ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မ်ားသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း နယ္နိမိတ္အတြင္း ျဖတ္သန္းေျပးဆြဲသည့္ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ျဖတ္သန္းအသံုးျပဳေၾကးေကာက္ခံရမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ေက်ာ္ရရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအဖြဲ႔ (ICAO)၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတုိင္းသို႔ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျဖတ္သန္း၍ ပ်ံသန္းသည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း တြက္ခ်က္ေပးေခ်ရေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီလို ေကာက္ခံမႈကေန ႏုိင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြအမ်ားအျပား ရွာေဖြေပးေနပါတယ္။ ျဖတ္သန္းေျပးဆြဲတဲ့ ေလယာဥ္တိုင္း တစ္စကၠန္႔ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေဒၚလာႏႈန္းတြက္ခ်က္ေပးေဆာင္ရပါတယ္” ဟု ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထုိသို႔ ျဖတ္သန္းအသံုးျပဳေၾကးေကာက္ခံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေလယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိဘဲ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားကို ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္ေၾကးသာ ေကာက္ခံေၾကာင္း၊ သိရသည္။ ျဖတ္သန္းအသံုးျပဳေၾကး ေကာက္ခံရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားသည္ အသံုးျပဳၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားသို႔ ေမးလ္ဆက္သြယ္ေပးပို႔ေပးေခ်ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ “ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္းေတြအေနနဲ႔ ျဖတ္သန္းရမယ္ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေပးေခ်ရမယ့္ ပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ အမွန္က ခရီးသည္က ေပးရတာပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ကူ၀ိတ္သြားမယ္ဆိုရင္္ ဘန္ေကာက္အထိ ျဖတ္သန္းခမေပးရဘူး။ ဘန္ေကာက္ကေန ျပန္ထြက္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္သြားရေတာ့ ျဖတ္သန္းစရိတ္ေပးရတယ္” ဟု ၀ါရင့္ေလယာဥ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားသည္ တုိက္႐ိုက္ပ်ံသန္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဧရိယာအတြင္းမွလြဲ၍ ျဖတ္သန္းပ်ံသန္းခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းအေပၚ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အတုိင္း ေပးေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံတကာေလယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းပ်ံသန္းခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနသည္ တျခားေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္မႈမရွိေစရန္ စီမံကြပ္ကဲေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..