အျခားေသာေခ်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေရႊေလးတန္ အမည္ရွိေသာေခ်ာင္းသည္ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔

စီးဆင္းေနေပသည္။ ထိုေရႊေလးတန္ေခ်ာင္းႀကီးအတြင္းတြင္ ငါးရံ႕၊ ငါးဖယ္၊ ငါးေျပမ၊ လိပ္၊ ပုစြန္၊

ကဏန္း၊ မိေက်ာင္း အစရွိသည့္ ေရသတၱ၀ါမ်ိဳးစံုတို႔သည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ က်က္စားလွ်က္ရွိၾက

၏။ အႏွီေရသတၱ၀ါ အစုအေပါင္းတို႔ကိုမူ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးက အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္ ဟူသတတ္။

အခါတစ္ပါးတြင္ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးသည္ သူ၏ေရႊေလးတန္ေခ်ာင္းႀကီး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္

စဥ္းစားမိၿပီး ငါး၊ လိပ္၊ ပုစြန္စေသာ မွဴးမတ္အေပါင္းကိုဆင့္ေခၚကာ“အဘယ္သို႔လုပ္ရမည္နည္း”ဟု ေမးသည္။

ထိုအခါ ငါး၊ လိပ္ အမတ္အေပါင္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းကၽြတ္စီ ကၽြတ္စီ တိုင္ပင္ၾက၏။ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍

ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေဆြးေႏြးၾက၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ဟစ္ကာ ရန္ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ဤသို႕လွ်င္

သံုးပတ္ခန္႔အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၿပီးသကာလ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္လည္းေတာ္ေသာ

အမတ္ဗိုလ္ပါအလယ္တြင္လည္း ရာထူးႀကီးေသာ ငါးပူတင္းတစ္ေကာင္၏ “ပညာေရးသည္

အေျခခံျဖစ္ပါသည္ဘုရား” ဟူသည့္ ေလွ်ာက္တင္မႈကိုမဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကေပသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးသည္ “တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပညာေရးသည္ အေျခခံျဖစ္ေပသည္။

ပညာျမွင့္မွ ငါးမ်ိဳးတင့္ေပမည္။ သို႔အတြက္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းေနၾကရမည္. မူလတန္း

ပညာေရးကိုမသင္မေနရ စနစ္က်င့္သံုးရေပမည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္ေးနအရြယ္ကေလးကို ေက်ာင္းမထားေသာမိဘမ်ားရွိပါက

ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ေစ။ ၄င္းအျပင္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ မိဘမ်ား၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္

မူလတန္း မူလတန္းပညာေရးအား ေရႊေလးတန္ႏိုင္ငံသားတိုင္း အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ရွိေစ…” ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်၏။

၄င္းအမိန္႔ကလည္း ေရႊေလးတန္တစ္ရိုးဟိုးဟိုးေက်ာ္ေအာင္ ေမာင္းခတ္ေစဗ်ား..”ဟု ဆက္လက္၍

အမိန္႔ေတာ္မွတ္ေလရာတစ္လခန္႔ပင္ေမာင္းသံမစဲဟူသည္………။

ႏွစ္ကာလၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ညေနခင္းတြင္ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးသည္ ေငးေငးမိႈင္မိႈင္ ထိုင္ေနရင္း သူ၏

ပညာေရးစီမံကိန္းႀကီးကို သတိရၿပီး မွဴးႀကီးမတ္ရာ အေပါင္းကိုဆင့္ေခၚေစသည္. ငါးအမတ္ႀကီးငယ္တို႔သည္

မ်ားမၾကာမီပင္စုရံုးလွ်က္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပရာသိ ေရာက္ရွိလာၾက၏။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမတ္မ်ားသည္

မ်က္ႏွာမသာယာၾက…“ညေနခင္း နားခ်ိန္ႀကီးကိုကြာ..”ဟု တီးတိုးဆိုသူကဆိုသူကဆိုသည္။ “ဟုတ္ပါ့..က်ဳပ္ျဖင့္

က်ဳပ္မိန္းမကို ရုပ္ရွင္လိုက္ျပမယ္ ေျပာထားၿပီးၿပီ..ဟိုကစိတ္ေကာက္ရင္ေတာ့ ေခ်ာ့ရေတာ့မွာပဲ..”

