လာမယ့္ ၁၃၇၄ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ (၅-၅-၂၀၁၂)၊ စေနေန႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ မေမ့အပ္တဲ့ေန႔လုိ႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာဆုိရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ေရတြက္လာခဲ့တဲ့ သာသနာေတာ္ ၂၅၅၅ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္သလုိ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိေတာ္မူၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ေရတြက္လာခဲ့တဲ့ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလာျခင္း ႏွစ္ေပါင္း၂၆၀၀ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ တည္ေထာင္ေတာ္မူသြားတဲ့ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕  ၾကာျမင့္လာတဲ့ သက္တမ္းဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္ ယေန႔ကာလတုိင္ေအာင္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ေအာင္ ၄၅ႏွစ္လုံးလုံး မေနမနား သာသနာျပဳေတာ္မူသြားတဲ့ အႏႈိင္းမဲ့ အရွင္ျမတ္ၾကီးရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္ကာလလုိ႔ ဆုိရင္လည္း ဆုိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။   ၾကည္ညိဳတတ္မယ္ဆုိရင္ ဒီလုိေန႔ထူးေနျမတ္ၾကီးမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေတာ္နဲ႔ ဘုန္းေတာ္၊ ကံေတာ္၊ ဉာဏ္ေတာ္ေတြကုိ အာ႐ုံျပဳရင္း ဗုဒၶဂုဏ္ကုိ အထပ္ထပ္ပြားမ်ားဖုိ႔ သိပ္ေကာင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ သက္တမ္းအတုိဆုံး ကာလမွာ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူတာေၾကာင့္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ေနခြင့္ရတဲ့ ၄၅ႏွစ္တာ ဒီကာလေလးမွာ တကယ့္ကုိပဲ ကုိယ့္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ခႏၶာဝန္ကုိ မငဲ့ကြက္ သတၱဝါေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေတာ္မူလာခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္မွာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္စား သြန္သင္လမ္းညႊန္ေပးသြားမယ့္ တရားေတာ္ျမတ္မ်ားကုိ ဆရာစားမခ်န္ အကုန္အစင္ ေဟာေတာ္မူသြားတာဟာလည္း သက္တမ္းတုိတဲ့ ဘုရားရွင္မ်ားရဲ႕ ေနာက္ပုိင္း သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ေစေရးကုိ ေရွး႐ႈေတာ္မူသြားတဲ့ ပုံရိပ္မ်ားအျဖစ္ ထင္က်န္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။   ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးခ်ိန္ကစလုိ႔ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသြားခ်ိန္အထိ ေဝေနယ် သတၱဝါေတြအတြက္ တဖြဖြ မွာေတာ္မူသြားတဲ့ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ (မေမ့မေလ်ာ့ သတိရွိၾက)ဆုိတဲ့ အမွာစကားဟာလည္း ၾကာေလေမ့ေလ့ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဒီေနေခတ္ သတၱဝါေတြအတြက္ အလြန္အဖုိးထုိက္လွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူသြားတဲ့ “ငါဘုရား မရွိတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ငါဘုရားေဟာေတာ္မူထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာ သင္တုိ႔ရဲ႕ ဆရာပဲ”ဆုိတဲ့ စကားေတာ္ျမတ္ဟာလည္း ဆရာ့စကားလုိက္နာထားၿပီး တရားအလုပ္အားထုတ္ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနၾကတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္ ေယာဂီေတြအတြက္ အမွန္ပဲ ဆရာအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။   ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဟာ သက္ရွိထင္ရွားရွိတုန္းမွာလည္း လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ အကုန္လုပ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့အျပင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီး ေနာက္ပုိင္းကာလ အတြက္လည္း ႀကိဳတင္စီမံ အပ္ႏွင္းေတာ္မူတာေတြကုိလည္း လုပ္ေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶဟာ ကုိယ့္ေတာ္ကုိယ္စား သံဃာ့အားကုိ အထူးကုိးစားေတာ္မူသလုိ သံဃာထုကုိလည္း အလြန္ေလးစား တန္ဘုိးထားကာ ရွိသမွ်အကုန္ အပ္ႏွံေတာ္မူသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ သာသနာေတာ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကုိလည္း သံဃာေတာ္မ်ားထံ အပ္ႏွံၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ မွာေတာ္မူသြားခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ မရွိေတာ့တဲ့ ေနာက္ပုိင္းသာသနာေတာ္ႀကီးဟာ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် အတိအက် တည္မယ္ဆုိတာကုိ မိန္႔ေတာ္မမူဘဲ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာေတာ္မူထားတဲ့အတုိင္း မဂၢင္ရွစ္ရပ္ လမ္းသြယ္ျမတ္ကုိ စံထားၿပီး က်င့္ႀကံပြားမ်ားမယ္ဆုိရင္ သာသနာေတာ္မွာ အရိယာသူေတာ္သူျမတ္မ်ား မဆိတ္သုဥ္းဘဲ ပုိ၍ၾကာၾကာ တည္တံ့ႏုိင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သာသနာေတာ္ ပ်က္ဆီးဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္တာလည္း ဘုရားတပည့္ သာဝကမ်ားကပဲ လုပ္ႏုိင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သာသနာေတာ္ အရွည္တည္ေရး၊ မတည္ေရးဟာ သာဝကမ်ားရဲ႕ အက်င့္ျမတ္မ်ားကုိ က်င့္ေရးမက်င့္ေရးအေပၚ အဓိကက်ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူသြားတာလည္း ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။   ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ယုံၾကည္ကုိးစားၿပီး အပ္ႏွံေတာ္မူသြားတဲ့ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ တပည့္သား သံဃာေတာ္မ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္ အဓမၼဝါဒမ်ားကုိ တြန္းလွန္ကာ ဓမၼအမွန္တရားနဲ႔ သန္႔ရွင္းသုတ္သင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ယေန႔ဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ တည္တံ့ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးနဲ႔ရင္းခဲ့ရတဲ့ ရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ေသြးနဲ႔ေရးထားတဲ့ သာသနာေတာ္ႀကီးဟာ ေနာက္ေနာင္လည္း ပုိၿပီးသန္႔ရွင္း တည္တံ့ျပန္ပြားဖုိ႔ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ တပည့္သာဝကမ်ားအေပၚမွာ တည္မွီေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၅၅၅ႏွစ္နဲ႔ ၂၆၀၀ႏွစ္ေတြဟာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားရဲ႕ အတၳဳပၸတ္နဲ႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ ထင္ဟပ္ျပေနတာျဖစ္ၿပီး ရွင္ေတာ္ျမတ္ေက်းဇူးနဲ႔ အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ သာဝကမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ယေန႔ကာလတုိင္ေအာင္ စစ္မွန္တဲ့ဓမၼနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ သစၥာတရားေတြကုိ သိရွိခံစားခြင့္ရေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးသိတတ္မယ္ဆုိရင္ သတၱဝါေတြအေနနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္စရာေတြဟာ ေရတြက္လုိ႔ေတာင္ကုန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။   ဆုိေတာ့ကား ဗုဒၶဘာသာေတြအေနနဲ႔ ဆပ္မကုန္တဲ့ ေက်းဇူးေတြကုိ မဆပ္ႏုိင္တာေတာင္မွ သာသနာေတာ္ ၂၅၅၅ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔နဲ႔ ဗုဒၶပြင့္ထြန္းေတာ္မူျခင္း ႏွစ္၂၆၀၀ျပည့္တဲ့ လာမယ့္ကဆုန္လျပည့္ေနမွာေတာ့ ဘုရားအလုိ ရွိေတာ္မူတဲ့ ကုသုိလ္တရားေလးနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ အလြန္အမတန္ အဖုိးတန္တဲ့ ေက်းဇူးဆပ္နည္းတစ္ခု ျဖစ္သြားမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက သတၱဝါေတြကုိ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ပစၥည္းေတြေပးကမ္း ေထာက္ပ့ံေစတာထက္ မေကာင္းမႈေတြေရွာင္ၿပီး ေကာင္းမႈေလးေတြ ေဆာင္ေစခ်င္တာ အဓိကျဖစ္တဲ့အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ေလးေတြ မလုပ္ဘဲ ကုသုိလ္အလုပ္ေလး တစ္ခုခုေလာက္ လုပ္ျဖစ္သြားရင္ ဒီေန႔ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဟာ ေသြးနဲ႔ရင္းခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ကုိ ေက်းဇူးဆပ္ရာ အမွန္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးနဲ႔ေရးခဲ့တဲ့ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ေစဖုိ႔ အထုိက္အေလ်ာက္ အေထာက္အကူေရာက္ေစမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   လူတုိင္းလူတုိင္း ထူးျခားတဲ့ ေန႔လည္းတစ္ခုမွာ ထူးျခားတဲ့ ကုသိုလ္ေလးတစ္ခု လုပ္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ထူးျခားတဲ့ ရလာဘ္တစ္ခုခုကုိ အမွန္ရေစမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးရတာ မရတာ ေနာက္ထား ကုိယ့္ဘဝအတြက္ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ကုသုိလ္ေလးတစ္ခုေတာ့ မွတ္မွတ္ရရ လုပ္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဟာ ေန႔စဥ္လုပ္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းေပမယ့္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီလုိေန႔ထူး ေန႔ျမတ္မ်ိဳးမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဓိ႒ာန္ျပဳ ေကာင္းမႈတစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ၾကည့္သင့္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဒီႏွစ္ထူးျခားတဲ့ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဟာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္လည္း ထူးျခားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေစမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   က်န္တာေတြ မလုပ္ႏုိင္တာေတာင္ လာမယ့္ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနနဲ႔ ရွစ္ပါးသီလေလး ေဆာက္တည္၊ တတ္ႏုိင္သမွ် အလွဴဒါနေလးလုပ္၊ ေမတၱာေလးပုိ႔၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုခု ပြားမ်ား၊ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ သမထ၊ ဝိပႆနာ အလုပ္ေလးေတြလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေနက် အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ အရက္ေသစာ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးတာကုိ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္လုိက္တာ၊ လုပ္ေနက် မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေလးေတြ မလုပ္ဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနလုိက္တာ၊ ဘဝမွာ မွတ္မွတ္ရ ေကာင္းမႈတစ္ခု လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္တာ စတာေတြဟာ ထူးျခားတဲ့ ေန႔ေလးအတြက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေလးတစ္ခု ကုိယ့္အတြက္ေတာ့ ျဖစ္ေစသြားမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ႏုိင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ အသိဒကာတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းဆီကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး “အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ လာမယ့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကစၿပီး ေန႔စဥ္တစ္ေန႔ တစ္နာရီ အနည္းဆုံး အခ်ိန္ေပးၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးကုိ ပူေဇာ္ဖုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳထားပါတယ္၊ ပ႒ာန္းစာအုပ္ ငါးအုပ္လည္း တပည့္ေတာ္ လက္ထဲေရာက္ေနပါၿပီ ဘုရား”လုိ႔ မေန႔ကပဲ လွမ္းေလွ်ာက္လာပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ရင္ထဲမွာ သာဓုအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚရင္း သူလုိလူေတြ အမ်ားႀကီးရွိရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲလုိ႔ ေတာင့္တမိလုိက္ပါေသးတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဆုိတာက သီးသန္႔လုပ္ယူမွ ရတတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီဒကာေလးလုိပဲ က်န္တဲ့သူေတြလည္း အဓိ႒ာန္တစ္ခုခုဝင္ၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္သင့္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့ေန႔ေတြ မလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ လာမယ့္ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာေတာ့ အထူးအေနနဲ႔ လုပ္ၾကည့္သင့္ၾကပါတယ္။   ဒါေၾကာင့္ ေသြးနဲ႔ရင္းခဲ့တဲ့ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶရဲ႕ ဘဝသက္တမ္း ၂၆၀၀ျပည့္ေန႔နဲ႔ ေသြးနဲ႔ေရးခဲ့တဲ့ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ျပည့္တဲ့ေန႔ျဖစ္တဲ့ လာမယ့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အေနနဲ႔ ေသြးနဲ႔ရင္းၿပီး ကုသုိလ္ေတြ မလုပ္ႏုိင္တာေတာင္မွ ထူးျခားတဲ့ ေန႔ေလးမွာ ေသြးေအးေအးနဲ႔ ကုသုိလ္ေလးတစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကဖုိ႔နဲ႔ ေသြးဆူေစတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္အမႈေတြကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႔ အထူးတုိက္တြန္းရင္း ရွင္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အံ့ဖြယ္တည္တံ့မႈကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဒီစာစုေလးနဲ႔ ဓမၼအလွဴျပဳလုိက္ရပါတယ္။

ဣဒံ ေမ ပုညံ မဂၢဖလဉာဏႆ ပစၥေယာ ေဟာတု။

http://www.facebook.com/notes/မနာပဒါယီ-အရွင္ဝိစိတၱ/၂၅၅၅ႏွစ္ျပည့္ေန႔-သုိ႔-ႏွစ္၂၆၀၀ျပည့္ေန႔/409010562452564

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။