“ဆုလာဘ္”ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ကၽြန္မတို႔ မၾကာခဏအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ထိုစကားလံုးကို ျမန္မာစာအဘိဓာန္၌ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုေတာ့ ကၽြန္မ မေလ့လာရေသးပါ။ ကၽြန္မ၏အယူအဆမွာ ဆုႏွင့္လာဘ္သည္ အဓိပၸါယ္လံုးဝကြဲျပားျခားနားပါသည္။ “ဆု”ဟူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ “လာဘ္”ဟူသည္ တစ္စံုတစ္ဦးအား မိမိ၏အလိုဆႏၵအတိုင္းျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ စြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

အကယ္၍မိမိမွ ကေလးတစ္ေယာက္အား “အိမ္စာေတြၿပီးေအာင္လုပ္ရင္ မင္းႀကိဳက္တဲ့သၾကားလံုးဝယ္ေကၽြးမယ္” ဟု ေျပာလိုက္ျခင္းသည္ ကေလးအားလာဘ္ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ကေလး၏အိမ္စာၿပီးေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမွာ သၾကားလံုးတစ္ထုပ္အတြက္ျဖစ္သြားပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္ထြက္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္လည္း ကုန္တိုက္တြင္ ဟန္႔တားမရႏိုင္ေအာင္ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနျခင္းမ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကေလးမ်ားရပ္တန္႔သြားေအာင္ “ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရင္ မင္းတို႔ႀကိဳက္တဲ့ေခ်ာကလက္တစ္ေတာင့္စီဝယ္ေပးမယ္” ဟူေသာစကားမ်ိဳး ေျပာမိၾကပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ တစ္ခဏေတာ့အသံုးက်ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ မိမိကိုယ္တိုင္၏အေရးပါအရာေရာက္မႈႏွင့္ မိဘတစ္ေယာက္၏အရွိန္အဝါေမွးမွိန္သြားသလို ခံစားမိပါလိမ့္မည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိဘမ်ားကိုအၾကပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ မေကာင္းေသာအမူအက်င့္တစ္ခုကိုလည္း  ရွာေဖြေတြ႔ရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားအား ငယ္စဥ္ကပင္လာဘ္လာဘကို ေမွ်ာ္ကိုးတတ္သူမ်ားအျဖစ္ ပံုမသြင္းမိဖို႔ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ကေလးမ်ားအား မိမိျဖစ္ေစခ်င္သလိုလိုက္နာရန္အတြက္ မလိုအပ္ပဲ ပူဆာသမွ်ကိုဝယ္ေပးျခင္းသည္လည္း ကေလးအားဖ်က္ဆီးရာေရာက္ပါသည္။ ကေလးမ်ားေငြေၾကးတန္ဖိုးကို နားမလည္ေအာင္၊ ေငြကိုအလြယ္တကူ ျဖဳန္းတတ္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးရာေရာက္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအားလာဘ္ထိုးျခင္း (သို႔) သူတို႔ႏွစ္သက္ေသာ အစားအေသာက္၊ ပစၥည္းတစ္ခုခုျဖင့္ စြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား သူတို႔ဝါသနာပါရာ လမ္းေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ လမ္းလြဲသြားႏိုင္သည္ကို အထူးဂရုျပဳေစခ်င္ပါသည္။ (ဥပမာ- ကေလးစိတ္ပါဝင္စားသည့္ ဘာသာရပ္ကို မသိပဲ “သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ အမွတ္ျပည့္ရလွ်င္ လိုခ်င္တာဝယ္ေပးမည္” ဟု မေျပာသင့္ပါ)။ အကယ္၍ ကေလးသည္ သိပၸံဘာသာရပ္ကို ႏွစ္သက္ကၽြမ္းဝင္သူျဖစ္လွ်င္ မိမိမွဝယ္ေပးမည့္ပစၥည္းအတြက္ သူ မႀကိဳက္ေသာ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာဖို႔ရန္ ပိုမိုအားထုတ္ရမည့္အျပင္ ထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္ႏိုင္သည့္အခါ သူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သလို သူႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မွာလည္း အားနည္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ လိုလားႏွစ္ၿခိဳက္စြာေရြးခ်ယ္ေသာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေစရန္ မိဘမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။