ဟုေထာက္ခံသူကေထာက္ခံသည္။ ထိုစဥ္ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးၾကြခ်ီေတာ္မူလာၿပီ” ဟူေသာ ဟစ္ေၾကြးသံႏွင့္အတူ

တစ္ခန္းလံုးတိတ္ေလ၏။

ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္းပင္ ပလႅင္ထက္၌ မိန္႔မိန္႔ႀကီးထိုင္းၿပီးသကာလ

“ေမာင္မင္းမ်ား ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ပညာေရးစီမံကိန္းႀကီးကို မွတ္မိၾကရဲ႕လား…”ဟုေမး၏။ “မွန္ပါ..မွတ္မိေၾကာင္းပါ..

ဘုရား” ဟူေသာ ၀န္မင္းမ်ား၏ အသံႀကီးသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ႀကီးေပၚလာသျဖင့္ ဘုရင္ႀကီးသည္ အားတက္ၿပီး “ဒါျဖင့္

အဲ့ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုေလွ်ာက္တင္ၾကပါဦး..”ဟုဆိုလွ်င္ အပ္က်သံပင္ မၾကားရသည္အထိ

တိတ္ဆိတ္သြားေသာဟူ၏။ မွဴးႀကီးမတ္ရာတို႔သည္ သူေလွ်ာက္တင္ႏိုး ငါတင္ႏိုးျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းၾကည့္ေနၾကလွ်င္

ဘုရင္ႀကီးက“ကဲ..ကဲ……ဆိတ္ဆိတ္ေနေထာင္တန္ဆိုေပသည့္တင္စရာရွိတာေတာ့ တင္ၾကပါဦး..” ဟုမိန္႔ဆိုျပန္၏။

ထိုစဥ္ အမတ္တို႔က“ဒါပညာ၀န္ကိစၥပဲ” ဟု တီးတိုးဆိုလွ်င္ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔သည္ ထြက္ေပါက္ရၿပီး

“ပညာ၀န္..ပညာ၀န္…”ဟူေသာစကားသံကို ထပ္တလဲလဲရြတ္ၾက၏။ ပညာ၀န္မူကား

တင္စရာစကားမရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္း ညဘက္ ၀န္ကေတာ္ကို

ဇက္ေၾကာဆြဲေပးေနရသျဖင့္ ေခါင္းေ၀ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းစေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေခါင္းငံုကာငိုက္ေနစဥ္

သူ၏နားတြင္ “ပညာ၀န္…ပညာ၀န္…”ဟူေသာ အသံႀကီးသည္လႈိင္၍ လာသည္ကို နားစိုက္ရင္း ေၾကာင္တက္ေန၏။

အနီးရွိေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အမတ္က“ကိုရင္ကိုေျပာေနတာဗ်”ဟု တံေတာင္ျဖင့္တြက္မွ သတိလည္ကာ

ေယာင္တိေယာင္နျဖင့္ “ မွန္လွပါ..ယခုအခါ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ေလးတန္းေအာင္ကုန္ၾကပါၿပီဘုရား”ဟု

ေလွ်ာက္တင္၏။ ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္းႀကီးသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို မခ်ိၿပံဳးၿပံဳး၍ “အိမ္း..ဒါနဲ႔ ဆရာ၀န္ေရာဘယ္ႏွစ္ေယာက္

ထြက္သတုန္းကြဲ႕ …” ဟုေမးလွ်င္ ပညာ၀န္သည္ ေခတၱမွ်ႀကံရာမရေငးမိႈင္ေနလွ်က္ “ဒါကေတာ့..က်န္းမာေရး၀န္

ကိစၥပါဘုရား…” ဟုေအာင္ျမင္စြာပုတ္ထုတ္လိုက္ေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၀န္၊ ၀န္ႀကီး

၀န္ငယ္အစုအေပါင္းတို႔၏ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ပုတ္ထုတ္လိုက္ေသာ ဟန္ပန္အမူအရာတို႔ကို ရႈ႕ျမင္ၿပီး

သကာလ သူ၏ စီမံကိန္းမေအာင္ျမင္မႈကို ဘုရင္ႀကီးေရးေရးမွ်သိ၏။ ထို႔ေနာက္“ ကိုယ္ေတာ္သည္

တိုင္းျပည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေျခခံျဖစ္ေသာ ပညာေရးစီမံကိန္းႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ

ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မဟုတ္သည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။

