IELTS ႏွင္ TOEFL စာေမးပြဲ မ်ား၏ ရမွတ္ (RESULT) ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားမွာ အဂၤလိပ္စာႏွင္႕ ပက္သက္ျပီး ေရပန္းအစားဆံုး အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ၂ ခုကေတာ TOEFL ႏွင္ IELTS တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ စာေမးပြဲေတြကို ေျဖဆိုသူ မ်ားလည္း တစ္ေန႕ တစ္ျခား တိုးပြားလာပါတယ္။ ေျဖဆိုရတဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။
အဲဒါေတြနဲ႕ အတူ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဒီစာေမးပြဲ ၂ ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္မႈေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီထဲက ဒီစာေမးပြဲ ၂ခုရဲ႕ ရမွတ္ (result) ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ ကို ၿဗိတိသၽႇေကာင္စီ မွ IELTS စာေမးပြဲတာဝန္ခံ ဦးေရာဘတ္တင္ျမင့္ မွေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
“တစ္ကယ္ေတာ႕ ဒီစာေမးပြဲ ၂ ခုရဲ႕ ေမးခြန္းပံုစံ၊ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္း၊ စာေမးပြဲစစ္ပံုေတြဟာ လံုးဝျခားနားတဲ႕အတြက္ result ၂ ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ ရန္အတြက္ ခက္ခဲပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ဤစာေမးပြဲ result ၂ ခု ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ကို ပံုစံမ်ိဳးစုံျဖင္႕ ေဖာ္ျပထားတာကို လည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အမ်ားအားျဖင္႕ မမွန္ၾကပါဘူး။” ဟုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႕အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Education Testing Service (ETS) မွ IELTS ႏွင္ TOEFL စာေမးပြဲ ၂ခုစလံုး ေျဖဆိုခဲ႕သူ ၁၁ဝဝ ေက်ာ္ထံမွ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသုေတသနျပဳကာ အနီးဆံုး ႏိႈင္းယွဥ္မွႈ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႕ေၾကာင္းဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ETS မွ TOEFL ႏွင္႕ IELTS စာေမးပြဲ ၂ ခုစလံုး ေျဖဆိုခဲ႕သူ ၁၁ဝဝ ေက်ာ္ရဲ႕ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားကို အလွ်င္စုေဆာင္းပါတယ္။ ျပီးေနာက္ IELTS band score တစ္ခုခ်င္းအေပၚ ရာႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈ (equipercentile approach) ကိုသံုးကာဤႏိႈင္းယွဥ္မႈဇယားကို တြက္ခ်က္ပါတယ္။ ဤတြက္ခ်က္နည္းအရ IELTS band score တစ္ခုခ်င္းအေပၚ TOEFL ပွ်မ္းမွ် ရမွတ္ကို ရရွိေစပါတယ္။
ဥပမာ – IELTS ၈.၅ ရမွတ္ဟာ TOEFL ေျဖဆိုသူအားလံုးအမွတ္ေပါင္းရဲ႕ ၉ဝ ရာႏႈန္းကို ကုိယ္စားျပဳ၍ အဆိုပါရာႏႈန္းကို ကုိယ္စားျပဳတဲ TOEFL အမွတ္ ၁၁၅ ရမွတ္ (Internet-based) နဲ႕ ညီမွ်မွာပါ။ “ဒါေပမယ္႕ ETS ကေနျပီး ဒီဇယားကို သာမန္ႏိႈင္းယွဥ္ရံုသက္သက္သာ အသံုးျပဳဖို႕နဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ ျပဳရန္ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳဖို႕ အၾကံျပဳထားပါတယ္” ဟုဆက္လက္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

