ေမွာ္ဆရာ ရြာထဲမွာ မွတ္တမ္းမတင္ျဖစ္တာ ၾကာေလျပီ။သမုဒၵယာ ၀မ္းတစ္ထြာဆိုသလို ပါးစပ္သံုးေပါက္ ၊(သို႕) သမုဒၵယာ သံုးစင္းအတြက္ ရွာရေဖြရသျဖင့္ ေမွာ္ေတာင္ေ၀ွးပင္ ဘယ္ေခ်ာင္ေရာက္ေနသည္မသိ..။၀မ္းတစ္ထြာေပမို႔လို႕ ခံသာသည္.တစ္ေထာင္ေလာက္သာဆိုလွ်င္ ေမွာ္ဆရာ အပ္ျခည္ႀကိဳးကို ခါးေထာင္းႀကိဳက္ထားရမည့္ကိန္းပင္..။
ေမွာ္ဆရာ ပါးစပ္သံုးေပါက္ လံုေလာက္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေနရသနည္း။ဘယ္လိုေတြမ်ား ႀကိဳးစားပမ္းစား ရွာေဖြေနရလို႕ ရြာထဲေတာင္ မေရာက္ျဖစ္သနည္း။
ဟုတ္ကဲ့ ေမွာ္ဆရာ ရိုက္စား ၊ ထိုင္စား လုပ္ေနပါတယ္ ..။
ရိုက္စားဆိုလို႕ ေမွာ္ဆရာ မဟုတ္တရုတ္ နည္းလမ္းနဲ႕ စီးပြားရွာေနျပီဆိုၿပီးေတာ့ ရြာသူရြာသားမ်ား ႏွာေခါင္းမရွံဳ႕ၾကပါနဲ႕ဦး ..။သိေတာ္မူႀကသည့္အတိုင္း မသိနားမလည္သူမ်ားအား မိမိကၽြမ္းက်င္ရာခြင္အတြင္း မ၀င္၀င္ေအာင္ ဆြဲသြင္းၿပီးေတာ့ အရင္းနည္းနည္းျဖင့္ အျမတ္မ်ားမ်ားရေအာင္ႀကံေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရိုက္စားခြင္ ဟု ဆိုၾကသည္။ ရိုက္စားဆိုသည္မွာ နာမည္သာဆိုးတာ စားရသိပ္ေခ်ာင္တယ္လို႕လဲ ဆိုသမွတ္ျပဳၾကေသးသည္။ဟုတ္ကဲ့ ေမွာ္ဆရာလဲ ရိုက္စားပါပဲ..။ဓါတ္ပံုရိုက္ျပီးမွ မန္မန္ စားရေသာ ေမွာ္ဆရာအလုပ္ကို ရိုက္စားလို႕မွ မေခၚရင္ ဘယ္လိုေခၚရပါမည္လဲ..။သို႕ေသာ္ .. ရိုက္စားအလုပ္မ်ားထဲတြင္ ေမွာ္ဆရာ့ရိုက္စားကား အညံ႕ဆံုး ၊ မစားသာဆံုး ရိုက္စားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဓါတ္ပံုတစ္ခါရိုက္ဖို႕ ကင္မလာဆိုတာႀကီးကို ေလးငါးဆယ္သိန္းေပး၀ယ္ရေသးသည္။ဘာညာ ဘာညာ အစက္စရီေတြ မပါေသး …။ အဲဒီေလာက္ ေငြရင္းျပီးကာမွ တစ္ပံု တစ္ေထာင္ရသည္ …။တစ္ခါတေလ နယ္ဘက္ဓါတ္ပံုသြားရိုက္လွ်င္ ပိုခံစားရေသးသည္။ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုရိုက္လိုက္ ၊ အရိုက္ခံသူကို ျပလိုက္ … အားလံုးေကာင္းေနပါလွ်က္ ေနာက္တစ္ပံုက ပိုလွမလားဆုိၿပီး ေနာက္တစ္ပံု ထပ္ရိုက္ခိုင္းေသာ သူမ်ားကလဲ ရွိေသးသည္။။ ေလးငါးေျခာက္ပံု ရိုက္ျပီးမွ တစ္ပံုထဲေရြးယူသည္။။ ဒါေတာင္ ပံုက မေကာင္း .. အားနာလို႕ ယူလိုက္တာဆိုပဲ …။ေမွာ္ဆရာ ကိုယ့္ပညာေတာ့ ကိုယ္ယံုသည္..