ဧၿပီ ၂၁ရက္ နံနက္ (၇ :၁၅ ) အခ်ိန္တြင္ ႏြား၁၄ေကာင္ ကိုတရားမ၀င္ ေရာင္းခ်ရန္ေခၚေဆာင္ လာစဥ္ ကသာၿမိဳ႔နယ္  ေအာက္၀ဲႀကီးေက်းရြာ၌  ဖမ္းမိေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

၎ၿဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရားခံ ၇ဦး အား အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿခင္း ၊ သက္ေသမ်ားစစ္ေဆးၿခင္း ထိုၿပစ္မႈအား ဥပေဒႏွင္႔ အညီ တရားစြဲဆိုနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး

(ပ)၁၂၈/၂၀၁၂ အရ အေရးႀကီးကုန္ပစၥည္း သယ္ေေဆာင္မႈပုဒ္မ ၈(၁) ၊၈(၃) အရ ကသာရဲစခန္းမွ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေႀကာင္း။  ( 7day new ဂ်ာနယ္ ေမ၃၊ ၂၀၁၂ စာ၁၇

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကာလ အားၿဖင္႔ ၃လ ႀကာၿပီ ၿဖစ္ေသာ အလားတူ အမႈကို ရဲက ဖမ္းဆီး ေပး၍ တရားစြဲဆို တင္ၿပ ကာ တရားသူႀကီး မွ စစ္ေဆး လွ်က္ရွိေသာပုဒ္မ ၈(၁) အမႈ

ကို ယခု အခါ  တရားခံ ဆန္း၀င္း  အိမ္မဲ ေနသူက နည္းမ်ိဳးူစံုၿဖင္႔ ခ်ည္းကပ္ ခဲ႔ ၍ ပုဒ္မ ၈(၃) ၿဖစ္ကာ အာမခံၿဖင္႔ ၎က အမႈပြဲစားမ်ားလုပ္ၿခင္း ႏြားဖမ္းခံရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ ၀င္ထြက္ေပးၿခင္း

ၿပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။

ဤသို႔  အာဏပိုင္ မ်ားၿဖင္႔ ခ်ည္းကပ္ ေပါင္းသင္း ၍ လုပ္စားေနေသာ အဆိုပါ အမႈ ၈(၁) နွင္႔ အာမခံၿဖင္႔ လႊတ္ထားသူကို  အၿမန္ဆံုး စီရင္ ခ်က္ ခ်နိုင္ရန္ ႏွင္႔ ထိေရာက္ေသာ ၿပစ္ ဒဏ္ ေပးနိုင္ရန္ၿပည္သူမ်ားက လိုလားလွ်က္ရွိပါသည္။

တရားရံုး မ်ားသည္ ေငြ ေပၚ အေၿခတည္ၿပီး ဆံုးၿဖတ္ ၿခင္းကို ၿပည္သူမ်ားက လည္း ၀ိုင္း၀န္း တပ္လွန္႔ နိုင္ရန္ နိုးေဆာ္ လိုက္ပါသည္။ေငြမ်ား တရားနိုင္ ကိစၥ ပေပ်ာက္ေစရန္ မီဒီ ယာ သမားမ်ားကလည္း၀ိုင္းကူႀကပါရန္။

(  ယခင္တင္ထားေသာ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႔နယ္ အမႈကို ကူးယူ ၿဖည္႔စြက္ ထပ္မံ တင္ၿပပါသည္။)

အေရးႀကီးကုန္ပစၥည္ၽႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ – ၈ (၁)ၿဖင္႔ ကၽြဲမ်ားကို တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ၿခင္း အတြက္ ၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုးသို႔ တရားစြဲတင္ပို႔ခဲ႔ရာ

ၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုးမွ  ထိေရာက္ဟန္႕တားေသာ ၿပစ္ဒဏ္ကို ဥပေဒၽႏွင္႔ အညီ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။(ဧရာ၀တီဂ်ာနယ္ အတြဲ၁အမွတ္၂၄)

ယခုအခါ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကၽြဲႏြားမ်ားတရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ၿခင္း ဥပေဒပုဒ္မ _ ၈(၁) ၿဖင္႔ အမႈဖြင္႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ေသာ  ၿဖစ္စဥ္တစ္ခု ၿဖစ္ပြားခဲ႔ရာအဓီက တရားခံ ကို

 အာမခံေပး ၍ လြတ္ထားပါသည္။အမႈႀကန္႔ႀကာေနသည္႔ အတြက္ ၿပည္သူမ်ားမွ အဆိုပါအမႈအားထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးနိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနပါေႀကာင္း ႀကားသိရပါသည္။

ေက်ာင္းကုန္းမွ ပန္းတေနာ္ကိုၿဖတ္ကာ သားေကာင္ သတ္ၿပီး အသားကားမ်ား ညည္႔နက္ပိုင္းတြင္ ၿဖတ္သန္း သြားလာ လွ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႔နယ္ တရားသူႀကီးမွ အမႈအား မွန္ကန္နစြာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ေရးႏွင္႔ အၿမန္ဆံုး အေရးယူနိုင္ေရးကို ၿပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင္႔လွ်က္ရွိေႀကာင္း တင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

About Mr. human

Mr. human has written 6 post in this Website..