IELTS စာေမးပြဲ၏ အားသာခ်က္မ်ား

IELTS စာေမးပြဲဟာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေတြထဲမွာ ယခုအခါမွာ ေရပန္းအစားဆံုး စာေမးပြဲျဖစ္လာပါျပီ။ IELTS ဟာ လစဥ္ေျဖဆိုႏို္င္တဲ့ စာေမးပြဲျဖစ္ၿပီး ကိုယ္႔ရဲ႕ရမွတ္ (Band Score) ကိုမၾကိဳက္ပါကလည္း ေျဖဆိုသူအေနနဲ႕ အႀကိမ္ေရ၊ကာလ အကန္႕အသတ္မ႐ွိ ဆက္လက္ေျဖဆိုႏိုင္ခြြင့္ ႐ွိျခင္းကလည္း IELTS ရဲ႕အားသာခ်က္တစ္ခုပါ။
ယခင္က IELTS တစ္ခါေျဖၿပီး ရလဒ္ကိုစိတ္တိုင္းမက်လို႕ ျပန္ေျဖခ်င္ရင္ ရက္ေပါင္း ၉ဝ (၃လ) ေစာင့္ျပီးမွျပန္ေျဖခြင့္႐ွိတာပါ၊ ဒါေပမဲ႕ ၂ဝဝ၆ ကစျပီး အဲဒီစည္းမ်ဥ္းကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျပီး ကာလ အကန္႕အသက္မ႐ွိ လုပ္ေပးထားကတည္းက ေျဖဆိုသူဦးေရလည္း လစဥ္တိုးပြားလာပါတယ္။ အခုဆိုရင္လစဥ္ေျဖဆိုသူဟာ ပ်မ္းမၽွ ၂ဝဝ မွ ၂၅ဝ အထိ႐ွိလာပါတယ္။
IELTS ရဲ႕ေနာက္ထပ္ အားသာခ်က္ကေတာ့ အလြယ္တကူ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပး (Registration) လုပ္ႏိုင္ျပီး စာေမးပြဲေၾကးကိုလည္း ၁ ႏွစ္အတြင္း က်င္းပမဲ႕ စာေမးပြဲရက္ေတြကို ႀကိဳတင္ေ႐ြးခ်ယ္ျပီး မိမိေျဖဆိုေသာလမ်ား (စာေမးပြဲမ်ား) အတြက္ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္း ထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
စာေမးပဲြေၾကးမ်ားကိုလည္း အျခားႏို္င္ငံမ်ားရွိ Test Centre မ်ားထက္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားကို ထိမ္းသိမ္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိ စာေမးပဲြေၾကးက ၁၄၅ ယူအက္စ္ေဒၚလာပါ။ အဲဒီႏႈန္းက ၂ဝဝ၇ ကတည္းက ေကာက္ခံလာခဲ့တဲ့ႏႈန္းပါ။

IELTS စာေမးပြဲရက္မ်ား
စိတ္ဝင္စားမယ္ထင္လို႔ ၂ဝ၁ဝ ရဲ႕ လက္က်န္ IELTS Test Date ေတြကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသၽႇေကာင္စီ မွ ပံ့ပိုးမႈမ်ား

IELTS ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္လည္း ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္လို႔ရေစရန္ ၿဗိတိသၽႇေကာင္စီ စာၾကည္႔တို္က္မွာ IELTS စာအုပ္အေျမာက္အမ်ားထားေပးထားပါတယ္။ ၿဗိတိသၽႇေကာင္စီ Self-access Centre မွာလည္း listening practice လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။
“ၿဗိတိသၽႇေကာင္စီ Self-access Centre မွ “IELTS CORNER” မွာ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ေလ့လာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေနာက္ဆုံးထြက္ IELTS စာအုပ္ အမ်ိဳးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ (စာအုပ္ေရေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္) ႏွင့္အတူ audio CD ႏွင ့္cassette ေခြမ်ားကို Starter Level မွ Band 7 to 8 Levels အထိ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခား၍ ထားရွိေပးထားပါသည္။” ဟု Self-access Centre တာဝန္ခံ ေဒၚေခ်ာစုလင္း ကေျပာပါတယ္။
“Listening ေလ့က်င့္႐ံုသာမက IELTS ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Reading, Writing, Grammar, Vocabulary စာအုပ္မ်ားကိုပါ သက္ဆိုင္္ရာ အမ်ိုးအစား အလိုက္ ထားရွိေပးထားပါသည္။ မိမိ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မေရြး ငွါးရမ္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း IELTS စာအုပ္ ႏွင့္ CD မ်ားကို ထားရွိေပးထားပါတယ္။” ဟု ၎မွ ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။

၎အျပင္ အသင္းဝင္ (members) မ်ားႏွင္႔ IELTS candidate မ်ားငွါးရမ္းဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ IELTS Section ဟုသီးသန္႕ထားရွိေပးထား၍ ၎ Section တြင္ လည္း စာအုပ္ေရ ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အလုံအေလာက္ထားရွိေပးထားပါတယ္။ လစဥ္ IELTS ေျဖဆိုကာနီး ကာလတြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ IELTS ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ video show ကို Self-Access Centre တြင္ ပံုမွန္ျပသေပးပါတယ္။
ထို ့အျပင္ Teaching Centre မွာလည္း IELTS Preparation Course ေတြလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။ IELTS ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ Self-access Centre ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက British Council သို႕ ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ၿဗိတိသၽႇေကာင္စီ
၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊
ရန္ကုန္
ဖုံး – ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈
အီးေမး – enquiries@mm.britishcouncil.org
ဤ Myanmar Network ေပၚတြင္လည္း IELTS စာေမးပြဲအတြက္ သီးသန္႕ forum category တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ေမးျမန္းသည္မ်ားကို British Council မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အေသးစိပ္ျပန္ၾကားေပးေနပါသည္။

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.