။ ထိုေခ်းမ်ားေသာ သူငယ္မကို ဘယ္ဓါတ္ပံုဆရာရိုက္ရိုက္ ဒီထက္ပိုမလွႏွိဳင္ေတာ့တာ ေသခ်ာသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ရိုက္ေပးပါလွ်က္ ပညာကိုပါ ထိခိုက္ေစာ္ကားလာေသာအခါ ပညာမာနႀကြခ်င္လာသည္။ သည္းခံ ေမွာ္ဆရာ ..သည္းခံ ..။ မင္း စီးပြားေရးလုပ္ေနတာ ..။ ထိုသူငယ္မေနေသာ အိမ္ေလးကို ၾကည့္မိသည္။ တစ္အိမ္လံုးေပါင္းေတာင္ ၁၀ သိန္းျပည့္မည္မဟုတ္ ..။ ၁၈ သိန္းေက်ာ္ ကင္မရာ လည္ပင္းလြယ္ထားေသာ ေမွာ္ဆရာ ရင္နာနာနဲ႔ ျပန္ခဲ့ရသည္။ ေအာ္ ရိုက္စား ရိုက္စား …။
ဒါဆို ရြာသူ ရြာသားမ်ား ေျပာမည္ေပါ့ …။ ရိုက္စားပါ မက ထိုင္စား ပါ ေမွာ္ဆရာ လုပ္ေနေသးသည္ဆုိ … ။ မိဘက ဘယ္ေလာက္အေမြေပးလိုက္လို႕ ထိုင္စားေနႏွိဳင္သလဲ …။
ဒီအရြယ္ေရာက္လို႕ အျမီးေပါက္ရံုမက ေမွာ္သားသားေတာင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ .. မိဘကို ထပ္အပူမကပ္ခ်င္ေတာ့ ..။ ခ်စ္ခ်စ္ ကုတ္ကုတ္ ရွာေဖြထားတာေလးနဲ႕ ေမွာ္ဆရာ အင္တာနက္ဆိုင္ေလး ေထာင္ထားသည္။အင္တာနက္ထိုင္တဲ့သူေတြ မ်ားမ်ားလာမွ ေမွာ္ဆရာ စိတ္ခ်မ္းသာႏွိဳင္သည္။ လူမ်ားမ်ား ကိုယ့္ဆိုင္မွာ ထိုင္မွ မ်ားမ်ားစားရမွာမို႕ ေမွာ္ဆရာ ဆက္ကန္ဒရီ အလုပ္ကို ထိုင္စား အလုပ္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။
ထိုင္စား ဆုိလို႕ လြယ္လြယ္မမွတ္ေလႏွင့္ …။စကိုင္းနက္ဆိုတာႀကီးကိုလဲ ၁၄ သိန္းေက်ာ္ေပး တပ္ရသည္။ လစဥ္ေႀကး တစ္သိန္းခြဲ သြင္းရသည္။ ထိုင္ခံုေတြရိုက္ . ကြန္ပ်ဴတာေတြ၀ယ္ နက္၀ါ့ႀကိဳးေတြ ပင့္ကူ အရွံဳးေပးေလာက္ေအာင္ ရွဳတ္ရွက္ခတ္ဆင္ .. ေရပူ ေရေအး .. မွအစ အဲယားကြန္းပါမက်န္ အလံုးစံု ျဖည့္ဆည္းေပးကာမွ တစ္နာရီ ငါးရာ ျဖစ္ျဖစ္မည္ေအာင္ ရႏွိဳင္သည္။
ဒီေလာက္ဆို ဒူးႏွံ႕ထိုင္စားလို႕ ရျပီလား … ။ မထင္ပါႏွင့္ မထင္ပါႏွင့္ …။ အင္တာနက္ဆိုင္သို႕ ၾကြလွမ္းလာသမွ် ကိုကိုမမ ဦးဦးေဒၚေဒၚ ညီ ညီမ အဲ ဘုန္းဘုန္းမ်ားပါ မက်န္ .. ကို႕ အေၾကြးရွင္လို သေဘာပိုက္ကာ မ်က္ႏွာ တစ္ခ်က္မညိဳေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ရေသးသည္..။ကေမွာ္ေရ ဆိုမွျဖင့္ ခ်က္ျခင္းေရာက္ႏွိဳင္ေအာင္ သတိထားေနရသည္…။မေတာ္ ေနာက္တစ္ခါ မလာမွျဖင့္ ထိုင္စားအလုပ္ေလး ေပ်ာက္သြားမွာကို စိုးရသကိုး …။
သည္ကလို သည္ကလို ရိုက္စား ထိုင္စား အလုပ္ေတြႏွင့္ ၀မ္းသံုးထြာအေရး ျဖည့္ဆည္းရေသာ ေမွာ္ဆရာ လူစင္စစ္မို႕သာ ခံနွိဳင္ေပသည္။ သစ္သားရုပ္ဆိုလွ်င္ အဆစ္က ျပဳတ္ထြက္ျပီး သံုးစားလို႕ေတာင္ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ ….။
ဂ်င္ဂ်င္လည္ေအာင္ တစ္ေန႕လံုး ရွာေဖြျပီး သကာလ ည၁၁ နာရီေက်ာ္ လူရွင္းကာမွ ရသမွ် ေငြေလး ထုတ္ေရ မိေတာ့ သားသမီး ေလးေယာက္ကို လူလားေျမာက္ေအာင္ ေမြးေၾကြးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ႀကီးရဲ႕ စကားကို ျပန္အမွတ္ရသည္။
သားေ၇… ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုတာ ေတာင္းစားရတဲ့ လုပ္ငန္းပဲ.. ဒါေပမယ့္ ေရႊခြက္ႀကီးပိုက္ၿပီး ေတာင္းစားရတဲ့ လုပ္ငန္း ..အဲဒီ့လုပ္ငနး္မ်ိဳးကို ေရွာင္ တဲ့ ….။
သို႕ေသာ္ သို႕ေသာ္ …. ေရႊခြက္ႀကီး ပိုက္လွ်က္သား ေမွာ္ဆရာ ရိုက္စား ထိုင္စားအျပင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္ရပါ့မလဲ ေတြးရင္း ေတြးရင္း ………။
( ေရႊခြက္ႏွင့္ ေတာင္းစားေနရေသာ အားလံုးသို႕ ရည္ညႊန္းပါသည္..။ထို႕အျပင္ ရိုက္စား ထိုင္စား အလုပ္မ်ားျဖင့္ ရွဳတ္ေနသျဖင့္ ရြာထဲသို႕ မေရာက္ျဖစ္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း … ရြာသူရြာသားမ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ ဒါနခရီးသို႕ မလိုက္ပါ မလွဴဒါန္းလိုက္ႏွိဳင္ျခင္းကို လည္းေကာင္း ယခုပို႕စ္ျဖင့္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ား )

About ေမွာ္ဆရာ

has written 58 post in this Website..

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုသာ ေရးသားႏွိဳင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္. ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးပါတယ္။ ပြင့္လင္းမႈနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္။ သေဘာေကာင္းပါတယ္။ လက္သီးထိုး ျပင္းပါတယ္။ ဓါးထိုးပက္စက္ပါတယ္။ CJ # 9222010