ယင္း၏အေၾကာင္းကိုရွာေဖြရန္၀န္မင္းမ်ား၊အမတ္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္မွစ၍ တစ္လတိတိ

တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကေစဗ်ား…”ဟု အမိန္႔ခ်ေလ၏။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္မြန္းတည့္လွ်င္ ၀န္ႀကီး၀န္ငယ္အစုအေပါင္းတို႔သည္ စာရြက္စာတမ္းအမ်ားအျပားကို ဆြဲကာ

လြဲကာျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။“ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ… သူစခဲ့တဲ့ အလုပ္ က်ဳပ္တို႔က

ဘာသံုးသပ္ရမွာတုန္း”ဟုဆိုသူကဆိုသည္။ “က်ဳပ္ေတာ့ အိမ္မျပန္ရတာေပ်ာ္သဗ်..အိမ္ကမယား

ဆူလြန္းလို႔ေကာင္းေကာင္း မေနရပါဘူး…အခုမွပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲ စိတ္ေအးလက္ေအးအနားယူရမယ္”

ဟုေျပာသူကေျပာသည္။တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္းစာအုပ္ႀကီး

စာအုပ္ငယ္ကို ေရွ႕တြင္ခ်ကာ“ ဘာလုပ္ၾကမတုန္း ကိုရင္တို႔ေရ…”ဟုေမးၾက၏။ ထိုထိုဆူသံပူသံၾကားတြင္ ၀န္တစ္ပါး

သည္ သတိလက္လႊတ္ငိုက္သျဖင့္ နဖူးႏွင့္ၾကမ္း“ဒုန္း”ခနဲေဆာင့္ေလရာ က်န္သူမ်ားက ၀ိုင္း၍ၾကည့္၏။ ဤတြင္

ထို၀န္သည္ ပါးစပ္မွစီးက်ေနေသာ သြားရည္ကို ကမန္းကတန္းသုတ္ရင္း အရွက္ေျပတဟဲဟဲရယ္ၿပီး

“အေၾကာင္းျပစရာရွားလို႔ဗ်ာ…. ဆင္းရဲလို႔ …ဆင္းရဲလို႔…”ဟု ပါးစပ္ထဲေတြ႕ရာေျပာခ်လိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕က

“ဘာဆိုင္လို႔တုန္းဗ်…”ဟု အထြန္႔တက္ၾက၏။ ထိုအခါအိပ္ငိုက္ေသာ၀န္သည္ ရွက္ရမ္းရမ္းၿပီး“ ဆင္းရဲမွေတာ့

ဘယ္သူကေက်ာင္းေနမလဲဗ် ..ေလးတန္းေအာင္အထိေတာင္ အလကားရလို႔ေနတာကို…”ဟုေအာ္ေလရာ

၀န္ႀကီး၀န္ငယ္အေပါင္းတို႔သည္လည္း “ဟုတ္သဟ….”ဟုေတြးမိေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ထိုအေၾကာင္းကိုပင္

ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးအား လတ္တေလာေလွ်ာက္သင့္မေလွ်ာက္သင့္္ ကၽြတ္စီကၽြတ္စီတိုင္ပင္ၾကျပန္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္အမတ္တစ္ဦးသည္ “ဘယ္ႏွယ္ဗ်ာ ခဏအတြင္းလုပ္တဲ့အလုပ္နဲ႔ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္တဲ့အလုပ္

ဘယ္အလုပ္ကိုပိုၿပီးေလးစားမလဲ ဘုရင္ကတစ္လအခ်ိန္ေပးမွေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကတစ္လယူတာပ..”ဟုေျပာ၏။

ဤတြင္၀န္တစ္ပါးက“ဒါျဖင့္က်ဳပ္တို႔က တစ္လလံုးလံုး ဒီေနရာမွာ ဘာလုပ္ေနရမွာတုန္း”ဟုေမးလွ်င္

“ အို…လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဗ်ာ..”ဟုျပန္ေျပာေလသည္။ ထို၀န္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္းပင္၀န္အေပါင္းတို႔သည္

ပိုကာေဒါင္းျခင္း၊ မာဆတ္သြားျခင္း၊ ကာရာအိုေကဆိုျခင္း၊ ဘီယာေသာက္ျခင္း၊ ေဂါက္ရိုက္ျခင္းစေသာ

