က် မ မွတ္ သား ဘူး သည့္ ေရွး ေဟာင္း

ေဗ ဒင္ စာ အုပ္ ေလး ထဲ မွ “ထီး,တံ

ခြန္,စက္” ရ အ ေဟာ ေတး ထပ္ ေလး

အား ေဗ ဒင္ ၀ါ သ နာ ပါ သူ

မ်ား အ တြက္ ဗ ဟု သု တ အ ၿဖစ္

ၿပန္ လည္ ေၿပာ ၿပ ခ်င္ ပါ သည္ ။

က် မ ႏွင့္ နီး စပ္ ရာ ခင္ မင္ သူ မိတ္ ေဆြ

မ်ား အား တြက္ ခ်က္ ေပး ဘူး ရာ လြန္ စြာ

သ ေဘာ က် ႏွစ္ ၿခိဳက္ ၾက ၿပီး ထို ေတး

ထပ္ ေလး အား မွန္ သည္ ဟု ေထာက္ ခံ

ၾက ပါ သည္ ။

ကိုယ္ ပိုင္ တြက္ ခ်က္ ၾကည့္ ၾက ပါ က

လည္း လြန္ စြာ လြယ္ ကူ ေသာ နည္း က ေလး

လည္း ၿဖစ္ ပါ သည္ ။

ေရွး က် လြန္း သည့္ ေရွး ေဟာင္း ေဗ ဒင္ စာ

အုပ္ ေလး မွာ ကာ လ ၾကာ ၿမင့္ သ ၿဖင့္ စာ

ရြက္ မ်ား ထိ သည္ နွင့္ ေၾကြ ကုန္ သ ၿဖင့္

ပ်က္ စီး လု ဆဲ ဆဲ တြင္ ကူး ယူ မွတ္ သား

ထား သည့္မူ ရင္း ေတး ထပ္ ပါ အ တိုင္း အား

ေဗ ဒင္ ၀ါ သ နာ ပါ သူ အ ေပါင္း တို ့

အား ထပ္ ဆင့္ ေ၀ မွ် ခါ ေအာက္ ပါ

အတိုင္း ေဖာ္ ၿပ လိုက္ ပါ သည္ ။

ထီး, တံ ခြန္, စက္ ရ အ ေဟာ ေတး ထပ္

ရြာ နံ ၏ ၿဂိဳလ္ သက္ မ်ား ရင္း အ ဖ်ား ေရာ ပါ ၊ ေမး

လာ သူ ၿဂိဳလ္ သက္ ပါ ၊ ထို စြက္ ခါ တည္ ရင္း ။ စား

ရွစ္ ခု ဗ်ည္း က်န္ လွ်င္ , ထီး အ မွန္ ရ လိမ့္ မ ယြင္း ၊

ခု ႏွစ္ ကုတ္ ၾကြင္း ဧ ကာ ငယ္ ။ တံ ခြန္ သာ တြင္ ၿခင္း

။ ေလး ခု ပင္ ၿဖိဳ ခြင္း က ၾတ ၾတြင္း ၿမင္ လာ ။ စက္ မ

ကြာ ထို သူ အား ရ ၿငား လိမ့္ ေဟာ ေတာ့ မွန္ စြာ ၊ ထီး

ရ ကား ၾကီး အာ ဏာ ၊ တံ ခြန္ မွာ လြန္ ေက်ာ္ ေဇာ

လို ့၊ စက္ ေဟာ ကား မ်ား ဥစၥာ ၊ ေပါ ၾကြယ္ လွ

ပါ ၊ ေန ထိုင္ ဘို ့ ၿမိဳ ့ ေက်း ရြာ ကို ၊

တို ့ ေမး လာ ေဟာ ရန္ ဘို ့ေလး ။

ဥ ပ မာ တြက္ ခ်က္ ၿပ ရ ေသာ္….

ရန္ ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ ေန ထိုင္ သည္ ဆို ပါ စို ့…

ရန္ = သည္ အ ရင္း လုံး ၿဖစ္ ၍ ရာ ဟု ၿဂိဳလ္ သက္ ကို

ယူ ေသာ္ (၁၂ ) ႏွစ္

ကုန္= အ ဖ်ား လုံး ၿဖစ္ ၍ တ နင္း လာ ၿဂိဳလ္ သက္ ကို

ယူ ေသာ္ (၁၅) ႏွစ္

ရန္ + ကုန္ = ၂၇ ႏွစ္

ေန ထိုင္ သူ သည္ ေသာ ၾကာ သား ၿဖစ္ သည္

ဆို ပါ စို ့..

ေသာ ၾကာ = ၿဂိဳလ္ သက္ (၂၁ ) ႏွစ္

ရန္ ကုန္ + ေသာ ၾကာ = ၂၇ + ၂၁ = ၄၈

၄၈ အား ၈ ၿဖင့္ စား ေသာ္ = အ ၾကြင္း သုဥ္း ၏

(၀ ) ရ ၏ ။

ဗ်ည္း က်န္ သၿဖင့္ ထီး ရ ၏ ။ ထီး ရ ကား ၾကီး

အာ ဏာ ဟု ဆို သ ၿဖင့္ ေန ထိုင္ သင့္ အပ္ လွ

ပါ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ခ်င္ ပါ သည္ ။။

(ထို နည္း အ တူ ကိုယ္ ေန ထိုင္ လို ေသာ ၿမိဳ ့

ရြာ တို ့ကို ေန ထိုင္ ရန္ သင့္ မ သင့္ တြက္ ၾကည့္

ၾက ပါ ကုန္။)

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF