‘သံေ၀ဂအလကၤာ’

  1. နုနယ္ရုပ္ဆင္း ပ်ဳိမ်စ္ျခင္းကား အိုျခင္း ေနာက္ဆံုး ရွိေခ်၏။
  2. ဥစ္စာဆင္ၿမင္း ေပါမ်ားၿခင္းကား ယိုယြင္း ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏္။
  3. ၀ိညာဥ္ထင္လင္း သက္ရွင္ၿခင္းကား ေသၿခင္း ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏။
  4. ခ်စ္ခင္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္းကား ေကြကြင္း ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏။
  5. တက္ၾကြားၾကြၾကြ ျမင့္လြန္းၾကလည္း ေလ်ွာက် ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏။
  6. ခံုမင္ခယ ခ်စ္လြန္းၾကလည္း ေသာက ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏။
  7. ပြဲလည္ျပင္ပ ခ်ီးမြမ္းၾကလည္း ရွဳတ္ခ် ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏။
  8. ၾကည္သာရႊင္ပ် ခ်မ္းသာၾကလည္း ဒုက္ခ ေနာက္ဆံုးရွိေခ်၏။

I found this in the book named “ကာမတဏွာ” by U Nu. If one of you’ve already read this book, I wish you may remember about this. But I really want all MG members to think about our real life and what we’ve done bad in our past. By reading this, I truly wish we all might do good things in our future. As I’m a newest member, please suggest me if I need anything. Thank you for your concernJ:)

ဖိုးျပံဳးခ်ဳိ

 

About Dr. ဖိုးျပံဳးခ်ဳိ

Dr. ဖိုးျပံဳးခ်ဳိ has written 3 post in this Website..