မိမိတို႔ စိတ္ေပ်ာ္ရာမ်ားျဖင့္ တစ္လအားကုန္ဆံုးခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ငါးဇင္ရုိင္းဘုရင္ႀကီးခ်ိန္းဆိုေသာ တစ္လအခ်ိန္ျပည့္လွ်င္ အားလံုးေသာ အမတ္တို႔သည္ လွလွပပ၊

ခန္႔ခန္႔ျငားျငား၊ ေခါင္းေပါင္းစတလူလူ၀တ္စားကာ ဘုရင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ ခစားေရာက္ၾက၍

“ဆင္းရဲျခင္း အျပစ္ေၾကာင့္ပါဘုရား” ဟုညီညာဖ်ဖ်ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

ထိုနည္းႏွင့္ပင္“ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း”ဟုေပၚလာၿပီးသကာလ ေရွးယခင္စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္

အမတ္မ်ားသည္တစ္လခြဲခန္႔မွ်ၾကာေအာင္ပင္ အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ ျငင္းၾကခုန္ၾကလွ်င္

ငါးဇင္ရိုင္းဘုရင္ႀကီးသည္သူ၏အမတ္မ်ား

ပို၍ႀကိဳးစားလာၾကေလသည္ဟုေတြးေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ဘုရင္ႀကီးသည္ “တိုင္းျပည္တိုးတက္ေစ

ရန္ပညာေရးသည္ အေျခခံျဖစ္သကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာေရးသည္လည္း အေျခခံျဖစ္ေလသည္။ထို႔အတြက္

တိုင္းသူျပည္သားမ်ားခ်မ္းသာေစရန္အလို႔ငွာ ဤစီမံကိန္းကိုခ်မွတ္ေတာ္မူသည္။ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္

ပိုးေလာက္လန္းအေကာင္ႏွစ္ရာစီေမြးျမဴေစ….ထို႔ျပင္ေရေမွာ္တစ္ဧကကိုလည္း စိုက္ေစရမည္…”ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ပါးနပ္ေသာအမတ္အခ်ိဳ႕သည္“ကိုရင္တို႔ေရ ဒီတစ္ခါေတာ့ လက္လႊတ္စပယ္ေနလို႔မျဖစ္ဘူးဗ်ိဳ႕…အရင္စီမံကိန္း

လိုပဲ ဒီစီမံကိန္းမွာလည္းခ်မ္းသာလာၾကၿပီလားေမးမွာေတာ့အေသအခ်ာပဲ…။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္စိေလးနားေလးေတာ့

ဖြင့္ထားၾကဦးဗ်…”ဟုတိုးတိုးတိတ္တိတ္ ႀကိတ္၍လက္တို႔ၾကသည္။ဤသို႕ျဖင့္ အမတ္အေပါင္းတို႔သည္ ျပည္သူမ်ား

ခ်မ္းသာလာပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားပင္မက်န္ မရအရပင္ေစ့ေစငငရွာေဖြၿပီးထားၾကသည္ဟူ၏။

တခ်ိဳ႕ေသာအမတ္မ်ားကမူ ျပည္သူမ်ားခ်မ္းသာလာပံုကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ဖြဲ႕ၿပီးတြက္ျပၾကရာတြင္ တစ္ရာတြင္ႏွစ္ဆယ္

ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပင္ေအာင္ျမင္သည္ဆို၏။ အမတ္အားလံုးတို႔သည္ ဘုရင္ႀကီးေမးလွ်င္ေတာ့ ေျဖလိုက္မဟဲ့ဟု

စိတ္ကူးျဖင့္ျပင္ဆင္ထားၾကသည္မွာ အျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္သမွ်ထက္ သံုးဆခန္႔မွ်ပိုေသာ

ဟူသတတ္..။ အခ်ိဳ႕ေသာအမတ္မ်ားကမူ ေျဖခ်င္လြန္းသျဖင့္ “ေမးပဲမေမးႏိုင္ဘူး”ဟုပင္ၿငီးၾကေလသည္…။

သို႔ေသာ္………………………..

ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကို ဆက္လက္ေရးသားပါမည္…..

About kotun winlatt

ကို ထြန္းဝင္းလတ္ has written 134 post in this Website..

ကမၻာႀကီးဟာ ျပားၿပီး ရြာႀကီးတစ္ရြာဆိုရင္ က်ေနာ္ဟာ ရြာနဲ႔ခပ္ေ၀းေ၀းက ဇနပုဒ္သားတစ္ေယာက္ပါ......။