မိဘအမ်ားစုသည္ သားသမီးမ်ားကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မႈတြင္ အားနည္းၾကပါသည္။ မူလတန္းတက္သည့္အရြယ္အထိ အိမ္မွလူမ်ားက ထမင္းလိုက္ခြံ႔ေကၽြးတတ္ၾကသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ အသက္သံုးႏွစ္အရြယ္ မူႀကိဳတက္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ တစ္ျခားတစ္ေယာက္မွ ဖိနပ္ႀကိဳးခ်ည္ေပးျခင္း၊ ထမင္းခြံ႔ေကၽြးျခင္း၊ ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ကိုကူသယ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ေပးသင့္ပါ။ ကေလးမွ သူကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းသိပါေစ။ အိမ္တြင္လည္း သူကိုယ္တိုင္၏အေရးပါမႈကို သိရွိေစႏိုင္ရန္ တာဝန္မ်ားခြဲေဝေပးထားပါ။ (ဥပမာ- အရုပ္မ်ားသိမ္းဆည္းရွင္းလင္းျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား အစာေကၽြးျခင္း၊ ထမင္းစားပြဲခင္းက်င္းျခင္း(သို႔)သိမ္းဆည္းျခင္း၌ ပါဝင္ကူညီေစျခင္း၊ အိပ္ယာခင္းျခင္း (သို႔) သိမ္းျခင္း)။ ထိုသို႔ေသာတာဝန္မ်ားကို ကေလးကိုယ္တိုင္ စိတ္ပါဝင္စားစြာလုပ္ေဆာင္ေစရန္ အားေပးပါ။

ကေလးမ်ားအား ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳတတ္ေအာင္မိတ္ဆက္ေပးပါ။ တစ္ပတ္စာဇယားကြက္ေလးမ်ားႏွင့္ ေန႔အလိုက္ ျပဳလုပ္ရမည့္အရာမ်ားကို ကေလးႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူပါ။ ညေနတိုင္း ကေလးမွသူလုပ္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ၿပီးစီးလွ်င္ ၾကယ္ေလးမ်ား(သို႔)အမွတ္ေလးမ်ားျခစ္ေပးပါ။ တစ္ပတ္ျပည့္လွ်င္ ကေလး၏တာဝန္ေက်မႈကို သူနဲ႔အတူစစ္ေဆးပါ။ ရမွတ္မ်ားကိုေပါင္းၿပီး ကေလး၏ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာအလိုက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ တာဝန္ေက်မႈကိုသာ အမွတ္ေပးသင့္ၿပီး ပ်က္ကြက္မႈကို အမွတ္ေလ်ာ့ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ကေလးမ်ားအား ေဝဖန္အျပစ္တင္ျခင္းထက္ ကေလးမွ ေကာင္းေသာအျပဳအမူတစ္ခု လုပ္လိုက္တိုင္း ခ်ီးက်ဴးဖို႔ ဝန္မေလးပါႏွင့္။ သူကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားေသာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ ကေလးအား လိႈက္လိႈက္လွဲလဲွ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ရက္ရက္ေရာေရာ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ ဆုခ်ီးျမွင့္ရာ၌ ကေလးအတြက္ အသံုးဝင္အက်ိဳးရွိမည့္ ပစၥည္းမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ဆုခ်ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။ ကေလးမ်ားေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ခဏတာေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ိဳးကို အားမေပးသင့္ပါ။

ယေန႔ေခတ္မိဘတိုင္းသည္ အခ်ိန္ရွားပါးၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအားလ်စ္လ်ဴရႈမိတတ္ပါသည္။ ကေလးတိုင္းသည္ မိဘမ်ား၏ခ်စ္ခင္မႈ၊ ဂရုစိုက္မႈကို လိုလားၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားတြင္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ မိမိ၏ သေဘာထားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ စံနမူနာျဖစ္သည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။ တစ္ခုခုအဆင္မေျပျဖစ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ႀကိဳးစား၍ၿပံဳးၾကည့္ပါ။ အစပိုင္း၌ခက္ခဲေသာ္လည္း အက်ိဳးရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။ မိဘမ်ား၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကိုျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါသည္။

Ref; empoweringparents.com

 

About Moe Z

has written 32 post in this Website..

Biography is nothing special but I'm special :P