ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီေစ်းမွာ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ တစ္္ဆိုင္ ကြာျခားမႈအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သည့္ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားထဲတြင္ ျမဝတီ၊ နီလာရိုးမအမည္ရွိစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားမွ ေရာင္းခ်သည့္ ဒီဇယ္ဆီတစ္ဂါလန္လွ်င္ က်ပ္ ၂၈၅၀ ဟူသည့္ ေစ်းမွာ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအားလံုးထဲတြင္ အသက္သာဆံုးႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ PETROK အမည္ရွိ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆိုင္မွာ ဒီဇယ္ အားလီတာျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၅၀ႏႈန္းအား ဂါလန္ ေစ်းျဖင့္ျပန္လည္တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္လွ်င္ ၂၉၂၅က်ပ္ဝန္းက်င္ အထိက်သင့္ေၾကာင္း ဝယ္ယူသူမ်ား ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ HTOO ၊ မက္(စ္) ျမန္မာ ကုမၸဏီအုပ္စုစက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရးအေရာင္းဆိုင္၊ NEWDAY စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအပါအဝင္ အျခားဆိုင္မ်ားတြင္မူ ဒီဇယ္ဆီတစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၉၀၀ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးလက္ရွိသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ “မက္(စ္) ျမန္မာ၊ HTOO နဲ႕ စမ္းေခ်ာင္းမွာဖြင့္ထားတဲ့ NEWDAY စက္သံုးဆီအေရာင္းေတြဆုိရင္ ဒီဇယ္ ဆီတစ္ဂါလန္ကို အကုန္လံုးက်ပ္ ၂၉၀၀နဲ႕ ေရာင္းတယ္။ ဓာတ္ဆီက ေတာ့ တစ္ဂါလန္ကိုက်ပ္ ၂၅၀၀နဲ႕ဆိုင္တိုင္းေရာင္းေပးတာေတြ႕ရတယ္။ မတူတာက ဒီဇယ္ပဲမတူတာ” ဟု ဝယ္ယူခဲ့သူတစ္ဦးကရွင္းျပခဲ့သည္။ ဓာတ္ဆီကို မူ ဆိုင္မ်ားအားလံုး မွ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၅၀၀ျဖင့္ တစ္သမတ္တည္းေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ ႏွစ္လ အထိ အဆိုပါ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၅၀၀ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..