer အလုပ္ဟာ အုပ္စုဖြဲ႔၍လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီအလုပ္မွာ ၀င္လုပ္မယ့္လူငယ္ဟာ

Teamwork ႐ွိဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ခၽြန္ထြက္ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒီအခ်က္ေတြကအစ

ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးေတြမွာ သူ႔ဘာသာသူ ဘယ္ေလာက္ႀကီးပဲ

ေတာ္ေနပါေစ Teamwork မ႐ွိရင္ အလုုပ္မွာ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Teamwork ဆိုတာကလည္း

ငယ္စဥ္ဘ၀ေက်ာင္းမွာကတည္းက ပါလာရမယ့္ အေလ့အထျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးမွာ

ငါကဘယ္ေလာက္ေတာ္တာ။ ငါကဘယ္လိုေတာ္တာ။ သူက ဘာမို႔လို႔လဲ စသည္ျဖင့္

အျငင္းပြားတြယ္ကပ္ေနသူမ်ား၊ မာနတံခြန္ထူေနသူမ်ားပါလာရင္ အလုပ္မွာ ထိန္းသိမ္းရခက္ျခင္း၊

အခ်င္းခ်င္းအဆင္မေျပ ျဖစ္ျခင္း အလုပ္မွာပါမတြင္က်ယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္႐ံုနဲ႔မၿပီးဘဲ

Teamwork ႐ွိဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သတိေပးလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူေတာ္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း

ပညာျပၿပီး တစ္ဖက္သားကို ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ဘ၀က စာကိုသာ ဖိက်က္ခဲ့ေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ

လူငယ္ေတြမွာ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိပါတယ္။ ဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ စာက်က္ခ်ိန္စာက်က္ၿပီး

ကစားခ်ိန္ကစားတဲ့လူငယ္ကသာ သာသြားေလ့႐ွိပါတယ္။

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.